โป๊ปฟรังซิส: “คริสตชนถูกเรียกมาเพื่อดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดี”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน คริสตชนถูกเรียกมาเพื่อดำเนินชีวิตและเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี บ้านที่มีพระเยซูคือบ้านแห่งความชื่นชมยินดี พร้อมกันนี้ ทรงเสกรูปพระกุมารที่เด็กๆ นำมา และขอร้องเด็กๆ “สวดให้พ่อด้วยนะ” นอกจากนี้ ทรงจุดเทียนคริสต์มาส เพื่อเปิดปีความรักความเมตตาของพระศาสนจักรคาทอลิกโปแลนด์ด้วย


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี (Gaudete Sunday) ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังจุดเทียนและอวยพรรูปพระกุมารที่ทุกคนนำมาให้อวยพร เพื่อเตรียมไปไว้ที่ถ้ำพระกุมารที่บ้านของตนด้วย

สำหรับบทเทศน์สอนและแบ่งปันในวันนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า “เกาเดเต้ (Gaudete) เป็นภาษาลาติน หมายถึงความชื่นชมยินดี ในอาทิตย์ที่ 3 ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พิธีกรรมวันนี้ได้บอกเราถึงทัศนคติในจิตใจซึ่งก็คือการมีชีวิตเพื่อเฝ้ารอการเสด็จมาของพระเจ้า กล่าวคือ เราเฝ้ารอด้วยความชื่นชมยินดี ความชื่นชมยินดีของพระเยซูเจ้า

“หัวใจของทุกคนต้องการความชื่นชมยินดี พวกเราทุกคนต้องการความชื่นชมยินดี, ทุกครอบครัว, คนทุกคนต่างปรารถนาความสุข คริสตชนถูกเรียกมาให้ดำเนินชีวิตและเป็นประจักษ์พยานถึงความชื่นชมยินดีนี้ ซึ่งมาจากการเสด็จมาใกล้แล้วของพระเจ้าและจากการประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเรา ความชื่นชมยินดีของคริสตชนไม่ใช่แค่ความสุขล้นที่เราจะพบในสวรรค์ แต่มันยังหมายถึงความสุขที่เริ่มต้นในชีวิตนี้ ความชื่นชมยินดีได้รับการสัมผัสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพราะพระเยซูทรงเป็นความชื่นชมยินดีของเรา บ้านที่มีพระเยซูอยู่ด้วยคือความชื่นชมยินดีของเรา

“เอาล่ะ เรามาพูดพร้อมๆ กันนะว่า ‘อาศัยพระเยซู ความชื่นชมยินดีคือส่วนหนึ่งของบ้านเรา’ (จากนั้น ทุกคนได้พูดพร้อมๆ กับพระสันตะปาปา)

“คริสตชนทุกคนถูกเรียกมาเพื่อต้อนรับการประทับของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา และช่วยเหลือผู้อื่นในการค้นพบการประทับอยู่ของพระเจ้า หรือช่วยให้เขาได้พบกับพระองค์อีกครั้งถ้าหากเขาหลงลืมสิ่งนี้ไป พันธกิจที่สวยงามนี้เหมือนกับที่นักบุญจอห์น บัปติสต์ ว่าไว้ นั่นคือ ให้ประชาชนมุ่งความสนใจไปที่พระคริสตเจ้า เพราะพระองค์คือจุดหมายที่หัวใจของแต่ละคนแสวงหา” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังจากภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายเด็กๆ ก่อนที่พระองค์จะอวยพรรูปพระกุมารที่เด็กๆ นำมาร่วมพิธี

ทั้งนี้ ก่อนภาวนา พระสันตะปาปาตรัสกับเด็กๆ ว่า “พ่อขอบใจลูกๆ ที่มาร่วมภาวนาในวันนี้ พ่อขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลคริสต์มาสนะ นอกจากนี้ พ่อขอให้ลูกๆ สวดให้พ่อด้วยนะ ขอให้สวดให้พ่อตอนที่ลูกๆ คุกเข่าสวดต่อหน้าถ้ำพระกุมารที่บ้าน และแน่นอนว่า พ่อก็จะสวดให้ลูกๆ เช่นกัน การสวดภาวนาคือลมหายใจของวิญญาณของเรา มันสำคัญมากๆที่จะหาเวลาสงบระหว่างวัน เพื่อเปิดใจของเราให้กับพระเจ้า แม้จะเป็นเวลาสั้นๆ และสวดภาวนาแบบง่ายๆ ตามแบบฉบับคริสตชนก็ตาม

“วันนี้ พ่อมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์ลูกๆ ด้วยนะ ที่พ่อถืออยู่นี้คือหนังสือสวดเล่มเล็กๆ นี่เป็นหนังสือที่รวบรวมบทภาวนาจากหลากหลายเหตุการณ์ในแต่ละวัน รวมถึงช่วงเวลายากลำบากในชีวิต ยังไง ขอให้ลูกรับกลับไปที่บ้าน และพกติดตัวเพื่อสวดภาวนาเสมอนะ หนังสือนี้ มีแจกทั้งหมด 50,000 เล่ม เดี๋ยวทุกคนสามารถรอรับได้เลย” พระสันตะปาปา ตรัสกับทุกคน

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงนำจุดเทียนคริสต์มาส ร่วมกับคาทอลิกจากโปแลนด์ โอกาสที่พระศาสนจักรคาทอลิกโปแลนด์ ได้เปิด “ปีแห่งความรักความเมตตา” ขึ้นไม่นานนี้ด้วย

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments