โป๊ปฟรังซิส: “พระเจ้าจะช่วยหัวใจที่สำนึกผิดให้ได้รับความรอด”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเจ้าจะช่วยหัวใจที่สำนึกผิดให้ได้รับความรอด ส่วนหัวใจที่ไม่สำนึก จะต้องถูกลงโทษ ทรงชี้ ประชากรของพระเจ้ามีคุณลักษณะ 3 อย่างคือ อ่อนน้อมถ่อมตน ถือความยากจน และมีความเชื่อในพระเจ้า ทรงสอน อย่ากลัวที่จะถวายบาปของเราให้พระเจ้าช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญของความสุภาพถ่อมตน จะช่วยให้มนุษย์ตระหนักว่าตัวเองเป็นคนบาปซึ่งจำเป็นต้องได้รับพระเมตตาและความรอด โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดจากบทอ่านของหนังสือประกาศกเศฟันยาห์ รวมถึงพระวรสารที่พระเยซูทรงเล่าเรื่องชายคนหนึ่งบอกให้ลูก 2 คนไปทำงานในสวนองุ่น คนแรกตอบว่าไม่ไป แต่สุดท้ายก็ไป ส่วนคนที่สอง บอกไป แต่สุดท้ายไม่ไป ก่อนที่พระเยซูจะสรุปว่า คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสวรรค์ก่อนพวกฟาริสี เพราะพวกเขาเชื่อจอห์น บัปติสต์ ที่มาชี้ทางสว่าง แต่พวกฟาริสีได้ฟังจอห์นแล้ว แต่ยังไม่เชื่อ

พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันว่า “บทอ่านและพระวรสารวันนี้ พูดเกี่ยวกับการพิพากษาและความรอด ส่วนการลงโทษก็ขึ้นอยู่กับการพิพากษานี้เช่นกัน ประกาศกเศฟันยาห์กล่าวถึงเมืองกบฏซึ่งยังคงมีกลุ่มคนที่เป็นทุกข์ถึงบาปของตน คนเหล่านี้คือประชากรของพระเจ้า และพวกเขา(ประชากรของพระเจ้า) ก็มีคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ความอ่อนน้อมถ่อมตน, ความยากจน และความเชื่อในพระเจ้า

“แต่ในเมือง(กบฏ)นี้ ยังมีคนอื่นๆ ที่ไม่ยอมรับการปรับปรุงตนเอง พวกเขาไม่มีความเชื่อในพระเจ้า คนเหล่านี้ไม่สามารถได้รับความรอด ... เมื่อเราเห็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ประชาชนผู้อ่อนน้อมถ่อมตนที่ความร่ำรวยของเขาอยู่ในความเชื่อต่อพระเจ้าและวางใจในพระองค์ คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและยากไร้วางใจในพระเจ้า คนเหล่านี้จะได้รับการกอบกู้ให้รอดและนี่คือหนทางของพระศาสนจักร มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอ? นี่คือหนทางที่ต้องปฏิบัติ ไม่ใช่ทางอื่นๆ ที่ประชาชนไม่ฟังเสียงของพระเจ้า ไม่ยอมรับการปรับปรุงแก้ไขและไม่วางใจในพระองค์

“ส่วนพระวรสารวันนี้ ชายคนหนึ่งส่งลูกชาย 2 คนไปทำงานในสวนองุ่น คนแรกตอบว่าไม่ไป แต่สุดท้ายก็ไป ส่วนคนที่สอง บอกไป แต่สุดท้ายไม่ไป พระเยซูทรงเล่าอุปมานี้แก่ผู้นำประชาชน พร้อมกล่าวว่า มันเป็นพวกเขาเองที่ไม่ต้องการฟังเสียงของพระเจ้าที่ตรัสผ่านทาง จอห์น บัปติสต์ ด้วยเหตุนี้ คนเก็บภาษีและโสเภณีจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ก่อนพวกเขา เพราะคนเหล่านี้เชื่อสิ่งที่จอห์นกล่าวไว้ นี่คือพระดำรัสของพระเยซูที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับพวกผู้นำประชาชน และยังเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับคริสตชนจำนวนมากที่มองว่าตนเองบริสุทธิ์สะอาด เพียงเพราะพวกเขาไปร่วมมิสซาและรับศีลมหาสนิทด้วย

“ถ้าหัวใจของท่านไม่สำนึกผิด ถ้าท่านไม่ฟังพระเจ้า ถ้าท่านไม่ยอมรับการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นและไม่วางใจในพระองค์ ท่านจะไม่มีหัวใจที่สำนึกผิด! ผู้เสแสร้งเหล่านี้ได้รับความอับอายจากสิ่งที่พระเยซูตรัสถึงคนเก็บภาษีและโสเภณี แต่พวกเขาก็ย่องไปหาคนโสเภณีและคนเก็บภาษีแบบลับๆ เพื่อสนองความต้องการของตนเองหรือเพื่อทำการค้ากับพวกเขา ทุกอย่างถูกทำแบบลับๆ พวกเขาบริสุทธิ์เหลือเกิน! พระเจ้าไม่ต้องการคนแบบนี้!

“พ่ออยากให้ความมั่นใจกับพวกเราว่า การพิพากษานี้มอบความหวังแก่เรา ตราบเท่าที่ประชาชนเหล่านี้ทีความกล้าที่จะเปิดใจให้กับพระเจ้าแบบไม่มีเผื่อที่ว่างให้กับสิ่งใด พร้อมยกถวายรายชื่อบาปที่ทำแด่พระเจ้า พ่อขอยกแบบอย่างของนักบุญที่คิดเสมอว่า ตนถวายทุกสิ่งที่ทำแด่พระเจ้า นักบุญฟังพระเจ้า ทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่พระเจ้าตรัสถามเขาว่า ‘ท่านยังไม่ได้มอบอะไรให้เราเลยนะ’ นักบุญผู้น่าสงสารที่ทำแต่ความดีทูลพระเจ้าว่า ‘พระเจ้าข้า อะไรคือสิ่งที่ลูกยังไม่ได้ถวายพระองค์ ลูกถวายชีวิตแด่พระองค์ ลูกทำงานเพื่อคนยากจน ลูกสอนคำสอน ลูกทำงานนั่น ลูกทำงานนี่’ พระเจ้าจึงตรัสอีกว่า ‘แต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้ถวายเรา นั่นคือ บาปของท่าน’

“ดังนั้น เมื่อเรามีความกล้าที่จะทูลพระเจ้าว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า นี่คือบาปของลูก นี่ไม่ใช่บาปของเขาคนนั้นหรือของเธอคนนี้ แต่มันเป็นบาปของลูกเอง โปรดนำบาปออกจากตัวลูกด้วย เพื่อลูกจะได้รับความรอด’ เมื่อเราสามารถทำแบบนี้ได้ เมื่อนั้น เราจะได้กลายเป็นประชากรผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและยากไร้ที่วางใจในพระนามของพระเจ้า” พระสันตะปาปา ตรัสตอนท้าย

Read More: Vatican Insider

Comments