โป๊ปฟรังซิส: "เรามอบมิตรภาพของพระเยซูให้คนอื่นด้วยการช่วยเหลือทุกคน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนเด็กๆว่า เราสามารถถ่ายทอดมิตรภาพของพระเยซูให้คนอื่นได้ ิด้วยการยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนที่รอคอยความช่วยเหลือ ที่สำคัญ อย่ายื่นมือออกไปตัดสินพิพากษาใครเด็ดขาด ทรงย้ำ พระเยซูไม่เคยเผยแสดงพระองค์ผ่านทางอำนาจบาตรใหญ่ แต่เลือกแสดงพระองค์ทางความต่ำต้อยและอ่อนแอ


ช่วงสายวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับเด็กๆจากสมาคมคาทอลิกอิตาลีที่มาเข้าเฝ้า เพื่อถวายพระพรคริสต์มาสและปีใหม่แด่พระสันตะปาปา โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า:

- พ่อขอชื่นชมกลุ่มเด็กๆยุวชนอย่างพวกหนูๆทุกคน พ่ออยากให้กำลังใจทุกคนมีพลังที่จะเป็นเสาหลักให่้พระศาสนจักร และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซู

- วันคริสต์มาสก็ใกล้เข้ามาทุกขณะ การบังเกิดมาของพระเยซูไม่ใช่ "นิทาน" แต่เป็นประวัติศาสตร์แห่งความจริงซึ่งเกิดที่เมืองเบ็ธเลเฮมเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ความเชื่อทำให้เราตระหนักถึงพระกุมาร ผู้ทรงบังเกิดจากแม่พระ พระกุมารคือบุตรของพระเจ้าที่รับสภาพมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเรา

- ในการเตรียมรับเสด็จพระเยซู เราต้องรำพึงถึงพระพักตร์ของพระเจ้า ผู้ไม่เผยแสดงพระองค์ผ่านทางอำนาจบาตรใหญ่ แต่ทรงเลือกจะเผยแสดงกับเราผ่านทางความต่ำต้อยอ่อนแอและความเปราะบางในแบบของทารก

- พระเยซูทรงรักเรา พระองค์ต้องการจะเป็นเพื่อนกับลูกๆทุกคน พระเยซูต้องการเป็นเพื่อนกับเด็กและเยาวชน พวกลูกอยากเป็นเพื่อนกับพระองค์ไหม (เด็กๆตอบ "อยากครับ/ค่ะ") พระสันตะปาปาตรัสตอบกลับว่า "เยี่ยม! พวกลูกรู้ใช่ไหมว่า เราจะถ่ายทอดมิตรภาพของพระเยซูให้คนอื่นได้อย่างไร ทั้งที่บ้าน โรงเรียน หรือวัด เราทำได้ด้วยการ ยื่นมือออกไปช่วยทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่อย่าไปตัดสินพิพากษาใคร"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบเด็กๆที่มาถวายพระพรคริสต์มาส

Comments