โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องหยุดยั้งขบวนการค้ามนุษย์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ ทรงย้ำคณะทูต คริสตชนจะไม่นิ่งเฉยและจะทำทุกทางเพื่อหยุดยั้งการค้ามนุษย์ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าคนไหนจะมีหรือไม่มีศาสนา เขาก็ต้องช่วยกันหยุดขบวนการค้ามนุษย์ให้ได้ นอกจากนี้ เราต้องช่วยกันสร้างรากฐานค่านิยมที่ถูกต้องในสังคมด้วย


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มทูตานุทูตประจำสันตะสำนักที่ไม่ได้มีสำนักงานประจำสันตะสำนักที่มาเข้าเฝ้า โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาทูตานุทูตว่า:

- ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นความชั่วร้ายที่มีอยู่ในทุกประเทศ แม้ประเทศนั้นจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็ตาม สิ่งนี้ได้ทำร้ายผู้อ่อนแอสุดในสังคม รวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม เฉพาะอย่างยิ่งเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ยากไร้ที่สุดในหมู่ผู้ยากไร้ และทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการกลายเป็นส่วนเกินของสังคม

- ในเรื่องร้่ายๆแบบนี้ เราคริสตชนได้เห็นพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงระบุพระองค์เองในหมู่คนที่ต่ำต้อยที่สุดและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในสังคม คริสตชนถูกเรียกให้ยืนหยัดคัดค้านการค้ามนุษย์ว่าเป็นสิ่งอัปยศอดสู

- มนุษย์ทุกคนที่มีจิตใจดีงาม ไม่ว่าเขาจะประกาศตนว่ามีศาสนาหรือไม่ก็ตาม ไม่สามารถยอมให้ใครก็ตามต้องตกในสภาพแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถูกโกง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และบ่อยครั้งถูกขายให้กันเป็นทอดๆ หรือแม้กระทั่งถูกฆ่าตาย สิ่งเหล่านี้คริสตชนไม่สามารถนิ่งเฉยได้

- การค้ามนุษย์คืออาชญากรรมต่อต้านมวลมนุษยชาติ เราต้องรวมพลังเพื่อปลดปล่อยบรรดาเหยื่อที่ถูกทำร้ายและหยุดยั้งอาชญากรรมที่ก้าวร้าวแบบนี้ และยังต้องร่วมมือกันสร้างรากฐานค่านิยมในสังคม เช่นเดียวกับ สร้างความยุติธรรม ความมั่นคงในชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตโครงสร้างครอบครัว และชีวิตทางสังคม

Read More: Vatican Radio

Comments