โป๊ปฟรังซิสหวังเห็นผู้นำทุกศาสนาร่วมกันประณาม “กลุ่มไอซิส”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงส่งจดหมายเปิดผนึกโอกาสวันคริสต์มาส ไปยังคริสตชนในตะวันออกกลาง เพื่อให้กำลังใจและปลอบโยนพวกเขาที่ต้องถูกเบียดเบียนเข่นฆ่าอย่างโหดร้าย นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงขอร้องให้ผู้นำทุกศาสนาร่วมกันประณาม “กลุ่มไอซิส” อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย


พระสันตะปาปาทรงเขียนจดหมายดังกล่าวถึงคริสตชนในตะวันออกกลางที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ระทมและความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายเดือนที่ผ่านมา เพราะการรุกรานอย่างหนักของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส ที่เข่นฆ่าคริสตชนจำนวนมาก พระสันตะปาปาทรงเศร้าพระทัยต่อการกระทำที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมของกลุ่มก่อการร้ายไอซิส พระองค์ยังทรงเรียกร้องบรรดาผู้นำศาสนาทุกคน ลุกขึ้น “ประณาม” กลุ่มก่อการร้ายนี้อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย

พระสันตะปาปายังกล่าวอีกว่า คริสตชนในตะวันออกกลางต้องถูกกดขี่ข่มเหงอย่างโหดร้ายให้ต้องอพยพจากบ้านเกิดของตน ทั้งๆ ที่แผ่นดินตะวันออกกลางคือดินแดนที่คริสตชนอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยอัครสาวก

นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังหวังเห็น ชาวมุสลิมในตะวันออกกลางมีความกล้าหาญที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่แท้จริงของอิสลามว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ และมุ่งหวังจะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างสันติสุข

พระสันตะปาปาทรงยอมรับว่า ปีนี้ สำหรับคริสตชนในตะวันออกกลาง บทเพลงคริสต์มาสจะถูกขับกล่อมไปพร้อมกับน้ำตาและการคร่ำครวญ พระองค์ทรงเชิญชวนทุกคนสวดภาวนาเพื่อคริสตชนในตะวันออกกลาง รวมถึงผู้ที่ถูกลักพาตัวไป ไม่ว่าจะเป็นบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ รวมไปถึงฆราวาส

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงให้กำลังใจคริสตชนในตะวันออกกลางว่า พวกเขาไม่ได้อยู่อย่างอ้างว้าง และพระสันตะปาปาหวังว่า สักวันหนึ่ง พระองค์จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมพวกเขา เพื่อปลอบโยนกับความทุกข์ที่ต้องประสบด้วย

Read More: Vatican Radio


Comments