โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพ่อแม่หย่าร้าง คนชดใช้ค่าเสียหายคือลูก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ถ้าพ่อแม่หย่าร้าง คนชดใช้ค่าเสียหายคือลูกที่ต้องทนทุกข์ระทม ทรงย้ำอีกรอบ สามีภรรยาทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ แต่อย่าให้จบวันนี้ไปโดยไม่เคลียร์กัน มิฉะนั้น วันรุ่งขึ้นจะกลายเป็น "สงครามเย็น" และอาจจบลงด้วยการหย่าร้าง ทรงสอน ถ้าปีศาจล่อลวงเราให้นอกใจคู่ครอง เราต้องสำนึกผิดและขอโทษ ส่วนอีกฝ่ายก็ต้องใจกว้างและกล้าให้อภัยคนทำผิดที่สำนึกผิด ทรงเตือน คาทอลิกห้ามบังคับออโธด็อกซ์เปลี่ยนความเชื่อเด็ดขาด เพราะการทำเช่นนี้คือบาปที่ขัดกับหลักคริสตศาสนสัมพันธ์

ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังวัดอัสสัมชัญ กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย เพื่อพบปะและให้โอวาทกับพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสคาทอลิกชาวจอร์เจีย โดยใจความสำคัญมีว่า

- พระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าสร้างเราชายและหญิงตามภาพลักษณ์ของพระองค์ สรุป เราคือเลือดเนื้อเชื้อไขของพระเจ้า แต่ยุคนี้เราเจอความยากลำบากที่มาพร้อมการแต่งงาน เราเจอความเข้าใจผิด และการล่อลวงต่างๆ ผลที่ตามมาคือการหย่าร้าง ถ้าสามีภรรยาหย่าร้างกัน ใครคือคนจ่ายค่าเสียหาย คำตอบคือลูกๆ นั่นเอง ลองคิดดูนะ ลูกๆ จะทุกข์ระทมขนาดไหนเมื่อต้องเห็นพ่อแม่โต้เถียงกันรุนแรงและจบลงด้วยการหย่าร้างกัน

- อย่างที่พ่อเคยพูดไป มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆ ที่สามีภรรยาจะทะเลาะกัน มันธรรมดามากๆ ถ้าจานชามช้อนส้อมบินใส่กัน เพราะมันยังเป็นความรัก คุณพูดตรงๆ ใส่กัน ก็เลยเป็นแบบนี้ แต่ถ้าทะเลาะกันแล้วไม่เคลียร์กันให้จบในวันนั้น อันนี้อันตราย เพราะวันรุ่งขึ้นจะกลายเป็น 'สงครามเย็น' ลองคิดดูซิ มีกี่ครอบครัวที่เจอภาวะสงครามเย็น และจบลงด้วยการหย่าร้างกัน

- มันเป็นเรื่องจริงที่ปีศาจพยายามล่อลวงคนที่เป็นสามี ด้วยการจัดหาผู้หญิงที่สวยๆ มาล่อลวงให้เขานอกใจภรรยา ในทางกลับกัน มันก็ทำอาจพาผู้ชายหน้าตาดีๆ มาล่อลวงคนเป็นภรรยาด้วย ถ้าเจอแบบนี้เราต้องทำอย่างไร คำแนะนำของพ่อคือ ถ้าเราทำผิด เราต้องกล้าขอโทษคู่ครองของเรา ส่วนอีกฝ่ายก็ต้องใจกว้างพอที่จะยกโทษให้ เหมือนกับคำพูดทอง 3 คำที่พ่อเคยพูดไป 'ขอร้อง ขอโทษ และขอบคุณ'

- อีกสิ่งที่่พ่ออยากพูดถึงคือทฤษฎีเรื่องเพศ นี่คือสงครามระดับโลกที่ทำลายการแต่งงาน สงครามนี้ไม่ได้ใช้เงินทุนเป็นอาวุธ แต่มันใช้ความคิดซึ่งเป็นเหมือนการล่าอาณานิคมทางความคิดก็ว่าได้

- สุดท้าย พ่ออยากพูดถึงเรื่องคริสตศาสนสัมพันธ์ พ่ออยากให้พวกเราปล่อยความขัดแย้งทางเทวศาสตร์ไว้เป็นหน้าที่ของพวกนักเทวศาสตร์ ส่วนเราอย่านำความขัดแย้งนี้มาเป็นประเด็น ทีนี้ เวลาเราจะคบเพื่อนที่เป็นออโธด็อกซ์ เราต้องทำตัวอย่างไร คำตอบคือเปิดใจ เปิดตัวเองต้อนรับเขา เป็นเพื่อนกับเขา อย่ากดดันให้เขาเปลี่ยนความเชื่อเป็นคาทอลิกเด็ดขาด เพราะการบังคับคนอื่นเปลี่ยนศาสนาคือบาปที่ขัดกับหลักคริสตศาสนสัมพันธ์ จงอย่าหาหนทางบังคับให้ชาวออโธด็อกซ์เปลี่ยนมาเป็นคาทอลิกเด็ดขาด พวกเขาเป็นพี่น้องของเรา และเป็นศิษย์ของพระเยซูเหมือนกัน

Comments