โป๊ปฟรังซิส: "จงให้พระเจ้านำทางและเขียนชีวิตให้เรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงชี้ มนุษย์เขียนชีวิตได้ด้วยตัวเองก็จริง แต่ถ้าเราเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจะนำทางและเขียนบทชีวิตให้กับเรา ทรงย้ำ พระเจ้าเดินร่วมทางกับเราเสมอ พระองค์ไม่ต้องการแค่ช่วยเราให้รอด โดยที่ไม่ได้แบ่งปันชีวิตร่วมกับเรา


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ความพิเศษของมิสซานี้คือเป็นมิสซาวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระสันตะปาปา ครบ 77 ชันษา ซึ่งพระสันตะปาปาทรงให้พระอัครสังฆราช คอนราด ครายิวสกี้ นักสังคมสงเคราะห์ส่วนพระองค์ เชิญบรรดาผู้ไร้ที่อยู่อาศัย 4 คนที่นอนหน้าวาติกัน มาร่วมมิสซาและร่วมโต๊ะอาหารเช้ากับพระองค์ด้วย ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารและบทอ่านประจำวันนี้ เป็นเรื่องลำดับพระวงศ์ของพระเยซูที่อยู่บนประวัติศาสตร์โลก เราจึงได้เห็นว่า พระเจ้าปรารถนาจะดำเนินชีวิตเคียงข้างพวกเรา

- พระเจ้าทรงเดินเคียงข้างและอยู่กับมนุษย์เสมอ ตั้งแต่เริ่มต้นในยุคของอับราฮัม, อิสอัค และยาโคบ พระเจ้าไม่ต้องการเสด็จมาช่วยเรา โดยไม่ดำเนินชีวิตและแบ่งปันชีวิตพระองค์ร่วมกับเรา

- จริงอยู่ที่รายชื่อประชากรของพระเจ้าที่มากหน้าหลายตานั้น มีทั้ง "นักบุญ" และ "คนบาป" ซึ่งคนบาปนี้เองก็รวมถึงพวก "คนบาปหนัก" ที่ทำบาปผิดร้ายแรงและไม่ยอมฟังเสียงแผนการของพระเจ้า

- ยิ่งไปกว่านั้น การเดินและร่วมใช้ชีวิตไปกับเรา พระเจ้ายังติดตามเราในทุกๆที่ พระองค์เผยแสดงความสุภาพถ่อมตน ความอดทน และความรักให้กับเราทุกคน จริงอยู่ที่เราสามารถเขียนชีวิตได้ด้วยตัวเอง แต่ถ้าเราเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ นั่นหมายความว่า พระเจ้าจะนำและเขียนบทชีวิตให้กับเรา ดังนั้น ความปรารถนาในวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้เรายอมให้พระเจ้าเขียนชีวิตของเราด้วยเถิด

Read More: Vatican Radio

Comments