โป๊ปฟรังซิส: “นักข่าวคาทอลิกต้องรายงานแบบตรงไปตรงมาและต้องกล้าที่จะรายงาน”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำบรรดานักข่าวคาทอลิก ต้องรายงานอย่างตรงไปตรงมาและเปี่ยมด้วยความกล้าหาญ ต้องปกป้องการรายงานข่าวจากการบิดเบือนให้ผิดเพี้ยน รวมทั้งต้องสร้างความยุติธรรมต่อชีวิตคน ที่สำคัญ เรารายงานข่าวเพื่อ “เปิด” ช่องทางการสื่อสาร ไม่ใช่ “ปิดการสื่อสาร” พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ ขอให้หลีกเลี่ยงภาษาที่เร้าใจและภาษาน่าเบื่อจำเจในการรายงาน
ช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาเจ้าหน้าที่จากสถานีโทรทัศน์ทีวี 2000 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์คาทอลิกภายใต้การดูแลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอิตาลี ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยทั้งหมดมาเข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่แด่พระสันตะปาปา

อย่างไรก็ตาม การเข้าเฝ้านี้ ต้องล่าช้าไปเกือบชั่วโมง เพราะพระสันตะปาปาทรงมีภารกิจต้อนรับผู้แทนจากประเทศโครเอเชียที่มาเข้าเฝ้าในวาติกันเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอโทษทุกคนที่ต้องมารอพระองค์เป็นเวลานานด้วย

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “พ่อต้องขอโทษด้วยจริงๆ ที่ออกมาพบพวกท่านช้า เพราะวันนี้ พ่อมีหลายคนมาเข้าพบและมันใช้เวลายาวนานต่อเนื่องมากๆ พ่อขอโทษอีกครั้งด้วยนะ”

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา พระองค์ทรงเน้นว่า การสื่อสารคาทอลิกนั้น สำคัญสุดคือ “ต้องกล้าที่จะพูดความจริง” เพื่อเปิดช่องทางของการเสวนาต่อกัน

“สื่อคาทอลิกมีพันธกิจที่เปี่ยมด้วยความท้าทายอย่างใหญ่หลวงในด้านการสื่อสารสังคม นั่นคือ ต้องปกป้องการสื่อสารจากทุกสิ่งที่จะทำให้มันผิดเพี้ยนไป ความตรงไปตรงมาอย่างกล้าหาญและเสรีภาพ(ในการรายงาน) คือคุณลักษณะของนักสื่อสารที่แท้จริง และเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารคาทอลิก

“หน้าที่ของนักสื่อสารทุกคนคือต้องสร้างความยุติธรรมต่อความหลากหลายของชีวิต โดยปราศจากการสูญเสียมุมมองของความจริงที่เป็นหัวข้อการสนทนาที่แท้จริง เราทำเพื่อเปิด ไม่ใช่เพื่อปิดช่องทางการสื่อสาร และนี่คือหน้าที่ที่สองของนักสื่อสาร

“หน้าที่สุดท้ายคือความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงภาษาที่เร้าใจและพูดแบบจำเจในการรายงานข่าว และจำเป็นต้องฝึกฝนแนวทางการเข้าถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วย มันจำเป็นมากที่จะพูดกับผู้คนแบบครบสมบูรณ์ พูดกับความคิดและพูดกับหัวใจของพวกเขา” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments