โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าไม่ต้องการให้คนบาปตาย แต่ต้องการให้กลับใจ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงออกสารวันสันติภาพสากลอย่างเป็นทางการ พร้อมย้ำ พระเจ้าไม่ปรารถนาให้คนบาปต้องตาย แต่พระองค์ต้องการให้เขากลับใจและดำเนินชีวิตด้วยการกลับใจ ทรงชี้ ถ้าสังคมขาดความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน ความยุติธรรมและสันติก็จะไม่เกิด ทรงเตือนสติ คริสตชนห้ามค้าขายและหากำไรจากการค้าขายอาวุธเด็ดขาด


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงออกสารวันสันติภาพสากล ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิกกำหนดให้จัดขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โอกาสวันสมโภชพระนางมารีอา พระชนนีย์ของพระเจ้า ทั้งนี้ ในส่วนสาระสำคัญของสารดังกล่าว มีดังต่อไปนี้:

- ถ้าปราศจากความรักฉันท์พี่น้อง มันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเปี่ยมด้วยสันติภาพที่แน่วแน่มั่นคง ... เห็นได้ชัดว่า เวลานี้ ระบบจริยธรรมร่วมสมัยยังคงไร้ซึ่งความสามารถในการผลิตความผูกพันแห่งการเป็นพี่น้องกันในสังคม

- สิ่งที่ทำร้ายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีหลายรูปแบบ สงคราม การล่มสลายทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม มลพิษสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกดขี่เสรีภาพทางศาสนา

- ความยากจนขัดสนมิตรภาพความสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ การขาดสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข เพราะสัมพันธ์ภาพในครอบครัวคือการเรียนรู้ลำดับแรกที่จะผลักดันให้เราก้าวต่อไปในทางที่ใหญ่ขึ้นในสังคม

- ด้วยความเคารพต่อความเสมอภาคยุติธรรมในเศรษฐกิจ มันควรจะมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพที่จะลดระดับความเหลื่อมล้ำในรายได้และการันตีการเข้าถึงการบริการและแหล่งเงินทุนเพื่อการศึกษา สาธารณสุข และเทคโนโลยี ซึ่งทุกคนควรจะมีโอกาสได้ใช้และตระหนักถึงโครงการในชีวิตของตน

- คริสตชนที่ร่ำรวย ควรจะแบ่งปันความมั่งคั่งของตนให้กับผู้ยากไร้  ควรจะทำเป็นแนวทางปฏิบัติในรูปแบบของการส่งเสริมความเป็นพี่น้องกัน

- วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิด เป็นโอกาสอันดีให้เราได้รื้อฟื้นคุณงามความดี การอดทน ความยุติธรรม และความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างและรักษาสังคมตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

- อย่าค้าขายและแสวงหาผลกำไรจากการค้าอาวุธเป็นอันขาด!!

- มนุษย์ทุกคนสามารถพบประสบการณ์ของการกลับใจได้ทุกคน ดังนั้น พ่อปรารถนาให้สารนี้เป็นความหวังและความมั่นใจให้กับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ก่ออาชญากรรม พระเจ้าไม่ปรารถนาให้คนบาปต้องตาย แต่พระองค์ต้องการให้เขากลับใจและดำเนินชีวิตด้วยการกลับใจ

- พ่อขอประณามหน่วยงานอาชญากรรมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพติด การทำลายสิ่งแวดล้อม การฟอกเงิน การยักย้ายถ่ายเทเงินตราในทางที่ผิดกฏหมาย การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การค้าแรงงานทาส และการทำให้ผู้คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน ละทิ้งบ้านเกิดของตน สิ่งเหล่านี้คือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

- ขอให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อความเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่รู้กันดีว่า การผลิตอาหารนั้นเพียงพอต่อมนุษย์ทุกคน แต่การที่ยังมีคนจำนวนมากอดอยากหิวโหย และต้องตายจากการอดอยาก ถือเป็นเรื่องอัปยศอดสูชัดๆ

- โลกทุกวันนี้เป็นโลกแบบโลกาภิวัฒน์ แต่ยังมีการเป็นโลกาภิวัฒน์แบบไม่สนใจคนอื่นว่าเดือดร้อนอย่างไรบ้าง สิ่งนี้คือการทำร้ายให้คนอื่นต้องทนทุกข์ต่อไปอย่างแสนสาหัส ดังนั้น เราต้องตระหนักและรับรู้ถึงความเดือดร้อนของคนอื่น และช่วยพวกเขาด้วย

Read More: Vatican Radio

Comments