โป๊ปฟรังซิสสอนเด็กๆ พระเยซูคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่ไม่เคยทิ้งเรา

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนเด็กๆ พระเยซูคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่ไม่ทอดทิ้งทุกคน นอกจากนี้ ทรงหวังเห็นเด็กๆ อุทิศเวลาช่วยเหลืองานพระศาสนจักร และช่วยเหลือผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ตกทุกข์ได้ยากอีกด้วยช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับเด็กๆ จากหน่วยงานคาทอลิกอิตาลีที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน เพื่อถวายพระพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ หลังจากพวกเขาเสร็จสิ้นการอบรมที่จัดภายใต้หัวข้อ “ทุกสิ่งจะได้รับการค้นพบ”

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับเด็กๆ ว่า “พ่อขอให้ลูกๆ อย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆ เพราะแผนการของพระเยซูที่มีต่อลูกๆ ก็คือการสร้างตัวลูกเองไปพร้อมๆ กับพ่อแม่ผู้ปกครอง, พี่น้อง, เพื่อน และการเรียนคำสอน”

พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปายังสอนเด็กๆ ให้รู้จักเป็นห่วงเป็นใยต่อผู้ยากไร้และผู้ประสบทุกข์ยาก, ขอให้ทุกคนอุทิศเวลาให้กับการช่วยเหลืองานวัด, ขอให้เป็นศิษย์พระเยซูด้วยสันติและความแจ่มใส พระองค์ยังสอนด้วยว่า ความไม่เข้าใจกันสามารถเอาชนะได้ เพราะการร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซู ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้น

นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังขอให้ทุกคนสวดภาวนาและพูดกับพระเยซูบ่อยๆ เพราะพระเยซูคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่ไม่เคยทอดทิ้งพวกเขา

“อาศัยพระหรรษทานแห่งการบังเกิดของพระเยซู พระองค์ทรงต้องการที่จะช่วยลูกๆ เดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง เปี่ยมด้วยความมั่นใจและความชื่นชมยินดี เพื่อจะได้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์” พระสันตะปาปา ตรัสตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments