โป๊ปฟรังซิส: “แม่พระแห่งกัวดาลูเป้คือธรรมทูตที่นำพระวรสารไปสู่ทวีปอเมริกา”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน แม่พระแห่งกัวดาลูเป้คือธรรมทูตที่ยิ่งใหญ่ที่นำพระวรสารมาสู่ทวีปอเมริกา ทรงชี้ การที่แม่พระแห่งกัวดาลูเป้มีผิวคล้ำ เพราะเป็นเครื่องหมายของการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับชนเผ่าต่างๆ ในลาตินอเมริกา และย้ำว่า แม่พระต้องการจะอยู่กับพวกเขาไปตลอด

ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันฉลองแม่พระแห่งกัวดาลูเป้ ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมิสซานี้ เป็นมิสซาแรกที่พระสันตะปาปาทรงถวายด้วยภาษาสแปนิช อันเป็นภาษาแม่ของพระองค์ด้วย
ในส่วนบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงแม่พระแห่งกัวดาลูเป้ ที่ประจักษ์มาหา “นักบุญฆวน ดีเอโก้” ใน ค.ศ.1531 ว่า “แม่พระทรงเป็นธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ที่นำพระวรสารมาสู่ทวีปอเมริกา … แม่พระจะยังเดินร่วมทางไปกับเรา ช่วยเหลือพวกเรา และปกป้องประชากรของพระเจ้าทุกคน แม่พระจะนำเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าและเป็นผู้จาริกเดินทางบนโลกใบนี้ นำด้วยมือของแม่พระเองเพื่อให้เราได้พบกับพระเยซูคริสต์

“การวิงวอนขอการอภัยโทษจากพระเจ้าและวางใจในพระเมตตาของพระองค์ จะช่วยให้ประชาชนในลาตินอเมริกาก้าวเดินไปสู่อนาคตแห่งความหวัง การพัฒนา และโอกาสเพื่อผู้ยากไร้และผู้ทนทุกข์ทรมานทุกคน และยังเป็นการช่วยเหลือผู้สุภาพถ่อมตน ผู้ที่อดอยากหิวโหยและกระหายความยุติธรรม รวมถึงช่วยผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ ผู้นำสันติ และผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงในพระนามของพระคริสตเจ้า

“บทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของแม่พระ (มักญีฟีกัต) คือการประกาศว่า พระเจ้าทรงเอาชนะความคิดทางโลกและลำดับชนชั้นทางโลก พระองค์ทรงยกผู้ถ่อมตนให้สูงขึ้น พระองค์มาช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ต่ำต้อย ด้วยการเติมสิ่งดีงามให้กับพวกเขา ทรงอวยพรและให้ความหวังกับคนที่วางใจในพระเมตตาของพระองค์

“บทอ่านวันนี้จากหนังสือเพลงสดุดี เป็นการวอนขอการอภัยโทษและขอการอวยพระของประชากรและชาติต่างๆ ในเวลาเดียวกัน นี่คือการสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี และเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกฝ่ายจิตในการถวายบูชาขอบพระคุณ เรามาร่วมพิธีในวันนี้ เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระแห่งกัวดาลูเป้ เพื่อทุกคนที่อุทิศตนแด่พระเจ้าไล่ตั้งแต่อลาสก้า (ตอนเหนือสุดของทวีปอเมริกา) ไปจนถึงปาตาโกเนีย (ตอนใต้สุดของอเมริกา อยู่ในอาร์เจนตินา)

“การที่แม่พระแห่งกัวดาลูเป้ มีผิวหนังสีคล้ำ ตามประเพณีแล้ว เราเชื่อว่าเป็นความประทับใจที่อัศจรรย์บนเสื้อคลุมของนักบุญฆวน ดีเอโก้ นี่คือการประกาศต่อชนเผ่าต่างๆ ในทวีปอเมริกาว่า ข่าวดีมายังชนเผ่าต่างๆ เพื่อร่วมแบ่งปันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีแห่งการเป็นลูกของพระเจ้า ไม่มีใครเป็นทาสรับใช้อีก แต่เราทุกคนคือลูกของพระเจ้าพระบิดาเดียวกัน และเราเป็นพี่น้องกันและกัน

“แม่พระไม่เพียงต้องการมาเยี่ยมเยียนทวีปอเมริกา แต่ภาพที่อยู่บนเสื้อคลุม(ของนักบุญฆวน ดีเอโก้) คือเครื่องหมายบอกว่า แม่พระต้องการจะอยู่กับประชาชนในทวีปอเมริกาต่อไป

“ดังนั้น อาศัยคำเสนอวิงวอน ความเชื่อของคริสตชนได้เริ่มที่จะกลายเป็นทรัพย์สมบัติล้ำค่าของประชากรในทวีปอเมริกา ทรัพย์สมบัตินี้ได้ส่งมอบและแสดงออกในทุกวันนี้ โดยผ่านทางศีลล้างบาปของผู้คนจำนวนมาก ถ่ายทอดทางความเชื่อ ความหวัง และความรักความเมตตา เพื่อที่ว่า ทุกคนในทวีปอเมริกาจะได้รู้ถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความยุติธรรม และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ยากไร้และผู้ประสบทุกข์ยากทุกคน” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: มิสซาฉลองแม่พระแห่งกัวดาลูเป้

Read More: Vatican Radio

Comments