โป๊ปฟรังซิส: "สมาชิกครอบครัวต้องพูด 'ขอร้อง, ขอบคุณ และขอโทษ' แก่กัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ครอบครัวที่อบอุ่นต้องรู้จักพูดคำว่า "ขอร้อง, ขอบคุณ และขอโทษ" แก่กันและกัน ทรงขอร้อง เราต้องช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย เพราะครั้งหนึ่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็เคยลี้ภัยไปอียิปต์ ทรงเตือนสติ อย่าทอดทิ้งผู้สูงอายุ แต่จงดูแลเอาใจใส่พวกท่าน


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 150,000 คน โดยวันนี้ เป็นการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวครั้งสุดท้ายของปี สัตบุรุษจึงมาร่วมภาวนาเยอะเป็นพิเศษ สำหรับบทเทศน์สอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า:

- วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกหลังวันคริสต์มาส วันนี้ พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ฉลอง "ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์"

- พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อพยพไปยังประเทศอียิปต์ ทั้งนักบุญโยเซฟ แม่พระ และพระกุมารเยซู ต้องใช้ชีวิตประดุจผู้อพยพลี้ภัยและใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว ความไม่ปลอดภัย และความยากลำบากมากมาย

- ทุกวันนี้ ถือเป็นโชคร้ายเช่นกันที่มีครอบครัวนับล้านต้องประสบความทุกข์ยากและเศร้าสลดแบบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แทบทุกวัน เราได้เห็นโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์รายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย ที่ต้องจากบ้านเกิดเพราะความอดอยากหิวโหยและอันตรายจากสงคราม เพื่อไปแสวงหาความปลอดภัยและชีวิตที่ดีกว่า

- พี่น้องลองคิดดูนะ ในต่างบ้านต่างเมือง การเป็นผู้อพยพลี้ภัยมันลำบากมากๆ งานก็หายาก แถมผู้คนก็ไม่ต้อนรับอีกพอรู้ว่าเราเป็นผู้ลี้ภัย แถมกฏหมายบางประเทศก็ไม่คุ้มครองบรรดาผู้ลี้ภัยเท่าที่ควร ดังนั้น เราต้องเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือพวกเขา

- ขอให้เรามองไปที่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็เป็นผู้ลี้ภัยเหมือนกัน ขอให้เราคิดถึงความทุกข์ยากที่พี่น้องเหล่านี้ต้องประสบและต้องตกเป็นเหยื่อของการถูกปฏิเสธไม่ต้อนรับ พวกเขายังเป็นเหยื่อขงการค้ามนุษย์และค้าแรงงานทาสอีกด้วย

- นอกจากนี้ พ่ออยากให้เราคิดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เหมือนถูกเนรเทศออกจากสังคม พวกเขาถูกเนรเทศแบบเงียบๆจนกลายเป็นส่วนเกินของสังคม พวกเขาก็คือ "บรรดาผู้สูงอายุ" ที่บ่อยครั้ง พวกเราไม่ดูแลเอาใจใส่พวกท่านเท่าที่ควร

- สุดท้ายนี้ พ่ออยากเชิญทุกคนร่วมกันภาวนาเพื่อครอบครัวทุกครอบครัว พ่ออยากให้ข้อคิดแก่ครอบครัวต่างๆ เพื่อให้ดำเนินชีวิตด้วยสันติและความชื่นชมยินดี นั่นคือ "อย่าลืมพูดคำว่า 'ขอร้อง, ขอบคุณ และขอโทษ (Please, Thank You and Sorry)" นี่คือสามคำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรัก การให้อภัย ความอ่อนโยน และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน"

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงแจ้งว่า ในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกครั้งต่อไป (ซินน็อต)​ ประเด็น "ครอบครัว" จะถูกนำมาเป็นหัวข้อพิจารณาอย่างเร่งด่วนด้วย

อนึ่ง ระหว่างการแบ่งปัน พระสันตะปาปาได้สวดบทภาวนาขอต่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระองค์ทรงแต่งขึ้นมาด้วย บทภาวนาดังกล่าว มีว่า

PRAYER TO THE HOLY FAMILY

Jesus, Mary and Joseph,
in you we contemplate
the splendour of true love,
to you we turn with trust.

Holy Family of Nazareth,
grant that our families too
may be places of communion and prayer,
authentic schools of the Gospel
and small domestic Churches.

Holy Family of Nazareth,
may families never again
experience violence, rejection and division:
may all who have been hurt or scandalized
find ready comfort and healing.

Holy Family of Nazareth,
may the approaching Synod of Bishops
make us once more mindful
of the sacredness and inviolability of the family,
and its beauty in God’s plan.

Jesus, Mary and Joseph,
graciously hear our prayer.

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: www.vatican.va

Comments