โป๊ปฟรังซิส: "นักบุญโยเซฟฟังพระเจ้ามากกว่าฟังความภูมิใจของตัวเอง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงชี้ เหตุการณ์ที่แม่พระทรงตั้งครรภ์ด้วยเดชะพระจิต ถือเป็นเรื่อง "ดราม่า" มากๆ แต่นักบุญโยเซฟก็แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ ที่ฟังเสียงพระเจ้ามากกว่าห่วงความภาคภูมิใจของตัวเอง 


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 80,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ นักบุญแม็ทธิวบันทึกเหตุการณ์ที่นักบุญโยเซฟคิดจะถอนหมั้นแม่พระแบบเงียบๆ หลังจากได้ทราบว่าแม่พระทรงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม นักบุญโยเซฟก็ทำตามที่ทูตสวรรค์บอกทุกประการ

- เหตุการณ์นี้ ถือเป็นเรื่อง "ดราม่า" มากๆ เพราะการที่คู่หมั้นของตนท้องก่อนแต่งถือเป็นเรื่องซีเรียสมาก แต่นักบุญโยเซฟก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณของตน นักบุญโยเซฟคือชายที่ฟังเสียงของพระเจ้าเสมอ และยังเป็นคนที่อ่อนโยนสุดๆต่อความลับที่เกิดขึ้นด้วย นี่คือการสะท้อนให้เห็นว่า นักบุญโยเซฟฟังเสียงที่มาจากจิตใจของตัวเองและฟังเสียงที่มาจากข้างบน(สวรรค์) ด้วย

- ดังนั้น ขอให้เราเตรียมสมโภชคริสต์มาสด้วยการไตร่ตรองสิ่งที่เกิดกับแม่พระและนักบุญโยเซฟ แม่พระเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน นี่คือสตรีผู้กล้าที่ตอบรับและวางใจในพระวาจาของพระเจ้า ส่วนนักบุญโยเซฟ ชายผู้กล้าหาญและเชื่อในพระเจ้า แทนที่จะฟังเสียงความภูมิใจประสามนุษย์

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าววอนขอความช่วยเหลือให้กับครอบครัวต่างๆที่ต้องอยู่อย่างไร้บ้าน โดยทรงกล่าวว่า "ครอบครัวและบ้านเป็นของคู่กัน พ่อจึงอยากเรียกร้องทุกคน ทุกหน่วยงาน ช่วยกันทำทุกทางที่สามารถเพื่อช่วยทุกครอบครัวให้มีที่อยู่อาศัยด้วย"

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments