โป๊ปฟรังซิส: “อย่าหมกมุ่นกับการเตรียมคริสต์มาส จนลืมดูว่าพระเยซูกำลังเคาะประตูหัวใจของเรา”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าหมกมุ่นกับการเตรียมงานคริสต์มาสหรืองานทางโลก จนลืมสังเกตว่า พระเยซูกำลังเคาะประตูหัวใจของเราอยู่ ทรงย้ำ ของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้กับโลกในวันคริสต์มาสคือสันติสุขที่เที่ยงแท้ พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปรานดังที่ทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญในคืนพระคริสตสมภพ


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 50,000 คน โดยพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์กาเบรียลมาหาแม่พระ เพื่อแจ้งเรื่องการบังเกิดมาของพระเยซู ขณะที่แม่พระตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอเป็นไปตามวาจาของท่านเถิด” (ลูกา 1:38)

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า “แม่พระไม่รู้ว่าสิ่งใดบ้างจะเกิดขึ้นกับตัวท่านในอนาคต แม่พระไม่รู้ถึงความเจ็บปวดและความเสี่ยงที่ตนจะต้องประสบ แต่แม่พระรู้ดีว่า พระเจ้าทรงขอร้องบางอย่างจากตัวท่าน และแม่พระก็วางใจในพระเจ้าอย่างถึงที่สุด นี่แหละคือความเชื่อของแม่พระ!

“ส่วนอีกสิ่งที่พ่ออยากแบ่งปันคือความสามารถของแม่พระในการตระหนักถึงช่วงเวลาของพระเจ้า ต้องขอบคุณแม่พระที่ช่วยให้การมารับสภาพมนุษย์ของพระวจนาตถ์สามารถเป็นไปได้จริง แม่พระสอนเราให้รู้ถึงช่วงเวลาอันน่าโปรดปรานที่พระเยซูทรงผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อร้องขอการตอบรับแผนการของพระองค์จากเราในแบบทันทีและตอบด้วยความใจกว้าง

“พระเยซูทรงผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา ในช่วงเวลาคริสต์มาสนี้ พระเยซูทรงมาเคาะประตูหัวใจของคริสตชนทุกคน พวกเราแต่ละคนถูกเรียกร้องให้ตอบสนองพระองค์เหมือนอย่างที่แม่พระเต็มใจตอบรับเสียงนี้ บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความกังวลต่างๆ บางที เราหมกมุ่นอยู่กับการเตรียมงานวันคริสต์มาส เราไม่ได้แม้กระทั่งสังเกตด้วยซ้ำว่า พระเยซูทรงกำลังเคาะประตูหัวใจของเราอยู่ พระองค์ทรงขอให้เราต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงขอให้เราตอบรับแผนการของพระองค์

“เคยมีคำกล่าวของนักบุญท่านหนึ่งที่พูดว่า ‘เรากลัวว่าพระเจ้าจะเสด็จผ่านเราไป’ นักบุญท่านนี้กลัวเพราะท่านไม่ได้สังเกตถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าและท่านก็ยังไม่พร้อมจะตอบรับพระองค์ ทัศนคติแบบนี้และความกลัวแบบนี้ เราก็รู้สึกเหมือนกันในใจของเรา ... ถ้าเรารู้สึกแบบนี้ จงหยุดทุกอย่าง พระเจ้าอยู่ที่ตรงนี้แล้ว เอาล่ะ จงสวดภาวนาและไปแก้บาป ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ แต่อย่าลืมนะว่า ถ้าจะให้ดีที่สุด อย่าให้พระเจ้าเสด็จผ่านเราไป โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย

“แบบอย่างของแม่พระและนักบุญโยเซฟคือการเชื้อเชิญเราให้ต้อนรับพระเยซูอย่างเปิดใจ พระเยซูเสด็จมาเพื่อนำของขวัญแห่งสันติมามอบให้ นั่นคือ สันติสุขบนโลกนี้และสันติสุขแด่มนุษย์ที่พระเจ้าทรงโปรดปราน ดังที่ทูตสวรรค์ได้ขับร้องเพลงนี้ต่อหน้าคนเลี้ยงแกะ ของขวัญล้ำค่าของคริสต์มาสคือสันติสุข พระคริสตเจ้าคือสันติที่แท้จริง พระคริสตเจ้ากำลังเคาะประตูหัวใจของเรา เพื่อมอบสันติให้กับเรา ดังนั้น ขอให้เราเปิดใจต้อนรับพระองค์ด้วย” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments