Posts

Showing posts from December, 2013

โป๊ปฟรังซิส: "สมาชิกครอบครัวต้องพูด 'ขอร้อง, ขอบคุณ และขอโทษ' แก่กัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ครอบครัวที่อบอุ่นต้องรู้จักพูดคำว่า "ขอร้อง, ขอบคุณ และขอโทษ" แก่กันและกัน ทรงขอร้อง เราต้องช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย เพราะครั้งหนึ่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็เคยลี้ภัยไปอียิปต์ ทรงเตือนสติ อย่าทอดทิ้งผู้สูงอายุ แต่จงดูแลเอาใจใส่พวกท่าน ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 150,000 คน โดยวันนี้ เป็นการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวครั้งสุดท้ายของปี สัตบุรุษจึงมาร่วมภาวนาเยอะเป็นพิเศษ สำหรับบทเทศน์สอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า: - วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกหลังวันคริสต์มาส วันนี้ พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ฉลอง "ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์" - พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อพยพไปยังประเทศอียิปต์ ทั้งนักบุญโยเซฟ แม่พระ และพระกุมารเยซู ต้องใช้ชีวิตประดุจผู้อพยพลี้ภัยและใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว ความไม่ปลอดภัย และความยากลำบากมากมาย - ทุกวันนี้ ถือเป็นโชคร้ายเช่นกันที่มีครอบครั

Must Read! คริสตชนคาทอลิกกับความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ในฐานะพลเมืองของชาติ

Image
คริสตชนคาทอลิกกับความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ในฐานะพลเมืองของชาติ บทนำ 1. ในประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งและวุ่นวาย โดยเฉพาะมีความคิดเห็นที่แตกต่างอันนำไปสู่ความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคม ดังเช่นที่ประเทศไทยของเราในปัจจุบันที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ พระศาสนจักรคาทอลิกถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะให้แนวทางปฏิบัติจากคำสอนพระศาสนจักรเรื่องความรับผิดชอบต่อประเทศชาติแก่พี่น้องคริสตชน ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองคนหนึ่งของชาติที่พึงใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อแผ่นดินถิ่นเกิด และต่อมนุษยชาติ ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง และสังคม 2. ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนในชาติ เพื่อปกป้องและส่งเสริม “ความดีส่วนรวม” (Common Good) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และจำเป็นที่ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเรื่องกฎแห่งศีลธรรม (Moral Law) ในความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง   เมื่อเราคิดถึงเรื่องราวของกาอินที่ฆ่าน้องตนเอง ชื่ออาแบล (เทียบ ปฐก.4:1-16) พระเจ้าถามเขาในความรับผิดชอบว่าน้องเจ้าอยู่ไหน? แต่เขากลับตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้ ข้าพเจ้าต้องเป็นผู้ดูแลน้องด้วยหรือ? (ปฐก.4:9)

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนยุคนี้ถูกเบียดเบียนมากกว่าศตวรรษแรกๆ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงเผย คริสตชนยุคนี้ถูกเบียดเบียนมากกว่าคริสตชนยุคแรกซะอีก กระนั้น เราไม่ควรน้อยใจ เพราะการเบียดเบียนคริสตชนมีตั้งแต่สมัยพระเยซูคริสต์ นี่คือบทพิสูจน์ว่าเราจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ได้หรือไม่ ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โอกาสวันฉลองนักบุญสเตฟาโน่ (สตีเฟ่น มรณสักขีองค์แรกของพระศาสนจักร ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 80,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - พี่น้องที่รัก คืนวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมาที่เราสมโภชพระคริสตสมภพ พ่อได้ทราบข่าวร้ายที่กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก เมื่อมีเหตุระเบิดกลางพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพที่วัดคาทอลิก จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 38 คน - พ่อจึงขอใช้โอกาสนี้ที่พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันฉลองนักบุญสเตฟาโน่ มรณสักขีองค์แรกของพระศาสนจักร เชิญเราร่วมรำลึกถึงพี่น้องเหล่านี้ที่ต้องทนทุกข์ ถูกกีดกัน ถูกแบ่งแยก และได้รับความอยุติธรรมจากการมีความเชื่อในพระคริสตเจ้าและพระวรสาร - ขอให้เราภาวนา

ฟาติมาสาร: สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2013 (29 ธ.ค. 2013)

Image
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกสิ้นปี เราต้องมาสรุปข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2013 ที่ผ่านไป จัดเป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในพระศาสนจักร มีทั้งเหตุการณ์ที่ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ และเหตุการณ์ที่กลับมาเกิดซ้ำ ว่าแต่มีเหตุการณ์อะไรบ้าง เราไปดูกันเลย กุมภาพันธ์: สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 สละตำแหน่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประกาศสละตำแหน่ง โดยพระองค์ให้เหตุผลว่า “ความแข็งแรงทางความคิดและร่างกายเป็นเรื่องจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่พระสันตะปาปา แต่ความแข็งแรงที่ว่า ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาได้อ่อนแรงลงมากในตัวพ่อ พ่อจำเป็นต้องไตร่ตรองถึงการขาดคุณสมบัติที่จะทำหน้าที่อภิบาลได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น พ่อจึงตัดสินใจสละตำแหน่ง” มีนาคม: พระสันตะปาปามีนามว่า “ฟรังซิส” วันที่ 13 มีนาคม คณะพระคาร์ดินัลได้ทำการลงคะแนนเสียงรอบที่ 6 ขณะที่กรุงโรม มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทันใดนั้น ควันสีขาวก็ลอยออกมาจากปล่องไฟวัดน้อยซิสติน นั่นหมายความว่า “เรามีพระสันตะปาปาแล้ว” และพระสันตะปาปาองค์ใหม่ก็คือ “พระคาร์ดินัล ฮอร์เก้ แบร์โกโญ่

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหมดหวังในการภาวนาเพื่อสันติภาพโลก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้องทุกคนอย่าหมดหวังในการภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก เฉพาะอย่างยิ่งในซีเรียและแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ ยังทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อเด็กๆที่ถูกฆ่าตายจากสงคราม เพราะพวกเขาน่าสงสารมากที่ถูกขโมย "วัยเด็ก" ไปจากตัวเอง ช่วงเที่ยงวันพุธที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการอวยพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi ... อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ) ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมรับพรกว่า 150,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันก่อนอวยพร ใจความว่า: - "พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์ และมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปราน จงประสบสันติสุขบนแผ่นดิน" พี่น้องที่รัก พ่อนำบทเพลงท่อนนี้ที่ทูตสวรรค์ขับร้องต่อหน้าบรรดาคนเลี้ยงแกะที่เบ็ธเลเฮมในคืนที่พระเยซูทรงบังเกิดมากล่าวนำ เพราะนี่คือเพลงที่รวมสวรรค์และแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวกัน - พ่อขอร้องทุกท่าน ช่วยกันแบ่งปันเพลงนี้ให้กับมนุษย์ชายหญิงทุกคนที่กำลังเฝ้ารอบางอย่างในตอนกลางคืน แบ่งปันให้กับคนที่มีความหวังว่าโลกจะต้องดีขึ้น และผู้ที่ต้องดูแลคนอื่นโดยไม่คำนึงว่าคนอื่นสำคัญก

โป๊ปฟรังซิส: "ประวัติศาสตร์ความรอดเริ่มต้นด้วยการเดิน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน ประวัติศาสตร์ความรอดของมนุษยชาติเริ่มต้นที่ "การเดินจาริกไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญา" ตั้งแต่สมัยอับราฮัมมาจนถึงทุกวันนี้ที่พระเจ้ายังคงเดินเคียงข้างเราเสมอ ทรงชี้ คนต่ำต้อยที่สุดอย่างคนเลี้ยงแกะได้เป็นคนแรกที่รู้เรื่องการประสูติของพระเยซู เพราะพวกเขาตื่นตัวและเฝ้ารอตลอดเวลา เราก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกัน เมื่อเวลา 21.25 น. ของวันอังคารที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา (ตรงกับ 03.25 น. ของเช้ามืดวันที่ 25 ธ.ค. ตามเวลาไทย) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งจัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยมิสซาคริสต์มาสปีนี้ เป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปาถวายในสมณสมัยของพระองค์ ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันเรื่อง "ธรรมล้ำลึกของการเดิน" ใจความว่า: - การเดินนำเราให้คิดถึงประวัติศาสตร์ความรอดของมวลมนุษยชาติ การเดินเป็นกิริยาที่ทำให้เราได้คิดถึงประวัติศาสตร์ของเรา เริ่มตั้งแต่สมัยของอับบราฮัม บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรา ตั้งแต่ช่วงเวลานั้น อัตลักษณ์ของเราที่เป็นผู้มีความเชื่อได้เผยแส

โป๊ปฟรังซิสเข้าถวายพระพรโป๊ปกิตติคุณโอกาสคริสต์มาส

Image
ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม เสด็จมายังอารามมารดาพระศาสนจักร เพื่อเข้าพบและถวายพระพรโอกาสเทศกาลคริสต์มาส แด่ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 จากนั้น ทั้งสองพระองค์ได้สนทนากันเป็นเวลานาน เพื่อแลกเปลี่ยนคำอวยพรแก่กันและกัน โดยนับเป็นการพบกันแบบเป็นทางการ เป็นครั้งที่ 3 ของทั้ง 2 พระองค์ โดยครั้งแรก เกิดขึ้นที่พระราชวังฤดูร้อนคาสเตล กันดอลโฟ เมื่อพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบพระสันตะปาปากิตติคุณ ส่วนครั้งที่สองเกิดที่อารามมารดาพระศาสนจักร เมื่อพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงมายืนรอต้อนรับพระสันตะปาปากิตติคุณที่กลับมาพำนักที่นี่ ประมวลภาพ: โป๊ปฟรังซิสเข้าถวายพระพรโป๊ปกิตติคุณโอกาสคริสต์มาส

