โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ที่ยึดติดอำนาจ เงิน และพวกพ้อง ตอนสิ้นใจหลานๆ จะแย่งชิงสมบัติที่เคยครอบครอง"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ สงฆ์ที่ยึดติดอำนาจ เงิน และพวกพ้อง ตอนสิ้นใจอาจไม่โดดเดี่ยว เพราะหลานๆ จะคอยเฝ้ารอว่า ถ้าสิ้นใจเมื่อไหร่ เราจะยึดครองทรัพย์สมบัติอะไรไปได้บ้าง 
  • ต่างจากสงฆ์ที่ยึดมั่นศรัทธาร้อนรนในพระเยซู ตอนตายอาจโดดเดี่ยว เหมือนนักบุญเปาโล รวมไปถึงนักบุญเปโตร นักบุญจอห์น แบ๊ปติสต์ และนักบุญมักซีมีเลียน โกลเบ ที่ตายแบบถูกทิ้ง แต่ไม่ทุกข์ระทม เพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างพวกท่าน 
  • ทรงแบ่งปันตัวอย่างสงฆ์ที่ยึดมั่นในพระเยซู ได้แก่พวกสงฆ์เกษียณอายุหลายคน เวลาไปเยี่ยมท่านเหล่านั้น คำถามที่พูดออกมา มีแต่ถามถึงพระศาสนจักร สังฆมณฑล และกระแสเรียกด้วยความห่วงใยจากใจจริง 
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่ 2 ท่านกล่าวว่า ศิษย์บางคนได้ละทิ้งท่าน เพราะหลงไปกับจิตตารมณ์ทางโลก บางคนทำร้ายท่าน ในการสู้คดีครั้งแรก ไม่มีใครเป็นพยานให้นักบุญเปาโลเลย"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- โดดเดี่ยว ต้องเที่ยวขอร้องคนอื่น ถูกทุกคนทอดทิ้ง และเป็นเหยื่อของความโกรธ นี่แหละคือนักบุญเปาโลผู้ยิ่งใหญ่บุรุษผู้ได้ยินเสียงของพระเจ้า นักบุญเปาโลคือคนที่ออกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ต้องทนทุกข์ทรมานมากมาย และต้องเผชิญกับการประจญล่อลวงต่อการประกาศพระวรสาร นี่แหละคือสิ่งแสดงถึงชีวิตบั้นปลายของนักบุญเปาโลผู้ยิ่งใหญ่ มันคือจุดจบด้วยความหดหู่ภายในจิตใจ

- มันเหมือนกับนักบุญเปโตรและนักบุญจอห์น แบ๊พติสต์ ที่เผชิญช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตไม่ต่างกัน กล่าวคือ ถูกจำคุก ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว และต้องทนทุกข์ระทม ส่วนยุคล่าสุด มันเหมือนกับ นักบุญมักซีมีเลี่ยน โกลเบ ซึ่งตายในคุกค่ายกักกันของนาซี

- เมื่อบรรดาศิษย์ของพระเยซูมีความศรัทธาอย่างร้อนรน เขาก็รู้ว่า ตัวเองก็เช่นกันที่ต้องพบจุดจบในชีวิตเหมือนที่พระเยซูประสบ นักบุญเปาโลก็ตายแบบนี้เช่นกัน นี่คือกฎของพระวรสาร ที่ว่า 'ถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ตายไป (ตกลงบนดิน) มันก็จะไม่มีการผลิตผลออกมา'

- การตายแบบนี้เหมือนกับบรรดามรณสักขีซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู นี่คือเมล็ดข้าวสาลีที่ตายและเกิดผลออกมาเพื่อเติมเต็มโลกด้วยคริสตชนใหม่ เมื่อผู้อภิบาลดำเนินชีวิตในวิถีนี้ เขาจะไม่ทุกข์ระทม แม้บางที เขาอาจจะรู้สึกหดหู่บ้าง แต่ที่สุดแล้ว พระเจ้าจะเคียงข้างเขา

- แต่ถ้าตลอดชีวิตของผู้อภิบาลยึดติดกับสิ่งอื่นมากกว่าความศรัทธาร้อนรนในพระเจ้า เช่น เขาไปยึดติดกับอำนาจ เงิน ยึดติดกับกลุ่มก๊วนของตน หรือยึดติดกับสิ่งหลายอย่าง ถ้าเป็นเช่นนั้น ตอนสิ้นใจ เขาจะไม่โดดเดี่ยว บางที หลานๆ ของเขาอาจกำลังเฝ้ารอให้เขาตาย เพื่อที่พวกเขาจะได้ดูว่า สิ่งใดบ้างที่พวกเขาจะเอาไปครอบครองต่อได้

- พ่ออยากแบ่งปันตัวอย่างดีๆ จากประสบการณ์ส่วนตัว เวลาพ่อไปเยี่ยมบ้านพระสงฆ์ชรา พ่อพบว่า หลายท่านเป็นนายชุมพาบาลผู้ยิ่งใหญ่ที่รักและศรัทธามากๆ พวกท่านอาจจะป่วย หลงลืม และนั่งอยู่บนรถเข็น แต่เราจะเห็นพวกท่านยิ้มทันทีเมื่อเราไปพบ สิ่งนี้เป็นเพราะพระเจ้าอยู่กับพวกท่านเหล่านั้น พวกท่านจะดวงตาเป็นประกายและถามว่า 'พระศาสนจักรเป็นอย่างไรบ้าง สังฆมณฑลล่ะ เป็นไง กระแสเรียกมีเยอะไหม' นี่แหละคือพระสงฆ์ พวกท่านอุทิศชีวิตของตนให้คนอื่นอย่างแท้จริง

- ดังนั้น พ่ออยากย้ำว่า ถ้านายชุมพาบาลเดินไปตามทางนี้กับพระเยซู พระเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดเขาไปจนวาระสุดท้ายของชีวิต พ่อจึงอยากให้เราภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลทุกคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิต ภาวนาให้กับนายชุมพาบาลที่รอพระเจ้ามารับไปอยู่กับพระองค์ ภาวนาขอพระเจ้าประทานพละกำลังให้ท่านเหล่านั้น ประทานการปลอบโยน และขอพระองค์อยู่ใกล้ชิดกับท่านเหล่านั้นด้วย


Comments