Posts

Showing posts from December, 2014

โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในวันสิ้นปี”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นคาทอลิกผ่านปี 2014 ไปด้วยการตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเอง ถ้าหากพบความผิดพลาด ขอให้เราวอนขออภัยโทษจากพระเจ้าสำหรับความอ่อนแอของเรา ทรงชี้ เราต้องขอบคุณพระเจ้าในวันสิ้นปี เพราะพระเจ้าทรงสร้างเรามาให้เป็นลูกของพระองค์ แม้บาปจะพยายามแยกเราให้ไกลจากพระบิดาก็ตาม ทรงเตือน ถ้าโกง เราต้องกลับใจอย่างจริงจัง อย่าเป็นทาสของความขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวเป็นอันขาด ช่วงเย็นวันพุธที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น ขับร้องเพลง "เต เดอุม" และอวยพรศีลมหาสนิท โอกาสขอบคุณพระเจ้าและขออภัยโทษสำหรับปี 2014 ที่ผ่านมา พิธนี้ จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมจำนวนมาก ในส่วนบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนว่า “เวลาไม่ใช่ของแปลกจากพระเจ้าผู้ทรงเลือกเผยแสดงพระองค์เองและเลือกที่จะช่วยเราในประวัติศาสตร์ ความหมายของเวลาคือการแสดงออกอย่างชัดแจ้งของธรรมล้ำลึกของพระเจ้าและความรักที่จับต้องได้ของพระองค์ที่มีต่อเรา “พวกเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งความรอดและพระหรรษทาน สิ่งนี้นำให้เราคิดเกี่ยวกับช่

โป๊ปฟรังซิสอวยพร “แด่โรมและโลก” พร้อมวอนขอสันติภาพในทุกภาคส่วนของโลก

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอพระเจ้ารักษาบาดแผลในใจของครอบครัวเด็กนักเรียนที่ถูกสังหารในปากีสถาน เช่นเดียวกับ ขอพระเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆ ผู้ป่วยโรคอีโบล่า และประทานพละกำลังให้กับหมอพยาบาลที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคร้ายนี้ พร้อมกันนี้ ทรงภาวนาเพื่อทารกที่ถูกฆ่าตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา รวมถึงทารกที่ตายจากการวางระเบิดในตะวันออกกลางด้วย ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการอวยพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (Urbi et Orbi ภาษาลาติน แปลว่า "แด่โรมและโลก") ณ ระเบียงหน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มารับพรกว่า 120,000 คน โดยการอวยพรนี้ จะทำปีละ 2 ครั้ง คือวันที่ 25 ธันวาคม (คริสต์มาส) และวันสมโภชปาสกา สำหรับปีนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันก่อนอวยพร ใจความว่า “วันนี้ พ่อวอนขอพระผู้ช่วยให้รอดของโลก โปรดทอดพระเนตรมายังพี่น้องชายหญิงของเราในอิรักและซีเรีย ที่ทนทุกข์ทรมานมาอย่างยาวนานอันเป็นผลจากความขัดแย้ง รวมไปถึงโปรดทอดพระเนตรมายังพี่น้องศาสนิกกลุ่มต่างๆ ที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ต้องทนทรมานจากการถูกเบียดเบียนข

โป๊ปฟรังซิส: “ความซื่อสัตย์ของพระเจ้า ทรงพลังกว่าความมืดและการคดโกง”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ความซื่อสัตย์อย่างอดทนของพระเจ้า เปี่ยมด้วยพลังกว่าความมืดและการคดโกง สิ่งนี้คือสาระสำคัญของวันคริสต์มาส ทรงหวังเห็นคาทอลิก เผชิญปัญหาชีวิตด้วยความสุภาพอ่อนโยน ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยความเฉยชาใส่กัน ทรงย้ำ คนที่จะพบพระเยซูได้ ต้องเป็นคนที่เปิดใจต้อนรับพระเจ้า ไม่ใช่พวกคนหยิ่งยะโสและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติตามใจตัวเอง ค่ำวันพุธที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมเป็นจำนวนมาก มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า “ประกาศกอิสยาห์กล่าวไว้เกี่ยวกับการบังเกิดของพระคริสตเจ้าว่าจะเป็นความสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่ปรากฏขึ้นในตอนกลางคืน ส่วนพระวรสารวันนี้ เครื่องหมายที่ทูตสวรรค์ทำให้บรรดาคนเลี้ยงแกะได้เห็นก็คือ ‘ท่านจะพบพระกุมารคนหนึ่ง มีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า’ (ลูกา 2:12) “เครื่องหมายนี้คือความสุภาพถ่อมตนอย่างถึงที่สุดของพระเจ้า นี่คือความรักที่พระเจ้าทรงยอมรับความอ่อนแอ ความทุกข์ ความกระวนกระวาย ความต้องการ และข้อจำกัดต่างๆ ของเราไว้กับพระองค์ “การบังเกิดของพระผู้ไถ่เป็นเค

โป๊ปฟรังซิสหวังเห็นผู้นำทุกศาสนาร่วมกันประณาม “กลุ่มไอซิส”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงส่งจดหมายเปิดผนึกโอกาสวันคริสต์มาส ไปยังคริสตชนในตะวันออกกลาง เพื่อให้กำลังใจและปลอบโยนพวกเขาที่ต้องถูกเบียดเบียนเข่นฆ่าอย่างโหดร้าย นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงขอร้องให้ผู้นำทุกศาสนาร่วมกันประณาม “กลุ่มไอซิส” อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย พระสันตะปาปาทรงเขียนจดหมายดังกล่าวถึงคริสตชนในตะวันออกกลางที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ระทมและความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายเดือนที่ผ่านมา เพราะการรุกรานอย่างหนักของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส ที่เข่นฆ่าคริสตชนจำนวนมาก พระสันตะปาปาทรงเศร้าพระทัยต่อการกระทำที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส พระองค์ยังทรงเรียกร้องบรรดาผู้นำศาสนาทุกคน ลุกขึ้น “ประณาม” กลุ่มก่อการร้ายนี้อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย พระสันตะปาปายังกล่าวอีกว่า คริสตชนในตะวันออกกลางต้องถูกกดขี่ข่มเหงอย่างโหดร้ายให้ต้องอพยพจากบ้านเกิดของตน ทั้งๆ ที่แผ่นดินตะวันออกกลางคือดินแดนที่คริสตชนอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยอัครสาวก นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังหวังเห็น ชาวมุสลิมในตะวันออกกลางมีความกล้าหาญที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่แท้จริงของอิสลามว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ และม

โป๊ปฟรังซิส: “โปรดเลิกชี้นิ้วด่ากันและเลิกนินทากันเถอะ”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องพนักงานในวาติกัน โปรดเลิกชี้นิ้วด่าว่าคนอื่นและเลิกนินทาให้ร้ายกัน ทรงแนะ ให้สวดขอปรีชาญาณจากพระเจ้าให้เรา “กัดลิ้น” ตัวเอง เวลาจะให้ร้ายคนอื่น เพื่อจะไม่ทำบาป พร้อมกันนี้ ทรงขอให้พนักงานวาติกัน “ยกโทษ” ให้พระองค์ด้วยหากทำสิ่งใดผิดไป เช่นเดียวกับให้อภัยเพื่อนร่วมงานสำหรับความบาดหมางต่างๆ ช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพนักงานที่ปฏิบัติงานในวาติกัน ที่มาเข้าเฝ้า เพื่อถวายพระพรคริสต์มาสและปีใหม่แด่พระองค์ ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับพวกเขาว่า “พ่อไม่ต้องการให้การฉลองคริสต์มาสในกรุงโรมครั้งที่สองของพ่อ ต้องผ่านพ้นไปโดยที่ไม่ได้พบกับฆราวาสที่ทำงานในโรมันคูเรีย คนที่ทำงานเบื้องหลัง คนที่ไม่มีใครรู้จัก อาทิ บรรดาคนสวน พนักงานทำความสะอาด พนักงานต้อนรับ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ พนักงานกดลิฟท์ และพนักงานจดบันทึก “พ่ออยากขอบคุณฆราวาสและนักบวชทุกคนสำหรับการทำงานบริการ เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาชาวอิตาเลี่ยนที่เป็นพนักงานส่วนมากของวาติกัน พ่อยังอยากขอบคุณพนักงานจากชาติต่างๆที่ทำงา

โป๊ปฟรังซิส: “โรคร้าย 15 ประการที่ทำร้ายพระศาสนจักร”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน โรคร้าย 15 ประการ ที่ทำร้ายพระศาสนจักร อาทิ การนินทา, การประจบเจ้านายดุจพระเจ้า, การสนใจว่ากลุ่มก๊วนของตนสำคัญกว่าส่วนรวม, การชอบโชว์ออฟ, การมองว่าตนเองเป็นคนสำคัญที่ขาดไม่ได้ พร้อมกันนี้ ทรงชี้ คนส่วนมากวิจารณ์พระสงฆ์ แต่ส่วนน้อยสวดให้พระสงฆ์ ทรงย้ำ พระสงฆ์เป็นเหมือนเครื่องบิน เมื่อทำผิดพลาดจะกลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทันที ช่วงสายวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระคาร์ดินัล พระสังฆราช และพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติงานในโรมันคูเรีย ที่มาเข้าเฝ้า เพื่อถวายพระพรคริสต์มาสและปีใหม่แด่พระสันตะปาปา โดยนี่เป็นครั้งที่สองในสมณสมัยของพระสันตะปาปา ฟรังซิส ที่พระองค์ทรงกล่าวให้ข้อคิดคริสต์มาสแก่ทุกคนที่ทำงานในคูเรีย สำหรับปีนี้ พระสันตะปาปาทรงให้ข้อคิดเตือนสติ ด้วยการเปรียบนิสัยแย่ๆ 15 ประการเข้ากับ “โรคร้าย” ที่ต้องได้รับการรักษา เพื่อให้ทุกคนในคูเรียได้นำไปคิดและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ทั้งนี้ พระสันตะปาปาทรงระบุชัดเจนว่า “โรคร้าย” เหล่านี้ ไม่ได้เกิดกับคนในโรมันคูเรียเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคริสตชนทุกคน ทุกคณะนักบวช ทุกชุมชนวัด

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าหมกมุ่นกับการเตรียมคริสต์มาส จนลืมดูว่าพระเยซูกำลังเคาะประตูหัวใจของเรา”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าหมกมุ่นกับการเตรียมงานคริสต์มาสหรืองานทางโลก จนลืมสังเกตว่า พระเยซูกำลังเคาะประตูหัวใจของเราอยู่ ทรงย้ำ ของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้กับโลกในวันคริสต์มาสคือสันติสุขที่เที่ยงแท้ พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปรานดังที่ทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญในคืนพระคริสตสมภพ ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 50,000 คน โดยพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์กาเบรียลมาหาแม่พระ เพื่อแจ้งเรื่องการบังเกิดมาของพระเยซู ขณะที่แม่พระตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอเป็นไปตามวาจาของท่านเถิด” (ลูกา 1:38) พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า “แม่พระไม่รู้ว่าสิ่งใดบ้างจะเกิดขึ้นกับตัวท่านในอนาคต แม่พระไม่รู้ถึงความเจ็บปวดและความเสี่ยงที่ตนจะต้องประสบ แต่แม่พระรู้ดีว่า พระเจ้าทรงขอร้องบางอย่างจากตัวท่าน และแม่พระก็วางใจในพระเจ้าอย่างถึงที่สุด นี่แหละคือความเชื่อของแม่พระ! “ส่วนอีกสิ่งที่พ

โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องเป็นปากเสียงให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในสังคม”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำกลุ่มจอห์น ที่ 23 เราต้องละทิ้งความต้องการส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่สำคัญ เราต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคม ทรงชี้ กลุ่มนี้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพราะพระญาณสอดส่องของพระเจ้าทรงทำงาน   ช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ “กลุ่มจอห์น ที่ 23” ซึ่งเป็นกลุ่มฆราวาสที่ได้รับการรับรองจากพระศาสนจักร ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยกลุ่มดังกล่าว ก่อตั้งเมื่อค.ศ.1968 โดย คุณพ่อโอเรสเต้ เบนซี่ สงฆ์จากสังฆมณฑลริมินี่ จุดประสงค์ของกลุ่มนี้คือเพื่ออุทิศตนช่วยเหลือเยาวชนวัยรุ่น ตามแนวคิด “พบกับพระคริสตเจ้าแบบเพื่อนฝูง” นอกจากนี้ กลุ่มนี้ยังเน้นการอภิบาลผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ถูดทอดทิ้งด้วย โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับสมาชิกกลุ่มดังกล่าวกว่า 8,000 คนว่า “พระญาณสอดส่องของพระเจ้าทรงช่วยให้กิจการของพวกท่านเจริญเติบโต และพิสูจน์ถึงความสามารถแห่งพระพรอันหลากหลายที่มีอยู่ในตัวคุณพ่อโอเรสเต้ เบนซี่ ผู้ก่อตั้งกลุ่มของท่าน ก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเอง ท่านต้องคุกเข่ารับใช้

โป๊ปฟรังซิส: “จุดประสงค์ของกีฬาคือพัฒนาคน ไม่ใช่ผลกำไร”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำคณะกรรมการโอลิมปิกอิตาลี ขอให้นำพากีฬาเข้าถึงทุกคนในสังคม ที่สำคัญ เป้าหมายกีฬาคือพัฒนามนุษย์ ไม่ใช่ผลกำไร นอกจากนี้ ทรงกล่าวติดตลก โอลิมปิก 2024 ที่อิตาลียื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ พระองค์คงอยู่ไม่ถึงตอนนั้นหรอก ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งอิตาลี (โคนี่) ที่มาเข้าเฝ้าในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสที่อิตาลีเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก 2024 โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า “มหกรรมกีฬา เฉพาะอย่างยิ่งโอลิมปิก ได้นำผู้แทนนักกีฬาชาติต่างๆ ที่มีความแตกต่างทางประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ประเพณี, ความเชื่อ และค่านิยม ให้มาอยู่ร่วมกัน มหกรรมกีฬาเหล่านี้สามารถเปิดเส้นทางใหม่ๆ และบางครั้ง สามารถเอาชนะความขัดแย้งที่เกิดจากความรุนแรงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้แบบชนิดที่คาดไม่ถึงด้วย “มันจึงเป็นความท้าทายของเรา ไม่เฉพาะนักกีฬาเท่านั้น ที่จะใส่ความพยายามและความเสียสละ เพื่อจะบรรลุเป้าหมายสำคัญในชีวิต และยังเป็นการยอมรับข้อจำกัดของตัวเราเองด้วย “พ่อขอให้คณะกรรมการโอลิมปิกทำให้กีฬาเข้าถึ

โป๊ปฟรังซิส: “พระศาสนจักรอย่าทำตัวเป็นนักธุรกิจ แต่เราต้องเป็นแม่”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยอมรับ บางครั้ง เคยคิดว่าพระศาสนจักรบางพื้นที่ทำตัวเป็น “นักธุรกิจ” มากกว่าจะเป็น “แม่” ทรงย้ำ พระศาสนจักรจะเป็น “หมัน” เพราะการมีอีโก้สุดขั้วและการเหลิงอำนาจ ถ้าหากพระศาสนจักรทำตัวแบบนี้ เราก็จะเดินบนหนทางของฟาริสีและเป็นพวกเสแสร้งทำเป็นศรัทธา ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือผู้วินิจฉัย เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงให้ภรรยาของมาโนอาห์ ซึ่งเป็นเธอเป็นหมัน ได้ให้กำเนิดบุตรและตั้งชื่อว่า “แซมสัน” ส่วนพระวรสารวันนี้ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์มาปรากฏแก่เศศาริยาห์ และแจ้งว่า เอลิซาเบ็ธ ภรรยาของตน จะให้กำเนิดบุตรชาย และจงตั้งชื่อเขาว่า “จอห์น” พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า “สำหรับชาวอิสราเอล มันเกือบจะเป็นคำสาปแช่งสำหรับการไม่มีบุตร และในพระคัมภีร์ที่เราได้ยินในวันนี้ เราได้เห็นหญิงที่เป็นหมันที่ได้รับการเผยแสดงอัศจรรย์จากพระเจ้า “บทอ่านและพระวรสารในวันนี้ พระศาสนจักรแสดงให้เราเห็นถึงเครื่องหมายของการเป็นหมันก่อนที่จะถึงการบังเกิดของพระเยซู นี่คือเครื่อ

โป๊ปฟรังซิส: “ต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมารคือสัญลักษณ์ของความเป็นพี่น้องและมิตรภาพ”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอบคุณสัตบุรุษเมืองเวโรน่าและคันตาซาโร่ที่มอบต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมารให้วาติกัน เพื่อนำมาตั้งไว้ที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร พร้อมย้ำ ต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมารคือสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายไปยังทุกคน รวมถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าด้วย เพราะนี่คือการพูดถึงความเป็นพี่น้องกันและมิตรภาพของมนุษย์ ช่วงสายวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับพระสังฆราชและสัตบุรุษจากเมืองเวโรน่าและคันตาซาโร่ ที่มาเข้าเฝ้าถวายต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมารให้กับวาติกัน เพื่อติดตั้งไว้ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า “ต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมารที่แสดงการบังเกิดมาของพระเยซู ได้สัมผัสหัวใจของผู้คนด้วยสารแห่งความสว่าง ความหวัง และความรัก สัญลักษณ์เหล่านี้ของคริสต์มาสได้ซึมผ่านและประดับประดาวัฒนธรรม, วรรณกรรม, ดนตรี และศิลปะของภูมิภาคต่างๆ ของอิตาลีให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และมันยังเป็นมรดกสุดสำคัญที่จะส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไปด้วย “ทั้งถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาส ทำให้เราได้หวนคิดถึงธรรมล้ำลึกที่พระวจนาตถ์ทรงมารับสภาพเป็นมนุษย์และ

โป๊ปฟรังซิส: “อเมริกาและคิวบาฟื้นฟูความสัมพันธ์กัน ถือว่าน่าชื่นชมยินดียิ่ง”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันความชื่นชมยินดีที่สหรัฐอเมริกาและคิวบา ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน หลังจากบาดหมางกันมานานมาก พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ การเจรจาทางการทูตคือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการสร้างสันติภาพและนำหัวใจของทุกคนให้เข้ามาใกล้ชิดกันด้วย ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับทูตจาก 12 ประเทศ ได้แก่ บาฮามาส, บังคลาเทศ, เดนมาร์ก, โดมินิกัน, ฟินแลนด์, มาเลเชีย, มาลี, มองโกเลีย, นิวซีแลนด์, รวันดา, แทนซาเนีย และ โตโก ที่มาเข้าเฝ้าถวายอักษรสาส์นตราตั้ง โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โอกาสนี้ พระสันตะปาปา กล่าวกับบรรดาทูตทุกคนแบบสั้นๆ ว่า “เมื่อวานนี้ (17 ธ.ค.) เป็นอีกหนึ่งวันแห่งความชื่นชมยินดีที่สหรัฐอเมริกาและคิวบา ได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน ทั้งสองชาติได้บาดหมางกันมาเป็นเวลานานหลายปี แต่ตอนนี้ทั้งสองที่ไม่ได้คุยกันมานานมาก ได้กลับมาเสวนากันอีกครั้ง สิ่งนี้เป็นผลมาจากการเจรจาทางการทูต “การเจรจาทางการทูตคือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ, นำหัวใจขอทุกคนให้ใกล้ชิดกัน และหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นพี่น้องก

โป๊ปฟรังซิสสอนเด็กๆ พระเยซูคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่ไม่เคยทิ้งเรา

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเด็กๆ พระเยซูคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่ไม่ทอดทิ้งทุกคน นอกจากนี้ ทรงหวังเห็นเด็กๆ อุทิศเวลาช่วยเหลืองานพระศาสนจักร และช่วยเหลือผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ตกทุกข์ได้ยากอีกด้วย ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับเด็กๆ จากหน่วยงานคาทอลิกอิตาลีที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน เพื่อถวายพระพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ หลังจากพวกเขาเสร็จสิ้นการอบรมที่จัดภายใต้หัวข้อ “ทุกสิ่งจะได้รับการค้นพบ” โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับเด็กๆ ว่า “พ่อขอให้ลูกๆ อย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆ เพราะแผนการของพระเยซูที่มีต่อลูกๆ ก็คือการสร้างตัวลูกเองไปพร้อมๆ กับพ่อแม่ผู้ปกครอง, พี่น้อง, เพื่อน และการเรียนคำสอน” พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปายังสอนเด็กๆ ให้รู้จักเป็นห่วงเป็นใยต่อผู้ยากไร้และผู้ประสบทุกข์ยาก, ขอให้ทุกคนอุทิศเวลาให้กับการช่วยเหลืองานวัด, ขอให้เป็นศิษย์พระเยซูด้วยสันติและความแจ่มใส พระองค์ยังสอนด้วยว่า ความไม่เข้าใจกันสามารถเอาชนะได้ เพราะการร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซู ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้น นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังขอให้ทุกคนสวดภาวนาและพูดกับพระเยซูบ่อยๆ

โป๊ปฟรังซิส: “คนที่พระเจ้าเลือกสรรจะถูกทดสอบด้วยการแบกรับปัญหาหนักอึ้งไว้บนบ่าของตัวเอง”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด พระเจ้าจะเลือกคนขึ้นมาสร้างประวัติศาสตร์และทำพันธกิจของพระองค์ แต่คนที่ได้รับเลือกจากพระเจ้า จะต้องแบกรับปัญหาสุดเลวร้ายไว้บนบ่าของตัวเอง ต้องแบกรับปัญหาไว้โดยที่ไม่มีวันเข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ เหมือนเช่นที่ นักบุญโยเซฟแบกรับคำนินทาของคนอื่นที่แม่พระทรงตั้งครรภ์ทั้งที่ยังเป็นคู่หมั้นกัน ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ เป็นเรื่องราวการประสูติของพระเยซู โดยนักบุญโยเซฟคิดจะถอนหมั้นเงียบๆ เนื่องจากแม่พระตั้งครรภ์ก่อน แต่ทูตสวรรค์มาปรากฏในความฝัน พร้อมบอกว่าอย่ากลัวที่จะรับแม่พระเป็นภรรยา นอกจากนี้ ทูตสวรรค์ยังบอกให้ตั้งชื่อบุตรที่จะเกิดมาว่า “เยซู” เพราะเขาจะช่วยประชากรของพระเจ้าให้รอดพ้นจากบาป พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “พระประสงค์ของพระเจ้าทรงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเราในประวัติศาสตร์ ความรอดจากบาปไม่ได้ไม่บังเกิดผลเหมือนในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ไม่! มันไม่เป็นเช่นนั้น เพราะความรอดพ้นของเราบังเกิดผลในประวัต

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าดูถูกเมืองเล็กๆ เมืองชายขอบของสังคมว่าเป็นพื้นที่ไม่สำคัญ”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าดูถูกเมืองเล็กๆ เมืองชายขอบของประเทศว่าเป็นพื้นที่ไม่สำคัญ เพราะพระเยซูยังเลือกมาบังเกิดในเมืองเล็กๆ ที่ไม่มีคนสนใจและยังเป็นเมืองชายขอบของอาณาจักรโรมันด้วย พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุจับตัวประกันที่ซิดนีย์ รวมถึงเด็กนักเรียนที่ถูกกลุ่มตอลิบานสังหารที่ปากีสถานด้วย ช่วงสายวันพุธที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาเทศน์สอนและพบปะสัตบุรุษกว่า 45,000 คนในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ เป็นโอกาสพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสมภพของพระสันตะปาปาครบ 78 ชันษาด้วย อย่างไรก็ตาม พระสันตะปาปาไม่ทรงกล่าวถึงวันคล้ายวันสมภพของพระองค์แต่อย่างใด แม้สัตบุรุษจะนำ “เค้กและปักเทียนวันเกิด” มาให้พระองค์เป่า รวมถึงนำลูกโป่งพร้อมข้อความสุขสันต์วันคล้ายวันสมภพมาถวายพระพรก็ตาม สำหรับบทเทศน์สอนประจำสัปดาห์นี้ พระสันตะปาปายังคงเน้นที่หัวข้อ “ครอบครัว” ทั้งนี้ เพื่อเตรียมจิตใจคาทอลิกทุกคนสู่การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว ในเดือนตุลาคม 2015 พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ครอบครัวคือของขวัญที่ยิ่ง

