โป๊ปฟรังซิส: “จุดประสงค์ของกีฬาคือพัฒนาคน ไม่ใช่ผลกำไร”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำคณะกรรมการโอลิมปิกอิตาลี ขอให้นำพากีฬาเข้าถึงทุกคนในสังคม ที่สำคัญ เป้าหมายกีฬาคือพัฒนามนุษย์ ไม่ใช่ผลกำไร นอกจากนี้ ทรงกล่าวติดตลก โอลิมปิก 2024 ที่อิตาลียื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ พระองค์คงอยู่ไม่ถึงตอนนั้นหรอก
ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งอิตาลี (โคนี่) ที่มาเข้าเฝ้าในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสที่อิตาลีเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก 2024

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า “มหกรรมกีฬา เฉพาะอย่างยิ่งโอลิมปิก ได้นำผู้แทนนักกีฬาชาติต่างๆ ที่มีความแตกต่างทางประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ประเพณี, ความเชื่อ และค่านิยม ให้มาอยู่ร่วมกัน มหกรรมกีฬาเหล่านี้สามารถเปิดเส้นทางใหม่ๆ และบางครั้ง สามารถเอาชนะความขัดแย้งที่เกิดจากความรุนแรงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้แบบชนิดที่คาดไม่ถึงด้วย

“มันจึงเป็นความท้าทายของเรา ไม่เฉพาะนักกีฬาเท่านั้น ที่จะใส่ความพยายามและความเสียสละ เพื่อจะบรรลุเป้าหมายสำคัญในชีวิต และยังเป็นการยอมรับข้อจำกัดของตัวเราเองด้วย

“พ่อขอให้คณะกรรมการโอลิมปิกทำให้กีฬาเข้าถึงทุกคน รวมไปถึงผู้ต่ำต้อยที่สุดและผู้ยากไร้ที่สุดในทุกภาคส่วนของสังคม กีฬาไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อผลกำไร แต่เป้าหมายของมันคือการพัฒนามนุษย์!

“เพื่อนรักทุกคน พ่อขอส่งความปรารถนาดีไปยังการยื่นเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2024 อย่างไรก็ตาม พ่อจะไม่อยู่ถึงตอนนั้นหรอกนะ! ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนและครอบครัวของพวกท่านด้วยนะ” พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับคณะกรรมการโอลิมปิกอิตาลี

Comments