โป๊ปฟรังซิส: "หาเวลาเงียบๆในช่วงคริสต์มาสเพื่อฟังเสียงพระเจ้าบ้าง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงย้ำ เทศกาลคริสต์มาสคือช่วงเวลารื่นเริงที่เสียงอึกทึกครึกโครมมาก มันจึงเป็นการดีที่เราจะเตรียมตัวรับเสด็จพระคริสตเจ้า ด้วยการหาเวลาเงียบสงบรำพึง เพื่อจะได้ฟังเสียงที่พระเจ้าตรัสกับเราด้วยความรักและความอ่อนโยน 


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านวันนี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 41:13-20) พระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเราเท่านั้น แต่พ่ออยากให้เราไตร่ตรองว่า พระเจ้าตรัสกับเราอย่างไร พระเจ้าตรัสกับเราเหมือนพ่อแม่พูดกับลูกๆของตัวเอง เมื่อลูกฝันร้ายแล้วตื่นขึ้น พ่อแม่ก็จะเข้าไปปลอบลูกว่า "อย่ากลัวเลย อย่ากลัวเลย พ่อแม่อยู่ตรงนี้นะลูก" นี่ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้าตรัสกับเรา พระเจ้าตรัสในหนังสืออิสยาห์วันนี้ว่า "อย่ากลัวเลย ยาโคบที่เป็นเหมือนหนอนเอ๋ย อย่ากลัวเลย อิสราเอลที่เป็นเหมือนดักแด้เอ๋ย" (อสย 41:13)

- พระเจ้าทรงมีแนวทางที่จะพูดกับเรา พระองค์ทรงใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อเรามองไปยังพ่อหรือแม่ที่กำลังพูดกับลูกน้อย เราก็ได้เห็นว่าพวกเขาก็ทำตัวอ่อนโยนเหมือนเด็กเพื่อเข้าไปพูดคุยกับเด็กๆ บางคนอาจมองว่านี่เป็นเรื่องตลกว่า "พ่อแม่เนี่ยนะจะลดตัวมาเป็นเด็กๆ อย่างงั้นหรือ" ไม่เลย เพราะความรักของพ่อแม่ที่ใกล้ชิดลูกนั้น ทำให้พ่อแม่ทำตัวอ่อนโยนเหมือนเด็กๆต่างหาก

- ถึงตรงนี้ พ่อขอพูดเลยว่า การถ่อมตัวลงให้กับโลกของเด็กๆ เป็นความสุภาพที่น่ายกย่องมาก ถ้าพ่อหรือแม่พูดกับลูกแบบปกติธรรมดา ลูกก็เข้าใจอยู่แล้ว แต่ถ้าพ่อแม่ลดตัวลงและปรับคำพูดให้เป็นแบบเด็กพูดกับเด็ก พ่อแม่ก็มีความใกล้ชิดกับลูกมากขึ้น พวกเขาก็กลายเป็นเด็ก แต่เป็นเด็กในสายพระเนตรของพระเจ้า

- ภาษาของพระเจ้าที่ตรัสกับเรา ก็เป็นภาษาความรักของพ่อแม่ที่พูดกับโลก พระเจ้าตรัสกับเราด้วยภาษาแห่งความรักและอ่อนโยน ตรัสด้วยภาษาที่ลดตัวลงมาอยู่ท่ามกลางเรา

- พี่น้องที่รัก พระเจ้าเสด็จมาใกล้เราแล้ว แต่พระองค์เข้ามาใกล้เราอย่างไร พระองค์เข้าใกล้เราด้วยความเงียบสงัดแต่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยความรัก พระเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมาเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆ เพื่อช่วยให้พวกเราแข็งแกร่ง พระองค์ยอมตายเพื่อให้เราได้มีชีวิต

- นี่แหละคือท่วงทำนองของภาษาของพระเจ้า ซึ่งเราทุกคนต้องเตรียมตัวฟังเสียงนี้อย่างดี การจะฟังเสียงของพระเจ้านั้น โดยปกติแล้ว คริสต์มาสจะเป็นเทศกาลวันหยุดที่เสียงดังวุ่นวายมาก ดังนั้น มันเป็นการดีที่เราจะมีช่วงเวลาเงียบๆและฟังเสียงแห่งความรักของพระเจ้า ฟังเสียงแห่งความอ่อนโยนของพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments