โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรอย่ามัวแต่ห่วงภาพลักษณ์ของตัวเอง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระศาสนจักรอย่ามัวแต่ห่วงภาพลักษณ์ของตัวเอง อย่าติดกับดักการบริหารจัดการองค์กรแบบเยอะเกินความจำเป็น แต่เราต้องมีจิตใจแบบเด็กๆ ที่เน้นความใสซื่อ เรียบง่าย ทรงย้ำ การที่เราถ่อมตัวลงและทำตัวต่ำต้อยเหมือนเด็กๆ อาจถูกโลกโลกมองว่าอ่อนแอ แต่สำหรับพระเจ้าแล้ว เรายิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระองค์ ทรงเตือนสติบรรดานายชุมพาบาล อย่าหลงไปกับจิตตารมณ์ทางโลกที่มุ่งเน้นแต่ความสำเร็จส่วนตัว


ช่วงสายวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาแรกในการเยือนจอร์เจีย ช่วงเริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงเดินผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ในสนามกีฬาด้วย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมเพื่อชาวจอร์เจีย ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระเจ้าทรงต้องการปลอบโยนมนุษย์ ดังนั้น พระศาสนจักรต้องเป็นบ้านแห่งการปลอบโยน ดังนั้น พ่ออยากให้เราถามตัวเองว่า เราที่อยู่ในพระศาสนจักร เรานำการปลอบโยนเห็นอกเห็นใจของพระเจ้าไปมอบให้คนอื่นบ้างไหม เราต้อนรับคนต่างความเชื่อที่มาเยี่ยมเราหรือเปล่า

- เงื่อนไขของการได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าคืออะไร คำตอบคือเราต้องทำตัวให้เหมือนเด็กๆ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ใสซื่อ ใครก็ตามที่ถ่อมตัวลงเหมือนเด็กและทำจิตใจให้เหมือนเด็ก เขาอาจถูกโลกมองว่าอ่อนแอ แต่เขาจะยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้า

- 'หากเราถูกโลกมองว่าอ่อนแอ แต่เรายิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้า' มันหมายความว่าอย่างไร สิ่งนี้ พ่ออยากเน้นย้ำกับนายชุมพาบาลทุกคน อย่าหลงไปกับจิตตารมณ์ทางโลกที่มุ่งเน้นแต่ความสำเร็จส่วนตัว แต่เราต้องเดินตามบัญญัติแห่งความรัก เราต้องต้อนรับคนอื่น รักคนอื่น และรับใช้คนอื่น

- เป็นบุญของพระศาสนจักรที่ไม่ยึดติดกับหลักการบริหารจัดการองค์กรจนเกินไป เพราะถ้าเป็นแบบนี้ เราจะไม่มีหัวใจที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นบุญของพระศาสนจักรที่เอาแต่ห่วงภาพลักษณ์ของตนเอง อย่าลืมว่า จิตใจแบบเด็กๆ ไม่มีคิดเรื่องพวกนี้ ดังนั้น เราต้องมีทัศนคติการเป็นลูกของพระเจ้าด้วยการเน้นความเรียบง่าย มากกว่าห่วงและหลงกับสิ่งเหล่านี้

Comments