โป๊ปฟรังซิสอวยพร “แด่โรมและโลก” พร้อมวอนขอสันติภาพในทุกภาคส่วนของโลก

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอพระเจ้ารักษาบาดแผลในใจของครอบครัวเด็กนักเรียนที่ถูกสังหารในปากีสถาน เช่นเดียวกับ ขอพระเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆ ผู้ป่วยโรคอีโบล่า และประทานพละกำลังให้กับหมอพยาบาลที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคร้ายนี้ พร้อมกันนี้ ทรงภาวนาเพื่อทารกที่ถูกฆ่าตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา รวมถึงทารกที่ตายจากการวางระเบิดในตะวันออกกลางด้วย

ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการอวยพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (Urbi et Orbi ภาษาลาติน แปลว่า "แด่โรมและโลก") ณ ระเบียงหน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มารับพรกว่า 120,000 คน โดยการอวยพรนี้ จะทำปีละ 2 ครั้ง คือวันที่ 25 ธันวาคม (คริสต์มาส) และวันสมโภชปาสกา

สำหรับปีนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันก่อนอวยพร ใจความว่า “วันนี้ พ่อวอนขอพระผู้ช่วยให้รอดของโลก โปรดทอดพระเนตรมายังพี่น้องชายหญิงของเราในอิรักและซีเรีย ที่ทนทุกข์ทรมานมาอย่างยาวนานอันเป็นผลจากความขัดแย้ง รวมไปถึงโปรดทอดพระเนตรมายังพี่น้องศาสนิกกลุ่มต่างๆ ที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่ต้องทนทรมานจากการถูกเบียดเบียนข่มเหง

“ขอให้คริสต์มาสนำความหวังมายังบรรดาผู้อพยพ ผู้ถูกเนรเทศ และผู้ลี้ภัย รวมไปถึงบรรดาเด็กๆ ผู้อาวุโส และผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วนของโลก ขอให้ความเมินเฉยต่อกันแปรเปลี่ยนเป็นความใกล้ชิด และการปฏิเสธเปลี่ยนเป็นการต้อนรับด้วยความยินดี ทั้งนี้ เพื่อผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมานจะได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็น

“ขอพระเจ้าเปิดใจทุกคนให้วางใจ และขอให้พระองค์ประทานสันติสุขลงมายังดินแดนตะวันออกกลางทุกแห่ง ... รวมไปถึงการดำรงรักษาความพยายามของคนที่อุทิศตนให้กับการเจรจาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์

“ขอพระเยซู พระผู้ไถ่ของโลก ช่วยปกป้องทุกคนที่ได้รับความทุกข์อยู่ในยูเครน และประทานให้ดินแดนอันเป็นที่รักแห่งนี้เอาชนะความตึงเครียด ความเป็นศัตรูกัน และความรุนแรง เพื่อที่จะได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่แห่งความเป็นพี่น้องกันและคืนดีกัน

“ขอพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ ประทานสันติมายังไนจีเรีย ที่ซึ่งมีการนองเลือดจำนวนมากและหลายคนยังถูกจับไปเป็นตัวประกันและถูกฆ่าตาย พ่อวิงวอนขอสันติภาพให้กับประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา เฉพาะอย่างยิ่ง ลิเบีย, ซูดานใต้, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง รวมถึงประเทศคองโก พ่อขอวิงวอนให้ทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางการเมืองได้โปรดอุทิศตัวเอง โดยผ่านทางการเจรจาเสวนาเพื่อเอาชนะความขัดแย้ง และจะได้ความเป็นพี่น้องกันให้ดำรงอยู่ตลอดไป

“ขอพระเยซูโปรดช่วยปกปักคุ้มครองเด็กๆ จำนวนมากที่เป็นเหยื่อของความรุนแรง ถูกนำไปค้าแรงงานมนุษย์ หรือถูกบังคับให้เป็นกำลังพลไว้สู้รบ การกระทำเหล่านี้คือการล่วงละเมิดต่อเด็กๆ ขอพระเยซูโปรดประทานการบรรเทาใจมายังครอบครัวของเด็กๆ ที่ถูกฆ่าตายในปากีสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขอพระองค์ประทับอยู่ใกล้ๆ กับคนที่ล้มป่วยทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยจากโรคอีโบล่า ทั้งในไลบีเรีย, เซียร์ร่า ลีโอน และกีนี พ่อขอขอบคุณทุกคนที่อุทิศตนอย่างกล้าหาญเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา

“พ่อยังคิดถึงบรรดาเด็กๆ ที่ถูกฆ่าตาย เป็นทารกที่ถูกฆ่าตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่ของตัวเอง พวกเขาถูกฝังกลบด้วยอีโก้ทางวัฒนธรรมที่ไม่มีความรักต่อชีวิตคน เด็กๆ เหล่านี้เป็นเหมือนเด็กที่ต้องลี้ภัยจากสงครามและการเบียดเบียนข่มเหง ... พ่อยังคิดถึงบรรดาทารกที่ถูกฆาตกรรมจากการวางระเบิดอีกด้วย

“ขอให้ฤทธานุภาพของพระคริสตเจ้าซึ่งนำเสรีภาพและการรับใช้มาสู่ให้เรา ได้ไปสัมผัสจิตใจของคนที่ทุกข์ทรมานจากสงคราม การเบียดเบียนข่มเหง และการค้าทาส ขอให้ฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พัดพาความแข็งกระด้างของจิตใจของผู้คนจำนวนมากที่ถูกเจิมด้วยจิตตารมย์ทางโลกและความเฉยชาด้วย ... ทั้งนี้ เพื่อเราจะสามารถร้องไห้ออกมาด้วยความชื่นชมยินดี เพราะดวงตาของเราได้เห็นความรอดแล้ว” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: การประทานพรแด่โรมและโลก

Read More: Vatican Radio


Comments