โป๊ปฟรังซิส: "พ่อไม่ได้เสียเวลาแบบเปล่าประโยชน์ในการมาเยี่ยมคาทอลิกกลุ่มเล็กๆ ที่อาร์เซอร์ไบจาน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระองค์ไม่ได้เสียเวลาแบบเปล่าประโยชน์ในการมาเยี่ยมคาทอลิกกลุ่มเล็กๆ ในอาร์เซอร์ไบจาน ภายหลังมีคนพูดว่าพระสันตะปาปากำลังเสียเวลาโดยใช่เหตุในการเดินทางไกลๆ แบบนี้ ทรงสอน คาทอลิกอย่าทำนิสัยคิดคำนวณว่า ถ้าเรารับใช้เพื่อนมนุษย์แล้ว เราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่และคุ้มกับเวลาที่เสียไปหรือไม่ 


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาแรกในการเยือนอาร์เซอร์ไบจาน ภายในวัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล กรุงบากู ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีประมาณ 300 คน พระวรสารวันนี้ บรรดาศิษย์ทูลพระเยซูว่า "โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- เราอย่าสับสนว่า ความเชื่อในพระเจ้าต้องเป็นเรื่องของการกินดีอยู่ดี เพราะในความเป็นจริง ความเชื่อในพระเจ้าคือการที่เราได้รับการบรรเทาใจและได้รับสันติในจิตใจ ค

- พระเยซูสอนเราว่า ความเชื่อประกอบไปด้วยการรับใช้ ความเชื่อและการรับใช้ไม่สามารถแยกจากกันได้ ในทางกลับกัน มันถักทอกันแน่นจนแยกไม่ออกด้วยซ้ำ ยิ่งในพระวรสารวันนี้  ยิ่งตอกย้ำเรามากๆ ว่า ถ้าเรามีความเชื่อมากเท่าไหร่ เราต้องยิ่งรับใช้มากเท่านั้น เราต้องรับใช้โดยการทำตัวให้ว่างเสมอ ชีวิตมีเพื่อเปิดรับคนอื่น พระเยซูสอนว่า จงรับใช้โดยไม่คิดคำนวณผลตอบแทนและสนแต่ว่าเราจะได้อะไรเป็นรางวัล

- พวกคนที่เฉยชาไม่รู้สึกทุกข์ร้อนใดๆ จะดำเนินชีวิตแบบพอใจกับความสุขของตน แต่มันเป็นความสุขที่ไม่เคยพอ ถ้าคริสตชนเป็นแบบนี้ เราจะเป็นคริสตชนที่ตายด้านและจะคำนวณว่า เราต้องเสียเวลารับใช้ไปเท่านี้ แล้วเราจะได้อะไรกลับมา

- อีกสิ่งที่พ่ออยากเตือนสติก็คือ อย่าหลงไปกับการประจญที่ล่อลวงเราให้ทุ่มเทเกินเหตุเพื่อหวังผลประโยชน์แอบแฝง อาทิ การทำงานรับใช้คนอื่นอย่างหนัก เพียงเพื่อหวังจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าหรือได้รางวัล ในพระศาสนจักรต้องไม่มีเรื่องแบบนี้เด็ดขาด

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ก่อนการภาวนา พระองค์ทรงย้ำกับคาทอลิกในอาร์เซอร์ไบจานว่า "มีบางคนคิดว่า พระสันตะปาปากำลังเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์กับการเดินทางไกล เพื่อมาเยี่ยมคาทอลิกกลุ่มเล็กๆ ไม่กี่ร้อยคนในประเทศนี้ แต่พ่ออยากบอกว่า พ่อไม่คิดแบบนั้น ที่นี่อาจเป็นชุมชนชายขอบ แต่พระสันตะปาปาไม่เคยลืมคนที่นี่"

Comments