โป๊ปฟรังซิส: "พระคริสตเจ้าเสด็จมาในชีวิตของเราทุกวัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ การเสด็จมาครั้งที่สามของพระคริสตเจ้า ก็คือ การเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนในทุกๆวัน ดังนั้น ขอให้เราเปิดใจและรับเสด็จพระคริสตเจ้าที่กำลังจะเสด็จมาอย่างดี ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - จากบทอ่านและพระวรสารวันนี้ พ่ออยากแบ่งปันข้อคิด 3 ประการ นั่นคือ 1) การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในประวัติศาสตร์ 2) การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในวาระสุดท้ายของเวลา และ 3) การเสด็จมาของพระเจ้าในชีวิตของเรา - พูดถึงการเสด็จมาอย่างสุดท้าย (เสด็จมาในชีวิตของเรา) อย่างที่นักบุญเบอร์นาร์ดเคยกล่าวไว้ว่า "การเสด็จมาครั้งที่สามของพระคริสตเจ้า ก็คือการเสด็จเข้ามาในชีวิตของพระศาสนจักรและชีวิตคริสตชน" - การเสด็จมาครั้งที่สามของพระเจ้าคือการเสด็จมาในชีวิตของเรา พระเจ้าเสด็จมาในพระศาสนจักรทุกวัน พระองค์มาเยี่ยมเราทุกคน เยี่ยมจิตวิญญาณของเราด้วย - พระศาสนจักรเชิญชวนเราทุกวันว่า "มา! มาเถิด" ทั้งนี้ เพื่อให้เราเ

โป๊ปฟรังซิส: "นักบุญโยเซฟฟังพระเจ้ามากกว่าฟังความภูมิใจของตัวเอง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงชี้ เหตุการณ์ที่แม่พระทรงตั้งครรภ์ด้วยเดชะพระจิต ถือเป็นเรื่อง "ดราม่า" มากๆ แต่นักบุญโยเซฟก็แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ที่ฟังเสียงพระเจ้ามากกว่าห่วงความภาคภูมิใจของตัวเอง  ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 80,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า: - พระวรสารวันนี้ นักบุญแม็ทธิวบันทึกเหตุการณ์ที่นักบุญโยเซฟคิดจะถอนหมั้นแม่พระแบบเงียบๆ หลังจากได้ทราบว่าแม่พระทรงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม นักบุญโยเซฟก็ทำตามที่ทูตสวรรค์บอกทุกประการ - เหตุการณ์นี้ ถือเป็นเรื่อง "ดราม่า" มากๆ เพราะการที่คู่หมั้นของตนท้องก่อนแต่งถือเป็นเรื่องซีเรียสมาก แต่นักบุญโยเซฟก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณของตน นักบุญโยเซฟคือชายที่ฟังเสียงของพระเจ้าเสมอ และยังเป็นคนที่อ่อนโยนสุดๆต่อความลับที่เกิดขึ้นด้วย นี่คือการสะท้อนให้เห็นว่า นักบุญโยเซฟฟังเสียงที่มาจากจิตใจของตัวเองและฟังเสีย

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมเด็กๆโอกาสคริสต์มาส

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาลพระกุมารเยซู กรุงโรม เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส โดยพระองค์ทรงเข้าไปทักทายเด็กๆที่กำลังรักษาตัว รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งทีมแพทย์พยาบาลอย่างเป็นกันเองด้วย ทั้งนี้ตามรายงานข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาตรัสกับเด็กๆทุกคนว่า "เด็กๆที่รัก พ่อขอขอบใจลูกๆที่มาช่วยแบ่งปันความฝันและคำภาวนากับพ่อ พ่อได้รับสมุดอวยพรและข้อความจำนวนมากจากพวกลูก ซึ่งพ่ออยากบอกว่า พ่อประทับใจมากๆ มันน่ารักจริงๆ เราจะถวายคำภาวนาและคำอวยพรเหล่านี้ให้กับพระเยซูพร้อมกันนะ เพราะพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งดีกว่าเราทุกคน" ทั้งนี้ พระสันตะปาปาหลายพระองค์เคยเสด็จเยือนโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อพบปะเด็กๆโอกาสวันคริสต์มาส ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 (ค.ศ.1958),เปาโล ที่ 6 (ค.ศ.1968), จอห์น ปอล ที่ 2 (ค.ศ.1979) และ เบเนดิกต์ ที่ 16 (ค.ศ.2005) ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมเด็กๆโอกาสคริสต์มาส Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: "การนินทาคือการทำร้ายและทำลายคนอื่น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงย้ำ การซุบซิบนินทาคือการทำร้ายคนอื่น ทำลายหน้าที่การงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ทรงเตือนสติ พระสังฆราชและพระสงฆ์ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิต อาทิ สวดภาวนาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตน  ช่วงสายวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงอนุญาตให้คณะพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชายหญิงที่ทำงานในโรมัน คูเรีย เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส โดยพิธีนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จัดขึ้นทุกปี ในส่วนของบทแบ่งปัน พระสันตะปาปาตรัสว่า: - บรรดาพี่น้องพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชายหญิงที่ทำงานในโรมัน คูเรีย วันนี้ พ่อขอแบ่งปันคุณสมบัติเชิงคุณภาพของเจ้ากระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรมันคูเรีย 3 ประการให้พวกท่านได้ไตร่ตรอง ได้แก่ 1) ความเป็นมืออาชีพ 2) การรับใช้ และ 3) ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต - ประการแรก "ความเป็นมืออาชีพ" พ่อกำลังหมายถึงความสามารถ, การใฝ่หาความรู้ และการยืนหยัดเคียงข้างทีมงานของตน นี่คือสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในคูเรีย โดยธรรมชาติแล้ว ค

