โป๊ปฟรังซิส: “พระศาสนจักรอย่าทำตัวเป็นนักธุรกิจ แต่เราต้องเป็นแม่”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยอมรับ บางครั้ง เคยคิดว่าพระศาสนจักรบางพื้นที่ทำตัวเป็น “นักธุรกิจ” มากกว่าจะเป็น “แม่” ทรงย้ำ พระศาสนจักรจะเป็น “หมัน” เพราะการมีอีโก้สุดขั้วและการเหลิงอำนาจ ถ้าหากพระศาสนจักรทำตัวแบบนี้ เราก็จะเดินบนหนทางของฟาริสีและเป็นพวกเสแสร้งทำเป็นศรัทธาช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือผู้วินิจฉัย เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงให้ภรรยาของมาโนอาห์ ซึ่งเป็นเธอเป็นหมัน ได้ให้กำเนิดบุตรและตั้งชื่อว่า “แซมสัน” ส่วนพระวรสารวันนี้ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์มาปรากฏแก่เศศาริยาห์ และแจ้งว่า เอลิซาเบ็ธ ภรรยาของตน จะให้กำเนิดบุตรชาย และจงตั้งชื่อเขาว่า “จอห์น”

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า “สำหรับชาวอิสราเอล มันเกือบจะเป็นคำสาปแช่งสำหรับการไม่มีบุตร และในพระคัมภีร์ที่เราได้ยินในวันนี้ เราได้เห็นหญิงที่เป็นหมันที่ได้รับการเผยแสดงอัศจรรย์จากพระเจ้า

“บทอ่านและพระวรสารในวันนี้ พระศาสนจักรแสดงให้เราเห็นถึงเครื่องหมายของการเป็นหมันก่อนที่จะถึงการบังเกิดของพระเยซู นี่คือเครื่องหมายของการไร้ความสามารถตามประสามนุษย์ที่จะก้าวไปข้างหน้า ดังนั้น พระศาสนจักรต้องการให้เราไตร่ตรองในประเด็นของการเป็นหมันของมนุษย์ พระเจ้าสามารถแก้ไขเรื่องการสืบสกุลของเราใหม่ พระองค์สามารถที่จะมอบชีวิตใหม่ และนี่แหละคือสาระสำคัญของวันนี้ เมื่อมนุษยชาติเหนื่อยล้าและไม่สามารถจะก้าวต่อไปได้ พระหรรษทาน(ของพระเจ้า)จะมาทันที

“ทั้งภรรยาของมาโนอาห์ ซึ่งเป็นแม่ของแซมสัน และเอลิซาเบ็ธที่ให้กำเนิดบุตร ต่างขอบคุณสิ่งที่พระจิตของพระเจ้าทรงกระทำ นี่คือสาระสำคัญของบทอ่านและพระวรสารในวันนี้ ขอให้เราเปิดใจต้อนรับพระจิตของพระเจ้า พวกเราเพียงคนเดียวไม่สามารถจะทำอะไรได้เลย นี่คือผลงานที่พระเจ้าทรงกระทำ (การให้หญิงหมันได้กำเนิดบุตร)

“สิ่งเหล่านี้ทำให้พ่อคิดถึงพระศาสนจักรมารดาของเรา และคิดถึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเป็นหมันของพระศาสนจักร ... เพราะการเป็นหมันภายในหมู่ประชากรของพระเจ้า การเป็นหมันของประชากรของพระเจ้าเกิดจากการทะนงตนสุดขั้ว (อีโก้) และจากอำนาจ เมื่อพระศาสนจักรเชื่อว่าตนเองสามารถทำทุกอย่างได้หมด เชื่อว่าตนสามารถควบคุมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคน พระศาสนจักรก็เดินไปบนถนนของฟาริสี ซํดดูสี เดินไปบนถนนของพวกคนเสแสร้ง ใช่! เมื่อเป็นเช่นนี้ พระศาสนจักรก็เป็นหมัน

“ดังนั้น ขอให้เราภาวนาเพื่อที่คริสต์มาสนี้ พระศาสนจักรของเราจะเปิดตัวเองให้กับของขวัญของพระเจ้า เพื่อที่พระศาสนจักรจะได้ยอมให้ตนเองได้รับการสร้างความประหลาดใจจากพระจิตและเป็นพระศาสนจักรที่ให้กำเนิด เป็นพระศาสนจักรที่เป็นแม่ หลายๆ ครั้ง พ่อคิดว่า ในบางพื้นที่ พระศาสนจักรเป็นเหมือนนักธุรกิจมากกว่าจะเป็นมารดา

“ให้เราวอนขอพระเจ้าสำหรับพระหรรษทานของการบังเกิดผลอุดมสมบูรณ์ของพระศาสนจักร เพราะเหนือสิ่งอื่นใด พระศาสนจักรต้องเป็นมารดา เหมือนอย่างแม่พระ (ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง)” พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments