โป๊ปฟรังซิส: "การนินทาคือการทำร้ายและทำลายคนอื่น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงย้ำ การซุบซิบนินทาคือการทำร้ายคนอื่น ทำลายหน้าที่การงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ทรงเตือนสติ พระสังฆราชและพระสงฆ์ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิต อาทิ สวดภาวนาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตน 


ช่วงสายวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงอนุญาตให้คณะพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชายหญิงที่ทำงานในโรมัน คูเรีย เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส โดยพิธีนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จัดขึ้นทุกปี ในส่วนของบทแบ่งปัน พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- บรรดาพี่น้องพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชายหญิงที่ทำงานในโรมัน คูเรีย วันนี้ พ่อขอแบ่งปันคุณสมบัติเชิงคุณภาพของเจ้ากระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรมันคูเรีย 3 ประการให้พวกท่านได้ไตร่ตรอง ได้แก่ 1) ความเป็นมืออาชีพ 2) การรับใช้ และ 3) ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต

- ประการแรก "ความเป็นมืออาชีพ" พ่อกำลังหมายถึงความสามารถ, การใฝ่หาความรู้ และการยืนหยัดเคียงข้างทีมงานของตน นี่คือสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในคูเรีย โดยธรรมชาติแล้ว ความเป็นมืออาชีพคือสิ่งที่พัฒนากันได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด พ่อคิดว่า สิ่งสำคัญต่อการพัฒนาและได้รับความรู้นั้น อยู่ที่การมีพื้นฐานจากความตั้งใจต่างหาก

- ประกาที่สอง "การรับใช้" การรับใช้คือการรับใช้พระสันตะปาปา, รับใช้พระสังฆราช, รับใช้พระศาสนจักรสากล และรับใช้พระศาสนจักรท้องถิ่น ในโรมันคูเรีย เราได้เรียนรู้วิธีการสูดลมหายใจเข้า 2 แบบคือหายใจเข้าเพื่อพระศาสนจักรสากลและเพื่อพระศาสนจักรท้องถิ่นที่เราสังกัด เมื่อความรับผิดชอบเริ่มขาดหาย มันก็จะทำเราให้เป็นคนทำงานที่มีความสามารถแบบธรรมดาดาดๆ เช่นเดียวกัน เมื่อใดที่ทัศนคติของการรับใช้ไม่เหลืออีกต่อไป โครงสร้างของโรมันคูเรียก็จะดูเทอะทะ มันจะกลายเป็นเหมือนหน่วยงานศุลกากรที่ปกครองแบบลำดับขั้น ซึ่งทำงานแบบตรวจสอบและถามคำถามไปวันๆ มันทำให้การทำงานของพระจิตต้องหยุดชะงักและยังสกัดกั้นการเติบโตของประชากรของพระเจ้าด้วย

- ประการที่สาม "ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต" (พระสันตะปาปาพูดเรื่องนี้ แบบไม่มีสคริปท์) เรารู้ดีว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคือพื้นฐานคุณภาพของงานและการรับใช้ ความศักดิ์สิทธิ์หมายถึงชีวิตที่ได้รับพระจิต ชีวิตที่เปิดใจให้กับพระเจ้า ชีวิตที่ภาวนาอย่างต่อเนื่อง ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตนอย่างถึงที่สุด ชีวิตที่เปี่ยมด้วยรักและเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน สำหรับบรรดาพระสงฆ์ สิ่งที่พ่อกล่าวมาทั้งหมด เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตเราได้เลย

- ความศักดิ์สิทธิ์ในโรมันคูเรีย ยังหมายถึง "การไม่ซุบซิบนินทาด้วยสำนึกในจิตผิดชอบชั่วดี" การซุบซิบนินทาคือการทำร้ายคนอื่น มันทำลายงานและสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราด้วย

- ขอให้พวกเราดูตัวอย่างจาก "นักบุญโยเซฟ" ผู้สงบนิ่งและยืนเคียงข้างแม่พระเสมอ นอกจากนี้ พ่อขอบคุณทุกคนที่สวดภาวนาให้พ่อเสมอมา พ่อสัมผัสได้ถึงคำภาวนา และพ่อยังอยากให้ทุกคนสวดให่้พ่อต่อไป

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนัก พร้อมกันนี้ ทรงขอบคุณบรรดาพระคาร์ดินัล พระสังฆราช และพระสงฆ์ที่เกษียณอายุไปแล้ว แต่ยังช่วยทำงานในโรมันคูเรียต่อไปด้วย

ประมวลภาพ: สมาชิกโรมันคูเรียเข้าถวายพระพรคริสต์มาสแด่พระสันตะปาปา

Read More: Vatican Radio

Comments