โป๊ปฟรังซิส: “ต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมารคือสัญลักษณ์ของความเป็นพี่น้องและมิตรภาพ”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอบคุณสัตบุรุษเมืองเวโรน่าและคันตาซาโร่ที่มอบต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมารให้วาติกัน เพื่อนำมาตั้งไว้ที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร พร้อมย้ำ ต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมารคือสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายไปยังทุกคน รวมถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าด้วย เพราะนี่คือการพูดถึงความเป็นพี่น้องกันและมิตรภาพของมนุษย์

ช่วงสายวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับพระสังฆราชและสัตบุรุษจากเมืองเวโรน่าและคันตาซาโร่ ที่มาเข้าเฝ้าถวายต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมารให้กับวาติกัน เพื่อติดตั้งไว้ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า “ต้นคริสต์มาสและถ้ำพระกุมารที่แสดงการบังเกิดมาของพระเยซู ได้สัมผัสหัวใจของผู้คนด้วยสารแห่งความสว่าง ความหวัง และความรัก สัญลักษณ์เหล่านี้ของคริสต์มาสได้ซึมผ่านและประดับประดาวัฒนธรรม, วรรณกรรม, ดนตรี และศิลปะของภูมิภาคต่างๆ ของอิตาลีให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และมันยังเป็นมรดกสุดสำคัญที่จะส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไปด้วย

“ทั้งถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาส ทำให้เราได้หวนคิดถึงธรรมล้ำลึกที่พระวจนาตถ์ทรงมารับสภาพเป็นมนุษย์และรำลึกถึงความสว่างที่พระเยซูนำมามอบให้กับโลก ทั้งถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาสได้สัมผัสจิตใจของผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าด้วย เพราะทั้งถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาสได้พูดถึงความเป็นพี่น้องกัน ความใกล้ชิด และมิตรภาพ มันยังเชิญชวนเราให้กลับไปค้นหาความงดงามของความเรียบง่าย การแบ่งปัน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วย

“สัญลักษณ์ของคริสต์มาสคือเครื่องหมายเชิญชวนให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและเปี่ยมด้วยสันติ มันยังเรียกร้องเราให้จัดหาที่ว่างให้กับพระเจ้าได้ประทับในชีวิตเราด้วย” พระสันตะปาปา ตรัสกับผู้เข้าเฝ้า

ทั้งนี้ ในคืนวันเดียวกัน ได้มีการเปิดไฟต้นคริสต์มาส ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน อีกด้วย

Read More: Vatican Radio


Comments