โป๊ปฟรังซิส: "เรามอบมิตรภาพของพระเยซูให้คนอื่นด้วยการช่วยเหลือทุกคน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนเด็กๆว่า เราสามารถถ่ายทอดมิตรภาพของพระเยซูให้คนอื่นได้ ิด้วยการยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนที่รอคอยความช่วยเหลือ ที่สำคัญ อย่ายื่นมือออกไปตัดสินพิพากษาใครเด็ดขาด ทรงย้ำ พระเยซูไม่เคยเผยแสดงพระองค์ผ่านทางอำนาจบาตรใหญ่ แต่เลือกแสดงพระองค์ทางความต่ำต้อยและอ่อนแอ ช่วงสายวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับเด็กๆจากสมาคมคาทอลิกอิตาลีที่มาเข้าเฝ้า เพื่อถวายพระพรคริสต์มาสและปีใหม่แด่พระสันตะปาปา โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า: - พ่อขอชื่นชมกลุ่มเด็กๆยุวชนอย่างพวกหนูๆทุกคน พ่ออยากให้กำลังใจทุกคนมีพลังที่จะเป็นเสาหลักให่้พระศาสนจักร และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซู - วันคริสต์มาสก็ใกล้เข้ามาทุกขณะ การบังเกิดมาของพระเยซูไม่ใช่ "นิทาน" แต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งความจริงซึ่งเกิดที่เมืองเบ็ธเลเฮมเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ความเชื่อทำให้เราตระหนักถึงพระกุมาร ผู้ทรงบังเกิดจากแม่พระ พระกุมารคือบุตรของพระเจ้าที่รับสภาพมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเรา - ในการเตรียมรับเสด็จพระเยซู เราต้องรำพึงถึงพระพักตร์ของพระเจ้า ผ

โป๊ปฟรังซิส: "ความเงียบจะช่วยเราพบธรรมล้ำลึกของพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงชี้ เราจะพบและสัมผัสธรรมล้ำลึกของพระเจ้า โดยผ่านทางการนิ่งเงียบ เหมือนที่แม่พระแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง ทรงสอน มนุษย์ไม่สามารถอธิบายเรื่องธรรมล้ำลึกได้ แต่เรารู้ว่า ที่ใดที่ไม่มีความสงบเงียบในชีวิต ธรรมล้ำลึกก็สูญหายไปจากที่นั่น ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พระวรสารวันนี้ อัครเทวดากาเบรียลมาหาแม่พระแล้วแจ้งเรื่องการบังเกิดของพระเยซู อย่างไรก็ตาม ตอนที่เทวดากาเบรียลแจ้งแม่พระ แม่พระอยู่ในอาการ "วุ่นวายพระทัยมาก" - อย่างไรก็ตาม แม้จะวุ่นวายพระทัย แต่แม่พระก็ยังสงบนิ่งและตั้งใจฟัง ความเงียบนี่แหละที่เป็น "ก้อนเมฆ" ปกคลุมธรรมล้ำลึกของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเรา - เราไม่สามารถอธิบายเรื่องธรรมล้ำลึกได้ แต่เรารู้ว่า ที่ใดที่ไม่มีความสงบเงียบในชีวิต ธรรมล้ำลึกก็สูญหายไปจากที่นั่น ทุกสิ่งจะสูญสิ้นไป ดังนั้น เราต้องปกป้องธรรมล้ำลึกด้วยความเงียบ - ธรรมล้ำลึกที่พระเจ้าเสด็จมาบังเ

โป๊ปฟรังซิส: "ความสุภาพถ่อมตนคือสิ่งสำคัญในชีวิต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ความสุภาพถ่อมตนถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต เพราะชีวิตเราเหมือนทะเลทรายที่แห้งแล้งหลายอย่าง เราจึงต้องขอพระเจ้าประทานพระพรอันอุดมให้กับเรา ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - บทอ่านและพระวรสารประจำมิสซานี้ เราพบว่า สตรีที่ทุกคนว่าเป็นหมัน ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าทำให้เธอคลอดบุตร ทั้งภรรยาของโนอาห์และนางเอลิซาเบ็ธ ภรรยาของซัคคาเรีย (เศคาริยาห์) เราเห็นได้เลยว่า พระเจ้าทรงทำสิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เสมอ พระองค์ทรงช่วยคนที่ดูเหมือนจะหมดหวัง ให้มีความหวังได้อีกครั้ง - พระเจ้าทรงเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของสตรีเหล่านี้ พร้อมตรัสว่า "เราจะให้เจ้าบังเกิดบุตร" มันเป็นเหมือนภาพประกาศกที่อยู่กลางทะเลทรายที่ดูยังไงต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ แต่พระเจ้าก็ทำให้ต้นไม้บังเกิดเป็นป่าอันร่มรื่นได้ - การช่วยให้เรารอดพ้นจากบาปก็เช่นกัน การเข้ามาเกี่ยวข้องของพระเจ้าในชีวิตของเราทำให้

