โป๊ปฟรังซิส: "ทุกวันนี้พระเจ้าทรงร้องไห้ให้กับมนุษย์ที่ไม่เข้าใจเรื่องสันติภาพ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ทุกวันนี้พระเจ้าทรงร้องไห้ให้กับมนุษย์ที่ไม่เข้าใจเรื่องสันติภาพที่พระองค์มอบให้ เหมือนในอดีตที่พระเยซูทรงร้องไห้ให้กับกรุงเยรูซาเล็มที่ฆ่าประกาศที่พระเจ้าส่งมาช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ ฟาริสีบางคนมาบอกพระเยซูว่า "ท่านจงออกจากที่นี่เถิด เพราะกษัตริย์เฮร็อดต้องการฆ่าท่าน" สิ่งนี้ได้ทำให้พระเยซูทรงมองดูกรุงเยรูซาเล็ม แล้วร้องไห้ เพราะเมืองนี้ฆ่าประกาศกที่พระเจ้าทรงส่งมาหลายคนแล้ว

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- บางคนพูดว่า พระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์เพื่อที่พระองค์จะสามารถร้องไห้ให้กับสิ่งที่ลูกของพระองค์ได้ทำ เช่น ตอนที่พระเยซูทรงร้องไห้หน้าหลุมศพของลาซารัส ทำนองเดียวกัน เราสามารถเห็นการแสดงออกของพ่อในเรื่องลูกล้างผลาญ พ่อคนนั้นไม่เคยเที่ยวไปพูดกับเพื่อนบ้านเลยว่า 'ดูสิ่งที่ลูกคนนี้ทำกับเราซิ เราขอสาปแช่งมัน' ไม่เลย พ่อคนนั้นไม่ทำแบนั้น สิ่งที่เขาทำ อาจเป็นไปได้ว่า เขาอาจไปร้องไห้คนเดียวในห้องนอนก็ได้

- พระวรสารเรื่องลูกล้างผลาญบอกเราว่า เมื่อลูกล้างผลาญซมซานกลับมาบ้าน พ่อมองเห็นเขาแต่ไกล นั่นแสดงว่า พ่อคนนี้ขึ้นไปบนระเบียงบ้านทุกวันเพื่อมองไปยังถนน และเฝ้าดูว่าลูกชายของเขาจะกลับมาไหม พ่อที่ทำแบบนี้คือพ่อที่ดำเนินชีวิตด้วยน้ำตา เฝ้ารอลูกของเขากลับมาอย่างแท้จริง นี่คือการร้องไห้ของพระบิดาเช่นกัน

- อีกเหตุการณ์ที่พ่ออยากแบ่งปัน ตอนที่พระเยซูแบกกางเขนไปยังเขากัลวารีโอ พระองค์เห็นสตรีใจศรัทธาที่กำลังร้องไห้ และตรัสบอกพวกเธอว่าอย่าร้องไห้ให้กับพระองค์เลย แต่จงร้องไห้ให้กับลูกของเธอจะดีกว่า การร้องไห้ของพ่อและแม่ที่มีต่อลูกเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายังคงทำอยู่ในช่วงเวลาของเราเช่นกัน

- ทุกวันนี้ในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เลวร้าย อาทิ สงครามที่เดิมพันกันเพื่อบูชาพระเจ้าแห่งเงินตรา มีผู้บริสุทธิ์มากมายต้องถูกฆ่าตายด้วยระเบิดจากคนที่บูชาเงิน พระเจ้าทรงร้องไห้ต่อเรื่องเหล่านี้ พระองค์จะตรัสเหมือนกับที่ตรัสในพระวรสารวันนี้ว่า 'เยรูซาเล็มเอ๋ย เจ้ากำลังทำอะไรอยู่'

- วันนี้จึงเป็นโอกาสดีให้เราคิดดูว่า พระเจ้าที่ทรงรับเอาสภาพมนุษย์เพื่อจะทรงร้องไห้นั้น พระองค์ทรงร้องไห้ให้กับเหตุการณ์ในทุกวันนี้ใช่หรือไม่ พระองค์ทรงกำลังร้องไห้ให้กับมนุษยชาติที่ไม่เข้าใจเรื่องสันติภาพที่พระองค์มอบให้


Comments