โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนยุคนี้ถูกเบียดเบียนมากกว่าศตวรรษแรกๆ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงเผย คริสตชนยุคนี้ถูกเบียดเบียนมากกว่าคริสตชนยุคแรกซะอีก กระนั้น เราไม่ควรน้อยใจ เพราะการเบียดเบียนคริสตชนมีตั้งแต่สมัยพระเยซูคริสต์ นี่คือบทพิสูจน์ว่าเราจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ได้หรือไม่


ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โอกาสวันฉลองนักบุญสเตฟาโน่ (สตีเฟ่น มรณสักขีองค์แรกของพระศาสนจักร ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 80,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พี่น้องที่รัก คืนวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมาที่เราสมโภชพระคริสตสมภพ พ่อได้ทราบข่าวร้ายที่กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก เมื่อมีเหตุระเบิดกลางพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพที่วัดคาทอลิก จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 38 คน

- พ่อจึงขอใช้โอกาสนี้ที่พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันฉลองนักบุญสเตฟาโน่ มรณสักขีองค์แรกของพระศาสนจักร เชิญเราร่วมรำลึกถึงพี่น้องเหล่านี้ที่ต้องทนทุกข์ ถูกกีดกัน ถูกแบ่งแยก และได้รับความอยุติธรรมจากการมีความเชื่อในพระคริสตเจ้าและพระวรสาร

- ขอให้เราภาวนาให้พี่น้องเหล่านี้ที่ถูกเบียดเบียน พวกเขาเป็นเหมือนนักบุญสเตฟาโน่ ที่ถูกกล่าวหาอย่างอยุติธรรมและถูกทำร้ายด้วยความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นเสมอ เฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เสรีภาพในการนับถือศาสนายังไม่ได้รับการการันตีอย่างเต็มรูปแบบ

- ยังมีอีกหลายประเทศที่มีกฏหมายคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม มันเป็นแค่การป้องกันบน "กระดาษ" เท่านั้น ส่วนความจริงนั้น คริสตชนเหล่านี้ถูกทำร้ายและเบียดเบียนอย่างต่อเนื่อง

- พ่อเชื่อว่า ยุคนี้คริสตชนถูกเบียดเบียนมากกว่าศตวรรษแรกๆซะอีก กระนั้น คริสตชนไม่ควรต้องอย่าประหลาดใจที่เราถูกเบียดเบียน เพราะตั้งแต่สมัยของพระเยซู สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอยู่แล้ว เพื่อให้เราได้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments