โป๊ปฟรังซิส: “โปรดเลิกชี้นิ้วด่ากันและเลิกนินทากันเถอะ”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องพนักงานในวาติกัน โปรดเลิกชี้นิ้วด่าว่าคนอื่นและเลิกนินทาให้ร้ายกัน ทรงแนะ ให้สวดขอปรีชาญาณจากพระเจ้าให้เรา “กัดลิ้น” ตัวเอง เวลาจะให้ร้ายคนอื่น เพื่อจะไม่ทำบาป พร้อมกันนี้ ทรงขอให้พนักงานวาติกัน “ยกโทษ” ให้พระองค์ด้วยหากทำสิ่งใดผิดไป เช่นเดียวกับให้อภัยเพื่อนร่วมงานสำหรับความบาดหมางต่างๆ


ช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพนักงานที่ปฏิบัติงานในวาติกัน ที่มาเข้าเฝ้า เพื่อถวายพระพรคริสต์มาสและปีใหม่แด่พระองค์ ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับพวกเขาว่า “พ่อไม่ต้องการให้การฉลองคริสต์มาสในกรุงโรมครั้งที่สองของพ่อ ต้องผ่านพ้นไปโดยที่ไม่ได้พบกับฆราวาสที่ทำงานในโรมันคูเรีย คนที่ทำงานเบื้องหลัง คนที่ไม่มีใครรู้จัก อาทิ บรรดาคนสวน พนักงานทำความสะอาด พนักงานต้อนรับ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ พนักงานกดลิฟท์ และพนักงานจดบันทึก

“พ่ออยากขอบคุณฆราวาสและนักบวชทุกคนสำหรับการทำงานบริการ เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาชาวอิตาเลี่ยนที่เป็นพนักงานส่วนมากของวาติกัน พ่อยังอยากขอบคุณพนักงานจากชาติต่างๆที่ทำงานด้วยความโอบอ้อมอารีในโรมันคูเรีย พวกท่านต้องจากประเทศของตนและจากครอบครัวมาไกล แต่นี่แหละที่สื่อถึงความเป็นพระศาสนจักรสากล

“นักบุญเปาโลกล่าวถึงร่างกายของพระศาสนจักรว่าจำเป็นต้องประกอบด้วยหลายส่วน และสมาชิกแต่ละคนต้องเอาใจใส่กันและกัน

“การเอาใจใส่ต่อชีวิตจิต คือ กระดูกสันหลังของทุกสิ่งที่เราทำและทุกสิ่งที่เราเป็น

“การเอาใจใส่ชีวิตครอบครัว คือ การให้สิ่งที่มากกว่าเงินทองกับเด็กๆ นั่นคือ ให้เวลา ให้ความสนใจ และให้ความรัก

“การเอาใจใส่ความสัมพันธ์กับผู้อื่น เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อ่อนแอที่สุดและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

“การเอาใจใส่ต่อภาษา กล่าวคือ การไม่พูดจาก้าวร้าว

“การเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน นั่นคือ เราต้องทำด้วยความกระตือรือร้น ทำด้วยความสุภาพ ทำเต็มความสามารถ ทำด้วยใจรัก และทำด้วยความสำนึกต่อพระเจ้า

“การเอาใจใส่กัน จะรักษาบาดแผลของจิตใจ ผ่านทางการให้อภัย

“การเอาใจใส่กัน จะรักษาบาดแผลจากการอิจฉาริษยาและความรู้สึกแย่ๆ ซึ่งกัดกินสันติสุขในจิตใจของเรา และแปรเปลี่ยนเราให้เป็นคนชอบทำลาย

“การเอาใจใส่กัน จะรักษาบาดแผลจากความขมขื่นซึ่งนำความอาฆาตแค้น และรักษาความเกียจคร้านที่นำการดำเนินชีวิตแบบอยู่ไปวันๆ

“ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงอยากขอร้องพวกท่านทุกคนเลิกชี้นิ้วแล้วต่อว่าคนอื่น เลิกนินทาให้ร้ายกัน แต่ขอให้เราวอนขอพระเจ้าสำหรับปรีชาญาณเพื่อกัดลิ้นตัวเองในช่วงเวลาที่เราจะนินทาให้ร้าย เพื่อที่ว่า เราจะได้ไม่กล่าวสิ่งที่เจ็บปวดที่ก่อให้เกิดรสชาติอันขมขื่น

“นอกจากนี้ ขอให้เราเอาใจใส่เทศกาลคริสต์มาสอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่ว่า คริสต์มาสจะไม่กลายเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของการบริโภคเชิงการค้า แต่ขอให้นี่เป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีที่เราต้อนรับพระเจ้า

“จิตวิญญาณของคริสต์มาสที่แท้จริงคือการเอาแบบอย่างพระคริสตเจ้า ผู้เสด็จมาเพื่อรับใช้ ไม่ใช่ให้คนอื่นมารับใช้พระองค์ พ่ออยากเตือนสติทุกคนว่า อย่ากลัวที่จะปฏิบัติความสุภาพถ่อมตนและความอ่อนโยนต่อผู้อื่น

“สุดท้ายนี้ พ่ออยากขอร้องพวกท่านทุกคน ได้โปรดให้อภัยตัวพ่อเอง ให้อภัยเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของพวกท่าน สำหรับเรื่องร้ายๆที่สุดแสนจะเจ็บปวด โปรดให้อภัยพ่อด้วยนะ

“สุขสันต์วันคริสต์มาส และสวดให้พ่อด้วยนะ” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พนักงานวาติกันถวายพระพรคริสต์มาสแด่พระสันตะปาปา

Read More: Vatican Radio

Comments