โป๊ปฟรังซิส: “พระเจ้าจะช่วยหัวใจที่สำนึกผิดให้ได้รับความรอด”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเจ้าจะช่วยหัวใจที่สำนึกผิดให้ได้รับความรอด ส่วนหัวใจที่ไม่สำนึก จะต้องถูกลงโทษ ทรงชี้ ประชากรของพระเจ้ามีคุณลักษณะ 3 อย่างคือ อ่อนน้อมถ่อมตน ถือความยากจน และมีความเชื่อในพระเจ้า ทรงสอน อย่ากลัวที่จะถวายบาปของเราให้พระเจ้า ช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของความสุภาพถ่อมตน จะช่วยให้มนุษย์ตระหนักว่าตัวเองเป็นคนบาปซึ่งจำเป็นต้องได้รับพระเมตตาและความรอด โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดจากบทอ่านของหนังสือประกาศกเศฟันยาห์ รวมถึงพระวรสารที่พระเยซูทรงเล่าเรื่องชายคนหนึ่งบอกให้ลูก 2 คนไปทำงานในสวนองุ่น คนแรกตอบว่าไม่ไป แต่สุดท้ายก็ไป ส่วนคนที่สอง บอกไป แต่สุดท้ายไม่ไป ก่อนที่พระเยซูจะสรุปว่า คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสวรรค์ก่อนพวกฟาริสี เพราะพวกเขาเชื่อจอห์น บัปติสต์ ที่มาชี้ทางสว่าง แต่พวกฟาริสีได้ฟังจอห์นแล้ว แต่ยังไม่เชื่อ พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันว่า “บทอ่านและพระวรสารวันนี้ พูดเกี่ยวกับการพิพากษาและควา

โป๊ปฟรังซิส: “นักข่าวคาทอลิกต้องรายงานแบบตรงไปตรงมาและต้องกล้าที่จะรายงาน”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำบรรดานักข่าวคาทอลิก ต้องรายงานอย่างตรงไปตรงมาและเปี่ยมด้วยความกล้าหาญ ต้องปกป้องการรายงานข่าวจากการบิดเบือนให้ผิดเพี้ยน รวมทั้งต้องสร้างความยุติธรรมต่อชีวิตคน ที่สำคัญ เรารายงานข่าวเพื่อ “เปิด” ช่องทางการสื่อสาร ไม่ใช่ “ปิดการสื่อสาร” พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ ขอให้หลีกเลี่ยงภาษาที่เร้าใจและภาษาน่าเบื่อจำเจในการรายงาน ช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาเจ้าหน้าที่จากสถานีโทรทัศน์ทีวี 2000 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์คาทอลิกภายใต้การดูแลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอิตาลี ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยทั้งหมดมาเข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่แด่พระสันตะปาปา อย่างไรก็ตาม การเข้าเฝ้านี้ ต้องล่าช้าไปเกือบชั่วโมง เพราะพระสันตะปาปาทรงมีภารกิจต้อนรับผู้แทนจากประเทศโครเอเชียที่มาเข้าเฝ้าในวาติกันเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอโทษทุกคนที่ต้องมารอพระองค์เป็นเวลานานด้วย พระสันตะปาปา ตรัสว่า “พ่อต้องขอโทษด้วยจริงๆ ที่ออกมาพบพวกท่านช้า เพราะวันนี้ พ่อมีหลายคนมาเข้า

