โป๊ปฟรังซิสต้อนรับคนตาบอดที่มาเข้าเฝ้า

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาคนตาบอดที่มาเข้าเฝ้า พร้อมให้กำลังใจพวกเขาในการดำเนินชีวิตสวนกระแสสังคม ด้วยการดูแบบอย่างของ “นักบุญลูซีอา” องค์อุปถัมภ์ของคนตาบอดช่วงสายวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกชมรมคนตาบอดแห่งอิตาลี ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โดยพวกเขามาเข้าเฝ้าโอกาสวันฉลองนักบุญลูซีอา องค์อุปถัมภ์ของคนตาบอดและผู้ป่วยโรคตา

ทั้งนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า “พ่ออยากแบ่งปัน 3 สิ่งกับพวกท่านที่เป็นลักษณะพิเศษของนักบุญลูซีอา นั่นคือ ความกล้าหาญ, ความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคม และความสามารถในการเป็นผู้อุทิศตนเพื่อยืนยันความเชื่อในพระเจ้า ด้วยการยอมรับความตายดุจมรณสักขี

“เพื่อนรัก การดำเนินชีวิตตามค่านิยมเหล่านี้สามารถนำเราไปสู่ความสงสัยและความเหนื่อยล้าที่มาจากการสวนกระแสสังคม มันไม่ได้ทำให้เราประหลาดใจ แต่กระนั้น มันยังจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ต่อไป ด้วยการดูแบบอย่างและอาศัยคำเสนอวิงวอนจากนักบุญลูซีอา” พระสันตะปาปา ตรัสกับบรรดาผู้พิการทางสายตา

หลังจากเข้าเฝ้าจบลง บรรดาคนตาบอดได้ถวายแบบ “อักษรเบรลล์” แด่พระสันตะปาปาด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับคนตาบอดที่มาเข้าเฝ้า

Read More: Vatican Radio

Comments