โป๊ปฟรังซิส: "อาณาจักรสวรรค์เติบใหญ่ด้วยการนบนอบต่อพระจิต ไม่ได้โตเพราะแผนผังองค์กร"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระอาณาจักรของพระเจ้าเติบโตด้วยการที่เรานบนอบเชื่อฟังพระจิต พระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้เติบใหญ่ด้วยแผนผังองค์กร (Organisation Chart) ที่ถูกวางโครงสร้างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ทรงย้ำ จงอย่าคิดว่า ใครก็ตามที่ไม่มีชื่ออยู่ในแผนผังองค์กร แล้วจะไม่ได้เข้าสวรรค์ 
  • ทรงเตือนสติ ถ้าเราไม่นบนอบและเอาแต่ทำตามใจตัวเอง พระอาณาจักรของพระเจ้าจะไม่เติบโต และเราก็จะไม่เติบโตด้วยช่วงเช้าวันอังคารที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าที่เป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดที่ชายคนหนึ่งทิ้งไว้ในสวน จนเติบใหญ่ให้ร่มเงาและนกในอากาศก็มาทำรังได้ และยังเป็นเหมือนเชื้อแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาผสมกับแป้งสามถังจนฟูขึ้นมาหมด

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- ในความคิดของเรา พระอาณาจักรของพระเจ้าคือสิ่งใด อืม บางคนอาจคิดว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าคือโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นอย่างดี ทุกสิ่งเป็นระเบียบแบบแผน และแผนผังองค์กรถูกวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ใครก็ตามที่ไม่ได้เข้ามาในแผนผังองค์กร ก็ไม่สามารถเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ไม่นะ! เราต้องไม่คิดแบบนั้น

- อุปมาวันนี้ พระเยซูพูดถึงเชื้อแป้ง (ยีสต์) ที่ไม่ได้เป็นแค่เชื้อแป้งอีกต่อไป เพราะมันได้ถูกผสมจนฟูขึ้นและกลายเป็นขนมปัง เช่นเดียวกัน เมล็ดมัสตาร์ดก็ไม่ได้เป็นแค่เมล็ดเล็กๆ แต่มันตายไปและให้ชีวิตใหม่ออกมาเป็นต้นไม้ ทั้งเชื้อแป้งและเมล็ดมัสตาร์ดคือการเดินทางไปยังสิ่งหนึ่ง นั่นคือ เดินไปยังความตาย นี่คือปัญหาของการเดินจาริกด้วยความเชื่อ การเดินไปเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้น

- แล้วทัศนคติแบบไหนล่ะที่พระเจ้าทรงร้องขอจากเรา เพื่อให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเจริญเติบโตและเป็นขนมปังสำหรับทุกคน คำตอบคือการนบนอบนั่นเอง พระอาณาจักรของพระเจ้าเติบโตผ่านทางความนบนอบเชื่อฟังต่อพละกำลังของพระจิต แป้งกลายเป็นขนมปังเพราะมันคือการยอมต่อเชื้อแป้ง (ยีสต์) ส่วนยีสต์ก็ยอมให้ตัวเองได้รับการผสมด้วยแป้ง พ่อไม่รู้ว่าแป้งจะมีความรู้สึกหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ คือมันยอมให้ตัวเองได้รับการผสมเข้ากันเป็นหนึ่งเดียว ลองคิดดูซิ มันคือการยอมสละตนเองใช่ไหม พระอาณาจักรของพระเจ้าก็เติบโตขึ้นในหนทางนี้

- แป้งคือการเชื่อฟังการยอมต่อยีสต์ ส่วนเมล็ดมัสตาร์ดก็ยอมสูญเสียตัวเองและกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นี่คือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง นี่คือสิ่งเดียวกับพระอาณาจักรของพระเจ้า กล่าวคือ มันคือการเดินจาริกไปสู่ความหวังและการเติมเต็ม

- พ่อขอย้ำว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าเติบโตด้วยการที่เรานบนอบเชื่อฟังพระจิต ถ้าคริสตชนไม่เดินไปข้างหน้าด้วยการเชื่อฟังพระจิต เราจะกลายเป็นคนไม่ยืดหยุ่น วันนี้เป็นวันที่ให้เราวอนขอพระหรรษทานแห่งการนบนอบเชื่อฟังพระจิต หลายครั้งเราไม่เชื่อฟังพระจิต เราเอาแต่ทำตามใจตัวเอง ถ้าเป็นแบบนี้ พระอาณาจักรของพระเจ้าจะเติบโตไม่ได้และตัวเราก็จะไม่เติบโตด้วย ดังนั้น ขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทานแห่งการนบนอบเชื่อฟังให้เราทุกคนด้วย

Comments