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่ดูถูกคนอื่นคือพวกนอกรีต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงย้ำ คริสตชนที่ดูถูกคนอื่นว่าต่ำชั้นกว่าตน คริสตชนที่ไม่สุภาพถ่อมตน รวมถึงคริสตชนที่ไม่รับใช้ผู้อื่น คนพวกนี้คือพวกนอกรีต ไม่ใช่คริสตชนที่แท้จริง ทรงชี้ พระเยซูคือพระเจ้าที่อยู่กับเราเสมอ พระองค์จึงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อร่วมแบ่งปันชีวิตกับเรา ช่วงสายวันพุธที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 80,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พี่น้องที่รัก ช่วงนี้ อยู่ในช่วง "นพวาร" เตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ นี่คือช่วงเวลาที่เราจะได้เตรียมจิตใจอย่างเข้มข้นในการรับเสด็จพระคริสตเจ้า และนำเราไปสู่วันสมโภชพระคริสตสมภพด้วยความมั่นใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ทั้งยังช่วยเราเอาชนะอุปสรรคและการมองโลกในแง่ร้ายด้วย - เหตุผลของการมีความหวังของเราทุกคน ก็คือ พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา และพระองค์ก็ยังวางใจในเรา - พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะร่วมแบ่งปันสภาพความเป็นมนุษย์กับเรา จึงมารับสภาพมนุษย์ในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นมนุษย์แท้และบุ

โป๊ปฟรังซิส: "จงให้พระเจ้านำทางและเขียนชีวิตให้เรา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงชี้ มนุษย์เขียนชีวิตได้ด้วยตัวเองก็จริง แต่ถ้าเราเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจะนำทางและเขียนบทชีวิตให้กับเรา ทรงย้ำ พระเจ้าเดินร่วมทางกับเราเสมอ พระองค์ไม่ต้องการแค่ช่วยเราให้รอด โดยที่ไม่ได้แบ่งปันชีวิตร่วมกับเรา ช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ความพิเศษของมิสซานี้คือเป็นมิสซาวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระสันตะปาปา ครบ 77 ชันษา ซึ่งพระสันตะปาปาทรงให้พระอัครสังฆราช คอนราด ครายิวสกี้ นักสังคมสงเคราะห์ส่วนพระองค์ เชิญบรรดาผู้ไร้ที่อยู่อาศัย 4 คนที่นอนหน้าวาติกัน มาร่วมมิสซาและร่วมโต๊ะอาหารเช้ากับพระองค์ด้วย ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พระวรสารและบทอ่านประจำวันนี้ เป็นเรื่องลำดับพระวงศ์ของพระเยซูที่อยู่บนประวัติศาสตร์โลก เราจึงได้เห็นว่า พระเจ้าปรารถนาจะดำเนินชีวิตเคียงข้างพวกเรา - พระเจ้าทรงเดินเคียงข้างและอยู่กับมนุษย์เสมอ ตั้งแต่เริ่มต้นในยุคของอับราฮัม, อิสอัค และยาโคบ พระเจ้าไม่ต้องการเสด็จมาช่วยเรา โดยไม่ดำเนินชีวิ

ฟาติมาสาร: HAPPY BIRTHDAY … บุคคลแห่งปี 2013 (22 ธ.ค. 2013)

Image
หากใครติดตามข่าวต่างประเทศ น่าจะทราบกันดีว่า TIME นิตยสารชื่อดังของอเมริกา ประกาศให้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก เป็นบุคคลแห่งปี 2013 อย่างเป็นทางการ ก่อนจะลงรายละเอียดการได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี ผมขอกล่าวคำว่า HAPPY BIRTHDAY 77 ชันษา แด่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เนื่องจากวันอังคารที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการประทานพระสันตะปาปาที่สุดยอดสุดๆมาให้กับคริสตชนและมนุษยชาติในยุคนี้ นี่คือพระสันตะปาปาที่ถูกส่งมาได้ถูกยุคถูกสมัยมากๆ เรียกได้ว่า ใครฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสสอนแล้วยังไม่หยุดคิด หรือยังปฏิเสธ ก็อาจจะต้องพิจารณามโนธรรมของตัวเองกันหน่อยแล้วล่ะ กลับต่อกันที่การได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีกันต่อ ... เรื่องนี้ “แนนซี่ กิ๊บบ์ส” บรรณาธิการบริหารของ TIME ออกมายกย่องพระสันตะปาปาว่า “ปกติแล้ว หาได้น้อยมากที่จะมีบุคคลหน้าใหม่บนเวทีโลก ที่จะดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลก ความสนใจจากเยาวชน และคนสูงอายุได้เร็วแบบนี้ เรียกได้ว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงทำได้ และทำได้อย่างรวดเร็วมากๆ”  นอกจากนี้ TIME วิเคราะห์ว่า สาเห

โป๊ปฟรังซิส: "อย่ามักใหญ่ใฝ่สูงในหมู่ประชากรพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ เตือนสติ อย่าให้ความมักใหญ่ใฝ่สูงภายใต้ศักดิ์สงฆ์เถลิงอำนาจในหมู่ประชากรของพระเจ้าเด็ดขาด ทรงย้ำ อย่าติดกับดักการแสวงหาอำนาจในพระศาสนจักร ทรงชี้ ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปก็เป็นประกาศก และเราต้องรักษาจิตวิญญาณนี้ไว้ให้ได้ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - ในบทอ่านของวันนี้จากหนังสือกันดารวิถี ระบุชัดเจนว่า ประกาศกคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและเป็นผู้ที่รู้ว่าจะก้าวไปยังอนาคตได้อย่างไร ประกาศกที่แท้จริงจะรักษาพระสัญญาของพระเจ้าให้คงอยู่ตลอดเวลา พวกเขาได้เห็นคนทนทุกข์มากมาย แต่ก็ยังสามารถนำพละกำลังมามอบให้ประชาชนได้มองไปข้างหน้า - พระเจ้าก็เช่นกัน พระองค์มองมายังมนุษย์ ผ่านทางการมอบประกาศกให้กับพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วงเวลาแห่งการทุกข์ระทมสุดๆ แต่เมื่อถึงคราวที่ไม่มีจิตวิญญาณประกาศกอยู่ในหมู่ประชากรของพระเจ้า พวกเราก็ติดกับดักของความมักใหญ่ใฝ่สูงภายใต้ศักดิ์สงฆ์แล้วล่ะ - พระวรสารวันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่ซึมเศร้า เขาก็อยู่ห่างจากพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ คริสตชนต้องเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ส่วนคริสตชนที่ซึมเศร้า ก็เป็นคนที่ห่างไกลจากพระเจ้า เพราะพระเยซูคือองค์แห่งความชื่นชมยินดีของเรา พร้อมกันนี้ ทรงอวยพรรูปพระกุมาร และย้ำเด็กๆ "เวลาอยู่หน้าถ้ำพระกุมาร ช่วยสวดให้พ่อด้วยนะ" ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ในวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี (Gaudete Sunday) ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พร้อมกันนี้ ทรงอวยพร "รูปพระกุมารเยซู" ที่เด็กๆเตรียมนำไปไว้ในรางหญ้าที่บ้านด้วย ในส่วนของบทเทศน์แบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า: - วันนี้ เป็นวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี (Gaudete Sunday) พิธีกรรมในวันนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี เต็มไปด้วยความสุข ทั้งนี้ เพื่อให้เราได้เตรียมตัวสมโภชคริสต์มาสด้วยความปลื้มปีติ กระนั้น ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารไม่ใช่แค่ประเภทของความชื่นชมยินดีแบบทั่วไป เพราะนี่คือความชื่นชมยินดีที่มาจากการรับรู้ว่าเราได้รับการต้อนรับและได้รับความรั

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อไม่ใช่มาร์กซิสต์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงให้สัมภาษณ์พิเศษกับ "ลา สตัมป้า" พร้อมเคลียร์ชัดๆว่า "พ่อไม่ใช่พวกมาร์กซิสต์" หลังจากกลุ่มคาทอลิกหัวอนุรักษ์สุดขั้วกล่าวหาพระองค์แบบนั้น ทรงยืนยัน เรื่องคาทอลิกหย่าร้างและแต่งงานใหม่ที่ถูกไม่ให้รับศีลมหาสนิท จะถูกหารือแน่นอนในการประชุมซินน็อต พร้อมย้ำ เรื่องตั้งคาร์ดินัลสตรี เป็นเรื่องไร้สาระ สตรีสมควรได้รับเกียรติในพระศาสนจักร แต่ไม่ใช้ให้เกียรติด้วยการให้ศักดิ์สงฆ์ เมื่อวานนี้ (14 ธันวาคม) "ลา สตัมป้า" หนังสือพิมพ์ชื่อดังของอิตาลี ลงบทสัมภาษณ์พิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส โดยเนื้อหาข้างในเป็นเรื่งเกี่ยวกับวันคริสต์มาส, ความอดอยากในโลก, เด็กๆที่เป็นเหยื่อความอยุติธรรม, การปฏิรูปโรมันคูเรีย, พระคาร์ดินัลที่เป็นสตรี, การปฏิรูปธนาคารวาติกัน และการเสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ บทสัมภาษณ์ดังกล่าว มีใจความสำคัญดังนี้ - วันคริส์มาสคือวันแห่งความหวังและความอ่อนโยน คริสต์มาสคือวันที่พระเจ้ามาพบกับมนุษย์ นี่คือธรรมล้ำลึกแห่งการปลอบโยนมนุษย์ทุกคน หลังจากมิสซาเที่ยงคืนวันคริสต์มาส พ่อ

โป๊ปฟรังซิส: "เด็กๆเตรียมตัวรับเสด็จพระกุมารได้ด้วยการไม่ดื้อกับพ่อแม่"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงสอนเด็กๆให้เตรียมตัวรับเสด็จพระกุมารอย่างดี ด้วยการไม่ดื้อกับพ่อแม่และคนที่ดูแลเรา เราต้องทำตัวเหมือนพระเยซูที่ไม่ดื้อกับนักบุญโยเซฟและแม่พระ ตอนท้าย ทรงขอบใจเด็กๆที่นำเค้กวันเกิดมามอบให้ล่วงหน้า ก่อนตรัสแบบตลกๆ "เดี๋ยวขอไปชิมก่อน อร่อยหรือไม่ เดี๋ยวจะไปบอกนะ" ช่วงสายวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับเด็กๆจากคลินิกกุมารเวช ซางตา มาร์ธา วาติกัน (ภายใต้การบริหารงานของสมาคมนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล) ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6  โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงทักทายและเล่นกับเด็กๆแบบกันเอง จากนั้น ทรงกล่าวกับพวกเขาว่า: - นี่ก็ใกล้วันคริสต์มาสเข้ามาแล้ว พ่อขอให้พวกหนูเตรียมตัวต้อนรับพระกุมารเยซูเป็นอย่างดี เตรียมตัวอย่างไร เตรียมตัวด้วยการเป็นเด็กดีกับคุณพ่อคุณแม่ และเชื่อฟังบรรดาคุณหมอ พยาบาล ซิสเตอร์ และบรรดาพี่ๆที่คอยดูแลเรา ุ - อย่าดื้อนะ พระกุมารเยซูไม่ดื้อกับนักบุญโยเซฟและแม่พระ เราก็ต้องอย่าดื้อ เพราะการเป็นเด็กดื้อที่ไม่ฟังใครจะทำให้ถูกปีศาจล่อลวงไปทำสิ่งที่ผิดได้นะ - สุดท้ายนี้ พ่อขอบใ

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเที่ยววิจารณ์คน โดยไม่มองดูตัวเอง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงเตือนสติ คริสตชนต้องไม่ทำตัวไล่วิจารณ์ชาวบ้านไปทั่วแต่ไม่เคยดูตัวเองเลยว่าเป็นอย่างไร ทรงย้ำ อย่าทำตัวเป็นเด็กๆไร้ความอบอุ่นที่วิจารณ์บรรดาประกาศก เพียงเพราะไม่กล้าเปิดตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวตามคำสอนที่เต็มไปด้วยความจริง ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พระวรสารวันนี้ (มธ 11:16-19) พระเยซูทรงเปรียบคนยุคนี้ว่าเป็นเหมือนพวกเด็กที่ไม่มีความสุข ซึ่งไล่วิจารณ์คนไปทั่วแต่ไม่เคยดูตัวเองเลย คนพวกนี้เป็นเหมือนคนที่ไม่เปิดใจให้กับพระวาจาของพระเจ้า การปฏิเสธของพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าตรัสสอน แต่ปฏิเสธประกาศกของพระองค์ พวกเขาปฏิเสธ จอห์น บัปติสต์ ผู้ที่ไม่กินและไม่ดื่ม ก็ยังถูกคนพวกนี้ว่าถูกปีศาจสิง พวกเขาปฏิเสธพระเยซู โดยหาว่าพระองค์เป็นนักกิน นักดื่ม เป็นเพื่อนคนเก็บภาษีและคนบาป" พวกเขาช่างหาเหตุผลมาไล่วิจารณ์บรรดาประกาศกได้สารพัดจริงๆ - คนสมัยนั้นนิยมชมชอบพวกคนที่ดูดีมีศีลธรรม ดูมีสถานะทางสังคมอย่างพวกฟาริสีแล

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าไม่ต้องการให้คนบาปตาย แต่ต้องการให้กลับใจ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงออกสารวันสันติภาพสากลอย่างเป็นทางการ พร้อมย้ำ พระเจ้าไม่ปรารถนาให้คนบาปต้องตาย แต่พระองค์ต้องการให้เขากลับใจและดำเนินชีวิตด้วยการกลับใจ ทรงชี้ ถ้าสังคมขาดความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน ความยุติธรรมและสันติก็จะไม่เกิด ทรงเตือนสติ คริสตชนห้ามค้าขายและหากำไรจากการค้าขายอาวุธเด็ดขาด สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงออกสารวันสันติภาพสากล ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิกกำหนดให้จัดขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โอกาสวันสมโภชพระนางมารีอา พระชนนีย์ของพระเจ้า ทั้งนี้ ในส่วนสาระสำคัญของสารดังกล่าว มีดังต่อไปนี้: - ถ้าปราศจากความรักฉันท์พี่น้อง มันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเปี่ยมด้วยสันติภาพที่แน่วแน่มั่นคง ... เห็นได้ชัดว่า เวลานี้ ระบบจริยธรรมร่วมสมัยยังคงไร้ซึ่งความสามารถในการผลิตความผูกพันแห่งการเป็นพี่น้องกันในสังคม - สิ่งที่ทำร้ายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีหลายรูปแบบ สงคราม การล่มสลายทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม มลพิษสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกดขี่เสรีภาพทางศาสนา - ความยากจนขัดสนมิตรภาพความสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ การขาดสัมพันธภา

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องหยุดยั้งขบวนการค้ามนุษย์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงย้ำคณะทูต คริสตชนจะไม่นิ่งเฉยและจะทำทุกทางเพื่อหยุดยั้งการค้ามนุษย์ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าคนไหนจะมีหรือไม่มีศาสนา เขาก็ต้องช่วยกันหยุดขบวนการค้ามนุษย์ให้ได้ นอกจากนี้ เราต้องช่วยกันสร้างรากฐานค่านิยมที่ถูกต้องในสังคมด้วย ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มทูตานุทูตประจำสันตะสำนักที่ไม่ได้มีสำนักงานประจำสันตะสำนักที่มาเข้าเฝ้า โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาทูตานุทูตว่า: - ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นความชั่วร้ายที่มีอยู่ในทุกประเทศ แม้ประเทศนั้นจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ตาม สิ่งนี้ได้ทำร้ายผู้อ่อนแอสุดในสังคม รวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม เฉพาะอย่างยิ่งเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ยากไร้ที่สุดในหมู่ผู้ยากไร้ และทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการกลายเป็นส่วนเกินของสังคม - ในเรื่องร้่ายๆแบบนี้ เราคริสตชนได้เห็นพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงระบุพระองค์เองในหมู่คนที่ต่ำต้อยที่สุดและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในสังคม คริสตชนถูกเรียกให้ยืนหยัดคัดค้านการค้ามนุษย์ว่าเป็นสิ่งอัปยศอดสู - มนุษย์ทุกค

โป๊ปฟรังซิส: "หาเวลาเงียบๆในช่วงคริสต์มาสเพื่อฟังเสียงพระเจ้าบ้าง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงย้ำ เทศกาลคริสต์มาสคือช่วงเวลารื่นเริงที่เสียงอึกทึกครึกโครมมาก มันจึงเป็นการดีที่เราจะเตรียมตัวรับเสด็จพระคริสตเจ้า ด้วยการหาเวลาเงียบสงบรำพึง เพื่อจะได้ฟังเสียงที่พระเจ้าตรัสกับเราด้วยความรักและความอ่อนโยน  ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - บทอ่านวันนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 41:13-20) พระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเราเท่านั้น แต่พ่ออยากให้เราไตร่ตรองว่า พระเจ้าตรัสกับเราอย่างไร พระเจ้าตรัสกับเราเหมือนพ่อแม่พูดกับลูกๆของตัวเอง เมื่อลูกฝันร้ายแล้วตื่นขึ้น พ่อแม่ก็จะเข้าไปปลอบลูกว่า "อย่ากลัวเลย อย่ากลัวเลย พ่อแม่อยู่ตรงนี้นะลูก" นี่ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้าตรัสกับเรา พระเจ้าตรัสในหนังสืออิสยาห์วันนี้ว่า "อย่ากลัวเลย ยาโคบที่เป็นเหมือนหนอนเอ๋ย อย่ากลัวเลย อิสราเอลที่เป็นเหมือนดักแด้เอ๋ย" (อสย 41:13) - พระเจ้าทรงมีแนวทางที่จะพูดกับเรา พระองค์ทรงใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อเรามองไปยังพ่อหรือแม่ที่กำ

ไทม์ยกย่องโป๊ปฟรังซิสเป็น "บุคคลแห่งปี"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ ให้เป็นบุคคลแห่งปี 2013 ทางด้านบรรณาธิการบริหารของไทม์ ยอมรับ สุดทึ่งกับพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน เพราะใช้เวลาไม่ถึงปีก็ชนะใจคนทั่วโลกได้ขนาดนี้ ขณะที่ วาติกัน ออกแถลงการณ์ จะยินดีกว่านี้ถ้าทุกคนเข้าใจความหมายแท้จริงของพันธกิจที่พระสันตะปาปาทรงกระทำ  "ไทม์" นิตยสารชื่อดังของอเมริกา ประกาศรางวัลบุคคลแห่งปี 2013 ออกมาแล้ว โดยยกให้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ได้รับรางวัลนี้ไปครอง โดยรางวัลดังกล่าว ทำให้พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่สามในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ต่อจาก สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ที่ 23 (ค.ศ.1962) และ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 (ค.ศ.1994) ทั้งนี้ แนนซี่ กิ๊บบ์ส บรรณาธิการบริหารของไทม์ ออกมาให้สัมภาษณ์ยกย่องพระสันตะปาปาว่า "ปกติแล้ว หาได้น้อยมากที่จะมีบุคคลหน้าใหม่บนเวทีโลก ที่จะดึงดูดความสนใจของคนทั่วโลก ความสนใจจากเยาวชนและคนสูงอายุได้เร็วแบบนี้ เรียกได้ว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงทำได้ และทำได้อย่างรวดเร็วมากๆ" ทางด้าน คุณพ่อเฟเดร

โป๊ปฟรังซิส: "การพิพากษาครั้งสุดท้ายเริ่มตั้งแต่เรายังมีชีวิต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงย้ำ การพิพากษาครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าจะตัดสินเรา ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนนี้ เพราะพระเจ้าจะตัดสินสิ่งที่เราได้ทำขณะยังมีชีวิต ทรงชี้ เราต้องอย่ากลัวการพิพากษาครั้งสุดท้าย เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ ขอแค่เราเชื่อและวางใจในพระองค์ ช่วงสายวันพุธที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 90,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า: - พี่น้องที่รัก วันนี้ เรามาถึงช่วงท้ายๆของการแบ่งปันเกี่ยวกับบทข้าพเจ้าเชื่อ โดยวันนี้ ยังคงเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ "การเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย รวมถึง ชีวิตนิรันดร" - สำหรับคริสตชน การกลัวการพิพากษาครั้งสุดท้ายได้มอบแนวทางแห่งการปลอบประโลมและความวางใจในพระเจ้าให้กับเรา เพราะเราทราบดีว่า พระเจ้าทรงใกล้เราแล้ว - การพิพากษาครั้งสุดท้ายคือเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสวมกอดเราด้วยชีวิตที่สมบูรณ์แบบ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากพระเจ้า - และในการพิพากษาครั้งสุดท้ายนั้นเอง บรรดานักบุญที่รักและเสนอ