โป๊ปฟรังซิส: “คาทอลิกต้องมีใจหนักแน่นในความเชื่อ อย่าเป็นนักฉวยโอกาสจากสถานการณ์ตรงหน้า”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องเป็นคาทอลิกหัวใจหนักแน่นในความเชื่อ ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนศิลาซึ่งก็คือพระคริสตเจ้า ทรงย้ำ อย่าเป็นเหมือนสมณะที่หัวใจเฉยชาและเป็นนักฉวยโอกาสจากสถานการณ์ตรงหน้า ทรงรำลึกถึง “โป๊ป ปีโอ ที่ 12” ที่เคยถูกกล่าวหาเป็นพวกนอกรีต เพราะทรงผ่อนปรนกฎห้ามดื่มน้ำก่อนรับศีลมหาสนิท ตอนท้าย ทรงสารภาพ เคยคิดอยากให้พระเจ้าโยนเปลือกกล้วยให้ตกพื้นต่อหน้าพวกคริสตชนที่ไม่ยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เมื่อคนพวกนี้ลื่นล้ม อาจจะสำนึกถึงพระเจ้าและได้สัมผัสกับพระองค์ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ บรรดาหัวหน้าสมณะถามพระเยซูว่า “ท่านมีอำนาจใด จึงทำเช่นนี้” พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า “พวกเขาคิดว่าพิธีล้างของจอห์นมาจากไหน” แต่บรรดาหัวหน้าสมณะตอบไม่ได้ พระเยซูจึงตรัสตอบไปว่า “เราก็ไม่บอกเช่นกันว่า เราทำการนี้โดยอำนาจใด” พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “นี่คือความต้องการที่แสดงออกถึงหัวใจที่เฉยชาของคนเหล่านี้(บรรดาหัวหน้าสมณะ) คนพวกนี้ไม่สนใจสัจธรรมความจริง

โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเป็นคาทอลิกจอมบ่น – เราไม่ควรไล่เด็กๆ ที่ร้องไห้ออกจากวัด”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน อย่าเป็นคริสตชนขี้บ่น ที่หาเรื่องบ่นได้เสมอ โดยทรงยกเรื่อง “ซิสเตอร์จอมบ่น” มาแบ่งปัน ทรงเผย รู้สึก “ไม่ชอบอย่างมาก” เวลาเด็กร้องไห้ในวัด แล้วมีคนพูดว่า “พาเด็กออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้” พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ อย่าให้จิตวิญญาณการเป็นพ่อค้ามาครอบงำเราในช่วงคริสต์มาสเด็ดขาด ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเยี่ยมสัตบุรุษที่วัดซาน จูเซ็ปเป้ อัลลาอูเรลิโอ กรุงโรม พร้อมสวมกาซูลา "สีดอกกุหลาบ" และถวายมิสซาให้กับสัตบุรุษที่นี่ โดยการเยือนวัดแห่งนี้ นับเป็นวัดที่ 6 ในสังฆมณฑลโรมที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จอภิบาลในสมณสมัยของพระองค์ ทันทีที่พระสันตะปาปาเสด็จมาถึง พระองค์ทรงเข้าไปทักทายเด็กๆ ที่มารอต้อนรับ หลายคนเข้ามาขอ “เซลฟี่” (ถ่ายรูปตัวเองด้วยโทรศัพท์มือถือ) กับพระสันตะปาปา ทั้งนี้ พระสันตะปาปาทรงพูดคุยกับเด็กๆ เกี่ยวกับช่วงชีวิตวัยเด็กของพระองค์ รวมถึงความประทับใจจากการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของพระองค์ เมื่อ 70 ปีที่แล้ว จากนั้น พระสันตะปาปาได้เสด็จไปทักทายสัตบุรุษประจำวัดนี้ เช่นเดียวกับทักทายผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

โป๊ปฟรังซิส: “คริสตชนถูกเรียกมาเพื่อดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน คริสตชนถูกเรียกมาเพื่อดำเนินชีวิตและเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี บ้านที่มีพระเยซูคือบ้านแห่งความชื่นชมยินดี พร้อมกันนี้ ทรงเสกรูปพระกุมารที่เด็กๆ นำมา และขอร้องเด็กๆ “สวดให้พ่อด้วยนะ” นอกจากนี้ ทรงจุดเทียนคริสต์มาส เพื่อเปิดปีความรักความเมตตาของพระศาสนจักรคาทอลิกโปแลนด์ด้วย ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี (Gaudete Sunday) ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังจุดเทียนและอวยพรรูปพระกุมารที่ทุกคนนำมาให้อวยพร เพื่อเตรียมไปไว้ที่ถ้ำพระกุมารที่บ้านของตนด้วย สำหรับบทเทศน์สอนและแบ่งปันในวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า “เกาเดเต้ (Gaudete) เป็นภาษาลาติน หมายถึงความชื่นชมยินดี ในอาทิตย์ที่ 3 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พิธีกรรมวันนี้ได้บอกเราถึงทัศนคติในจิตใจซึ่งก็คือการมีชีวิตเพื่อเฝ้ารอการเสด็จมาของพระเจ้า กล่าวคือ เราเฝ้ารอด้วยความชื่นชมยินดี ความชื่นช

โป๊ปฟรังซิสต้อนรับคนตาบอดที่มาเข้าเฝ้า

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาคนตาบอดที่มาเข้าเฝ้า พร้อมให้กำลังใจพวกเขาในการดำเนินชีวิตสวนกระแสสังคม ด้วยการดูแบบอย่างของ “นักบุญลูซีอา” องค์อุปถัมภ์ของคนตาบอด ช่วงสายวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกชมรมคนตาบอดแห่งอิตาลี ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โดยพวกเขามาเข้าเฝ้าโอกาสวันฉลองนักบุญลูซีอา องค์อุปถัมภ์ของคนตาบอดและผู้ป่วยโรคตา ทั้งนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า “พ่ออยากแบ่งปัน 3 สิ่งกับพวกท่านที่เป็นลักษณะพิเศษของนักบุญลูซีอา นั่นคือ ความกล้าหาญ, ความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคม และความสามารถในการเป็นผู้อุทิศตนเพื่อยืนยันความเชื่อในพระเจ้า ด้วยการยอมรับความตายดุจมรณสักขี “เพื่อนรัก การดำเนินชีวิตตามค่านิยมเหล่านี้สามารถนำเราไปสู่ความสงสัยและความเหนื่อยล้าที่มาจากการสวนกระแสสังคม มันไม่ได้ทำให้เราประหลาดใจ แต่กระนั้น มันยังจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ต่อไป ด้วยการดูแบบอย่างและอาศัยคำเสนอวิงวอนจากนักบุญลูซีอา” พระสันตะปาปา ตรัสกับบรรดาผู้พิการทางสายตา หลังจากเข้าเฝ้าจบลง บรรดาคนตาบอดได้ถวายแบบ “อักษรเบรลล์” แด่พระสันตะปาปาด้วย ปร

โป๊ปฟรังซิส: “แม่พระแห่งกัวดาลูเป้คือธรรมทูตที่นำพระวรสารไปสู่ทวีปอเมริกา”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน แม่พระแห่งกัวดาลูเป้คือธรรมทูตที่ยิ่งใหญ่ที่นำพระวรสารมาสู่ทวีปอเมริกา ทรงชี้ การที่แม่พระแห่งกัวดาลูเป้มีผิวคล้ำ เพราะเป็นเครื่องหมายของการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับชนเผ่าต่างๆ ในลาตินอเมริกา และย้ำว่า แม่พระต้องการจะอยู่กับพวกเขาไปตลอด ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันฉลองแม่พระแห่งกัวดาลูเป้ ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมิสซานี้ เป็นมิสซาแรกที่พระสันตะปาปาทรงถวายด้วยภาษาสแปนิช อันเป็นภาษาแม่ของพระองค์ด้วย ในส่วนบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงแม่พระแห่งกัวดาลูเป้ ที่ประจักษ์มาหา “นักบุญฆวน ดีเอโก้” ใน ค.ศ.1531 ว่า “แม่พระทรงเป็นธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ที่นำพระวรสารมาสู่ทวีปอเมริกา … แม่พระจะยังเดินร่วมทางไปกับเรา ช่วยเหลือพวกเรา และปกป้องประชากรของพระเจ้าทุกคน แม่พระจะนำเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าและเป็นผู้จาริกเดินทางบนโลกใบนี้ นำด้วยมือของแม่พระเองเพื่อให้เราได้พบกับพระเยซูคริสต์ “การวิงวอนขอการอภัยโทษจากพระเจ้าและวางใจในพระเมตตาของพระอง

"พิว" เผยผลสำรวจความนิยมในตัวโป๊ปฟรังซิส - มีสำรวจในเมืองไทยด้วย

Image
สุดยอด!ผลสำรวจจาก "พิว" หน่วยงานวิจัยชื่อดังของอเมริกา เผย ความนิยมในตัวสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พุ่งสูงมากๆ 60 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มตัวอย่างจาก 43 ประเทศทั่วโลก ชื่นชมพระองค์ ส่วนเมืองไทย ผลสำรวจระบุ คนไทยมีความนิยมในพระสันตะปาปา ฟรังซิส  49 เปอร์เซ็นต์, ไม่มีความเห็น 41 เปอร์เซ็นต์ และ ไม่นิยมชมชอบ 10 เปอร์เซ็นต์ "สำนักวิจัยพิว" (Pew Research Center – หน่วยงานวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายทางการเมืองอันโด่งดังของสหรัฐอเมริกา) ได้สำรวจความนิยมของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิก ใน 43 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จากผู้ตอบแบบสอบถาม มีความมุมมองชื่นชอบในตัวพระสันตะปาปา ฟรังซิส, 28 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความเห็น และ 11 เปอร์เซ็นต์ ไม่นิยมชมชอบในตัวพระสันตะปาปา ฟรังซิส ความนิยมจากทั่วโลก - ยุโรปมีความนิยมชมชอบในตัวพระสันตะปาปา ฟรังซิส มากสุด โดยอยู่ที่ 84 เปอร์เซ็นต์ - ส่วนทวีปที่คาทอลิก มีผู้นับถือไม่มาก อาทิ เอเชีย มีความนิยมในพระสันตะปาปา ฟรังซิส  41 เปอร์เซ็นต์, ไม่มีความเห็น 45 เปอร์เซ็นต์ และ ไม่นิยมชมชอบ 10 เปอร์เซ็นต์ - ส่วนตะวันออกกลาง มีความนิยม