โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเป็นคาทอลิกจอมบ่น – เราไม่ควรไล่เด็กๆ ที่ร้องไห้ออกจากวัด”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน อย่าเป็นคริสตชนขี้บ่น ที่หาเรื่องบ่นได้เสมอ โดยทรงยกเรื่อง “ซิสเตอร์จอมบ่น” มาแบ่งปัน ทรงเผย รู้สึก “ไม่ชอบอย่างมาก” เวลาเด็กร้องไห้ในวัด แล้วมีคนพูดว่า “พาเด็กออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้” พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ อย่าให้จิตวิญญาณการเป็นพ่อค้ามาครอบงำเราในช่วงคริสต์มาสเด็ดขาด

ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเยี่ยมสัตบุรุษที่วัดซาน จูเซ็ปเป้ อัลลาอูเรลิโอ กรุงโรม พร้อมสวมกาซูลา "สีดอกกุหลาบ" และถวายมิสซาให้กับสัตบุรุษที่นี่ โดยการเยือนวัดแห่งนี้ นับเป็นวัดที่ 6 ในสังฆมณฑลโรมที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จอภิบาลในสมณสมัยของพระองค์

ทันทีที่พระสันตะปาปาเสด็จมาถึง พระองค์ทรงเข้าไปทักทายเด็กๆ ที่มารอต้อนรับ หลายคนเข้ามาขอ “เซลฟี่” (ถ่ายรูปตัวเองด้วยโทรศัพท์มือถือ) กับพระสันตะปาปา ทั้งนี้ พระสันตะปาปาทรงพูดคุยกับเด็กๆ เกี่ยวกับช่วงชีวิตวัยเด็กของพระองค์ รวมถึงความประทับใจจากการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของพระองค์ เมื่อ 70 ปีที่แล้ว

จากนั้น พระสันตะปาปาได้เสด็จไปทักทายสัตบุรุษประจำวัดนี้ เช่นเดียวกับทักทายผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และบรรดาครอบครัวที่ลูกของตนเพิ่งได้รับศีลล้างบาปด้วย

พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับพ่อแม่ของเด็กๆ และสัตบุรุษทุกคนว่า “เด็กๆ ร้องไห้ พวกเขาส่งเสียงดัง พวกเขาไม่หยุดร้องง่ายๆ แต่มันทำให้พ่อเคืองนิดๆ นะเมื่อพ่อเห็นเด็กๆ ร้องไห้ในวัด จากนั้น มีบางคนพูดว่า พาเด็กๆ ออกไปนอกวัดเดี๋ยวนี้ เสียงของพระเจ้าอยู่ในน้ำตาของเด็กๆ กล่าวคือ เด็กๆ ต้องไม่ถูกเตะออกจากวัดเด็ดขาด (They must never be kicked out of church) เพราะน้ำตาคือการสอนที่ดีที่สุด”

ส่วนพิธีสุดท้าย พระสันตะปาปาทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งพระองค์ทรงสวมกาซูลา “สีกุหลาบชมพู” ด้วย เนื่องในโอกาสวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี (Gaudete Sunday) ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สำหรับบทเทศน์ประจำพิธี พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า “วันนี้ เราสวมกาซูลาสีชมพู ไม่ใช่สีม่วงเข้ม เพราะวันนี้คือวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี ทุกคนเฝ้ารอวันพระคริสตสมภพด้วยความชื่นชมยินดี”

พระสันตะปาปายังทรงสอนเรื่องการดำเนินชีวิตในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพ ด้วยการย้ำว่า อย่าให้ “จิตวิญญาณการเป็นพ่อค้า” มาครอบงำเราในช่วงคริสต์มาสเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังสอนว่า “เป็นคริสตชนอย่าเอาแต่บ่น” เด็ดขาด

“พี่น้อง การดำเนินชีวิตในช่วงพระคริสตสมภพด้วยจิตวิญญาณพ่อค้านั้น สิ่งนี้ไม่ใช่คริสตชน มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้จักการขอบคุณพระเจ้า กล่าวคือ พวกเขามักหาเรื่องบ่นได้เสมอ พ่ออยากแบ่งปันเรื่องหนึ่ง พ่อเคยรู้จักซิสเตอร์คนหนึ่ง เธอเป็นคนดี เธอทำงาน แต่เธอจะบ่นเรื่องต่างๆ อยู่เป็นประจำ จนทุกคนเริ่มเรียกเธอว่า ‘ซิสเตอร์จอมบ่น’ คริสตชนไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบนี้ การหาเรื่องบ่นไปเรื่อย บ่นว่า ฉันไม่มีสิ่งนั้น ฉันไม่มีสิ่งนี้ ของแบบนี้ไม่ใช่คริสตชน”

“พี่น้อง อย่าลืมความชื่นชมยินดีเด็ดขาดนะ มันเจ็บปวดจริงๆ ที่เห็นคริสตชนดูซึมเศร้า ดูกระวนกระวายด้วยความเศร้าหมองบนใบหน้าของเขา สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีความสงบเลย พวกท่านจะไม่มีวันได้เห็นนักบุญเปี่ยมด้วยใบหน้าเศร้าหมอง ไม่มีทาง! นักบุญจะมีความชื่นชมยินดีบนใบหน้าเสมอ หรืออย่างน้อย ก็ดูสงบสันติเมื่อพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมาน ดูซิ ในช่วงพระมหาทรมานของพระเยซู ใบหน้าของพระองค์ยังดูสงบสันติและดูเป็นห่วงคนอื่นๆ เช่น ห่วงแม่พระ ห่วงจอห์น อัครสาวก และห่วงคนอื่นๆ” พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จอภิบาลวัดซานจูเซ็ปเป้ อัลลาอูเรลิโอ

Read More: Vatican Insider

Comments