โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหมดหวังในการภาวนาเพื่อสันติภาพโลก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้องทุกคนอย่าหมดหวังในการภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก เฉพาะอย่างยิ่งในซีเรียและแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ ยังทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อเด็กๆที่ถูกฆ่าตายจากสงคราม เพราะพวกเขาน่าสงสารมากที่ถูกขโมย "วัยเด็ก" ไปจากตัวเอง


ช่วงเที่ยงวันพุธที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการอวยพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi ... อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ) ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมรับพรกว่า 150,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันก่อนอวยพร ใจความว่า:

- "พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์ และมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปราน จงประสบสันติสุขบนแผ่นดิน" พี่น้องที่รัก พ่อนำบทเพลงท่อนนี้ที่ทูตสวรรค์ขับร้องต่อหน้าบรรดาคนเลี้ยงแกะที่เบ็ธเลเฮมในคืนที่พระเยซูทรงบังเกิดมากล่าวนำ เพราะนี่คือเพลงที่รวมสวรรค์และแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

- พ่อขอร้องทุกท่าน ช่วยกันแบ่งปันเพลงนี้ให้กับมนุษย์ชายหญิงทุกคนที่กำลังเฝ้ารอบางอย่างในตอนกลางคืน แบ่งปันให้กับคนที่มีความหวังว่าโลกจะต้องดีขึ้น และผู้ที่ต้องดูแลคนอื่นโดยไม่คำนึงว่าคนอื่นสำคัญกว่าตัวเอง

- พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์! เหนือสิ่งอื่นใด คริสต์มาสคือวันที่เราร้องสรรเสริญพระเจ้าสำหรับความดีของพระองค์ พระองค์เปี่ยมด้วยความเมตตา วันนี้ พ่อขอส่งเสียงนี้ด้วยความหวังว่า มนุษย์ทุกคนจะได้รู้จักพระพักตร์ของพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงมอบพระเยซูคริสต์ให้กับเรา

- ความหวังของพ่อในตอนนี้ก็คือทุกคนจะสัมผัสถึงความใกล้ชิดของพระเจ้าที่มีต่อเรา หวังเห็นทุกคนดำเนินชีวิตอยู่ในพระเจ้า รักพระเจ้า และสรรเสริญพระองค์

- สันติภาพที่แท้จริงไม่ใช่การสมยอมระหว่างการสนับสนุนและต่อต้าน แต่สันติภาพแท้จริงเรียกร้องให้เราอุทิศตนทุกวันให้กับของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าประทานให้เรา ซึ่งก็คือพระเยซูคริสค์และพระหรรษทานที่พระเจ้ามอบให้เรา

- ขอให้เรารำพึงและมองไปยังพระกุมารที่นอนอยู่ในรางหญ้า ขอให้เราคิดถึงเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อของสงคราม ถ้าหากท่านไม่เชื่อในพระเจ้าและไม่รู้จะภาวนาเพื่อสันติภาพได้อย่างไร ขอแค่ส่งใจมาร่วมกับพวกเราก็พอแล้ว

- ขอให้เราอย่าสูญเสียความมั่นใจและกล้าหาญที่จะภาวนาเพื่อสันติภาพในซีเรีย, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง,​ ซูดานใต้,​ ไนจีเรีย, อิสราเอลและปาเลสไตน์ รวมไปถึงอิรัก

- ขอให้เราภาวนาเพื่อเด็กๆที่ถูกลักพาตัวไป ถูกทำร้ายและถูกฆ่าเนื่องจากสงคราม พวกเด็กๆเหล่านี้ได้ถูกขโมย "วัยเด็ก" ของตัวเองไป นี่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากๆ

- พี่น้องที่รัก จงอย่ากลัวที่จะให้หัวใจของเราก้าวไปข้างหน้า พวกเราจำเป็นต้องให้หัวใจของเราก้าวไปข้างหน้า เพื่อจะได้ไปสัมผัสคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ

- สุดท้ายนี้ ขอให้เราเปิดใจด้วยความอบอุ่นต้อนรับความอ่อนโยนจากพระเจ้า พวกเราต้องการการดูแลเอาใจใส่จากพระองค์ และการดูแลรักษาของพระเจ้า ก็ไม่เคยทำร้ายเราด้วย

ประมวลภาพ: การประทานพรแด่โรมและโลก

Read More: Vatican RadioComments