Posts

Showing posts from December, 2010

"ฟีเดส" สรุปคาทอลิกถูกฆ่าตาย 23 ศพในปี 2010

Image
พระสังฆราช ลุยจิ ปาโดเวเซ่ "ฟีเดส" หน่วยงานข่าวของพระศาสนจักรคาทอลิก ภายใต้การดูแลของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน สรุปยอดคริสตังที่เสียชีวิตจากการถูกฆ่าตายในปี 2010 ปรากฏว่า มีทั้งสิ้น 23 ศพ โดยการฆาตกรรมที่ดังสุด ได้แก่ การเสียชีวิตของ พระสังฆราช ลุยจิ ปาโดเวเซ่ ผู้แทนพระสันตะปาปาประจำประเทศตุรกี ซึ่งถูกแทงโดยคนขับรถของตัวเอง การสรุปยอดผู้เสียชีวิต ฟีเดส ได้ใช้หลักการผู้ที่สิ้นใจขณะปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระศาสนจักร การฆาตกรรมส่วนมากเกิดในทวีปลาตินอเมริกา โดยพระสงฆ์และนักบวชที่ถูกฆ่าตายในทวีปดังกล่าวมีทั้งหมด 14 ศพ แบ่งเป็น บราซิล 5 ศพ, โคลอมเบีย 3 ศพ, เม็กซิโก 3 ศพ, เปรู 2 ศพ, เวเนซูเอล่า 1 ศพ และเอกวาดอร์ 1 ศพ ขณะที่เอเชีย มีพระสงฆ์นักบวชถูกฆ่าตาย 6 ศพ ได้แก่ อิรัก 2 ศพ, จีน 2 ศพ, ตุรกี 1 ศพ และอินเดีย 1 ศพ ในส่วนของแอฟริกา มีการฆาตกรรมเกิดขึ้น 3 ศพ โดยทั้งหมดเกิดที่ประเทศคองโก สำหรับการฆาตกรรมสงฆ์และนักบวชคาทอลิกที่โด่งดังสุดรอบปี 2010 ได้แก่ การฆาตกรรม พระสังฆราช ลุยจิ ปาโดเวเซ่ ผู้แทนพระสันตะปาปาประจำประเทศตุรกี โดยท่านถูกคนขับรถ ใช้มีดแทงเข้าที่คอและร่างกายจำนวน 25 แผ

โป๊ปลงนามกฤษฎีกาความโปร่งใสการเงินของวาติกัน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงลงพระนามในสมณกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานดูแลการเงินวาติกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล รวมถึงป้องกันการฟอกเงินและนำเงินสันตะสำนักไปใช้ในทางทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา รายละเอียดในสมณกฤษฎีกาดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงอนุมัติให้ตั้ง "สำนักงานข้อมูลทางการเงิน" (Autorità di Informazione Finanziaria) องค์กรอิสระที่จะมาตรวจสอบและควบคุมการทำธุรกรรมทางการเงินของทุกหน่วยงานในสันตะสำนัก รวมไปถึงตรวจสอบธนาคารวาติกันด้วย นอกจากนี้ กฤษฎีกาดังกล่าว ยังมีการกำหนดบทลงโทษผู้ที่ประพฤติผิดและทุจริตฉ้อโกง โดยโทษหนักสุดคือการจำคุก สำหรับกฤษฎีกาใหม่นี้ เป็นฉบับที่ 7 ในสมณสมัย สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 โดยพระสันตะปาปาต้องรีบลงนามอนุมัติให้ทันก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2010 ซึ่งเป็นเส้นตายที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ พระสันตะปาปาทรงคาดหวังว่า มาตรการใหม่นี้จะช่วยกำจัดปัญหาคอร์รัปชั่นในธนาคารวาติกันและสันตะสำนัก, ป้องกันการฟอกเงิน, ป้องกันการนำเงินสันตะสำนักไปใช้ในทางทุจริต และป้องกันการนำเงิน

พระสันตะปาปาต้อนรับกลุ่มนักขับร้องยุวชนนานาชาติ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงต้อนรับสมาชิกสหพันธ์ยุวชนนักขับร้องนานาชาติ "ปูเอรี่ คันโตเรส" ที่มาเข้าเฝ้า ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าค่ายอบรมซึ่งจัดที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะยุวชนนักขับร้องกลุ่มนี้ มาจากหลากหลายเชื้อชาติ พระสันตะปาปาจึงต้องตรัสกับเด็กๆ เป็นภาษาต่างๆ อาทิ อิตาเลี่ยน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, โปแลนด์ และยูเครน ใจความสำคัญของพระดำรัส พระองค์ตรัสว่า "พวกลูกได้ใช้พรสวรรค์และความเชื่อในการสรรเสริญพระเจ้า พวกลูกได้ถวายเสียงใสๆตามธรรมชาติในการขับร้องสดุดีพระองค์ บทเพลงอันงดงามที่สามารถแสดงออกถึงธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา รวมไปถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์" "หัวข้อหลักในการเข้าค่ายครั้งนี้ มีว่า พระเจ้าเป็นความรัก พ่อก็ขอให้พวกลูกตระหนักเสมอว่า การร้องเพลงคือการรับใช้พระเจ้า สิ่งสำคัญที่สุดคือเรามาร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระองค์ ส่วนหน้าที่รองลงไปคือการรับใช้สัตบุรุษที่มาร่วมพิธี เราสามารถช่วยพวกเขาให้ยกจิตใจเข้าหาพระเจ้าผ่านทางบทเพลงและคำภาวนา นอกจากนี้ ก

โป๊ปชี้คริสตชนต้องฝึกจิตให้ชนะการประจญล่อลวง

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ คริสตังต้องมีความอดทนฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อเอาชนะการประจญล่อลวง โดยทรงยก "นักบุญแคทเธอรีนแห่งโบโลญญ่า" นักบวชหญิง มาเป็นแบบอย่างสอนใจสัตบุรุษ ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2010 ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาทรงนำชีวประวัติ นักบุญแคทเธอรีนแห่งโบโลญญ่า นักบวชหญิงในศตวรรษที่ 15 มาเป็นบทสอนทุกคน โดยพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงยกย่องนักบุญองค์นี้ว่า เปี่ยมด้วยปรีชาญาณและความสุภาพอย่างแท้จริง พระสันตะปาปาทรงเล่าประวัติ นักบุญแคทเธอรีนแห่งโบโลญญ่า แบบย่อๆว่า "นักบุญแคทเธอรีน เกิดในครอบครัวร่ำรวย ท่านใช้ชีวิตวัยเด็กที่เมืองแฟร์ราร่า พออายุ 14 ปี ท่านก็สมัครเข้าอารามคาปูชิน ในส่วนของการเดินทางฝ่ายจิตวิญญาณ แคทเธอรีนใช้เวลากลางคืนไปกับการสวดภาวนาและเพิ่มประสบการณ์ฝ่ายจิตด้วยการรำพึงภาวนา เพื่อเอาชนะการประจญล่อลวง ในงานเขียนส่วนตัว ท่านก็ระบุอย่างชัดเจนว่า พระหรรษทานมากมายที่ท่านได้รับ ล้วนเป็นผลมาจากการฝึกจิตใจให้เอาชนะการประจญล่อลวงจาก

พระสันตะปาปาเตรียมปฏิรูปโครงสร้างธนาคารวาติกัน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเตรียมยกเครื่องโครงสร้างธนาคารวาติกันครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากลและกำจัดปัญหาการฟอกเงินให้หมดไป "ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่ " หนังสือพิมพ์ประจำนครรัฐวาติกัน รายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เตรียมออกเอกสารแจ้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และประกาศความร่วมมือระหว่างธนาคารวาติกัน กับ องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organisation for Security and Co-operation in Europe) ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคารวาติกัน ให้เป็นไปตามระบบสากลมากขึ้น หลังก่อนหน้านี้ ธนาคารวาติกัน ถูกดำเนินคดีฟ้องร้องมากมาย อาทิ การฟอกเงิน อันนำมาซึ่งความฉาวโฉ่ให้สันตะสำนักเป็นอย่างมาก ในส่วนของรายละเอียดการปฏิรูปโครงสร้าง ยังไม่ได้การเปิดเผยอย่างแน่ชัด โดยมีการเปิดเผยแค่ว่า จะประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่งในวันที่พระสันตะปาปาทรงออกเอกสารดังกล่าว Share |

รัฐบาลจีนตำหนิโป๊ปที่หาว่าไม่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา

Image
รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีน ฉุนควันออกหู หลังได้ยินสารประทานพรแด่โรมและโลก ซึ่ง สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงกล่าวให้กำลังใจคริสตังจีนที่ถูกจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยครั้งนี้ จีนเปรียบ พระสันตะปาปา ปฏิบัติตัวเป็นนักการเมืองมากกว่าผู้นำทางจิตวิญญาณ พร้อมแถต่อ จีนให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาเต็มที่ แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในความควบคุมของรัฐบาล ในสารประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ตรัสให้กำลังใจคริสตังจีน อย่าสูญเสียความเชื่อ แม้จะถูกข่มเหงและถูกจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา เรื่องดังกล่าว สร้างความเกรี้ยวกราดให้กับรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างมาก เพราะนี่คือการตำหนิจีนแบบถ่ายทอดสดทั่วโลก แถลงการณ์จากรัฐบาลจีน ระบุว่า "เราหวังว่า วาติกันจะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า คนจีนทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา นอกจากนี้ ศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิกในจีน ก็มีการพัฒนาไปมากด้วย เราให้เสรีภาพทุกคนในการเลือกนับถือศาสนา แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับกฏหมายและอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล" "จีนผิดหวังกับพระดำรัสของพระสันตะปาปา

ฟาติมาสาร - วันสันติภาพในจิตใจ (2 ม.ค. 2011)

Image
วันที่ 1 ม.ค.ของทุกปี พระศาสนจักรคาทอลิกกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล แต่ละปี พระสันตะปาปาจะทรงเขียนสารสันติภาพเพื่อเรียกร้องความสงบสุขให้เกิดกับโลก ทุกคน “ดูเหมือน” ให้ความสำคัญกับเสียงเรียกร้องของพระสันตะปาปา แต่ไม่ใส่ใจจะปฏิบัติตามจริงๆ ผลสุดท้าย มันก็เป็นเสียงเรียกร้องที่ล่องลอยไปตามกระแสลมในวันปีใหม่ ในมุมมองของผม เชื่อว่า หลายคนคงจะเบื่อแล้วกับการออกมาเรียกร้องสันติภาพ เพราะเรียกร้องเท่าไหร่ มันก็ไม่เกิดสักที ใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วกัน แต่อย่ามาเกิดกับเราก็พอ หลายคนอาจจะคิดแบบนี้ แรกๆ ผมก็เคยคิดแบบนั้น ทุกครั้งเวลาทำข่าวพระสันตะปาปาเรียกร้องสันติภาพ ผมเคยสงสัยว่า พระสันตะปาปาไม่เบื่อบ้างเหรอ พูดแต่เรื่องเดิมๆ พูดแล้วก็ไม่เกิดผล ช่วง 3 ปีแรกในสมณสมัยปกครองของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผมได้อ่านสารวันสันติภาพสากลและการเรียกร้องสันติภาพระหว่างการสวดเทวทูตถือสาร ผมยอมรับว่า ตัวเองยังเข้าไม่ถึง “แก่น” สันติภาพที่พระสันตะปาปาต้องการจะสื่อ แต่พอเข้าปีที่ 4-5 ผมว่า พระสันตะปาปาเริ่มทำให้คำว่าสันติภาพเป็นเรื่องเข้าใจง่ายสำหรับคนทั่วไปที่ “ตั้งใจ” อ่านและไตร่ตรองคำพูดของพระองค์อ

ช็อก! สงฆ์ผู้เชี่ยวชาญวาติกันที่ 2 รับเคยล่วงละเมิดทางเพศหลานตัวเอง

Image
บาทหลวง ฟร็องซัวส์ อุลตาร์ท สงฆ์ชาวเบลเยี่ยม วัย 85 ปี เผยเรื่องช็อกส่งท้ายปี เมื่อออกมายอมรับว่า ตนเองเคยล่วงละเมิดทางเพศหลานชายแท้ๆของตัวเองเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันพุธที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา คุณพ่ออุลตาร์ท สงฆ์เกษียณอายุ ได้ถูกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศเบลเยี่ยม เรียกตัวมาสอบสวนในข้อหาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก แม้คดีจะเกิดขึ้นมานานกว่า 40 ปี แต่บรรดาพระสังฆราชเบลเยี่ยม ก็ปฏิตามคำสั่งวาติกันอย่างเคร่งครัดในการจัดการสงฆ์ที่กระทำผิดต่อพระคริสตเจ้าอย่างร้ายแรง ล่าสุด คุณพ่ออุลตาร์ท ได้ออกแถลงการณ์ยอมรับว่า ตนเคยล่วงละเมิดทางเพศเด็กจริง ส่วนเหยื่อที่ถูกกระทำชำเรา เป็นหลานชายแท้ๆ วัย 8 ขวบ ของตัวเอง  โดยเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1970 กระนั้น ในส่วนของบทลงโทษ ยังไม่มีประกาศออกมาแต่อย่างใด สำหรับประวัติคร่าวๆของ คุณพ่อฟร็องซัวส์ อุลตาร์ท ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลมาลิเนส-บรัสเซลส์ ค.ศ.1949 นอกจากนี้ ระหว่างสังคยานาวาติกัน ครั้งที่ 2 คุณพ่ออุลตาร์ท ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเทวศาสตร์ประ

โป๊ปประณามการฆ่าคริสตังในไนจีเรีย-ฟิลิปปินส์-ปากีสถาน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงประณามการฆาตกรรมคริสตังในไนจีเรีย การวางระเบิดโบสถ์คาทอลิกในฟิลิปปินส์ และการระเบิดพลีชีพในปากีสถาน พร้อมกันนี้ ทรงขอร้องทุกฝ่ายหันหน้าเจรจาอย่างสันติภาพ เพื่อแก้ไขความขัดข้องหมองใจที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรง โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการสวดเทวทูตถือสารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา เหตุรุนแรงแรกเกิดที่เมืองโจส ประเทศไนจีเรีย เมื่อคนร้ายได้นำระเบิดไปซุกซ่อนไว้ในโบสถ์คาทอลิก และมันได้ระเบิดขึ้นระหว่างพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ทำให้คริสตังที่ร่วมพิธี เสียชีวิตทันที 32 ศพ บาดเจ็บ 74 กว่าคน โดย โจส เป็นหนึ่งในเมืองการค้าของไนจีเรียที่มีความขัดแย้งรุนแรงระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิม ส่วนเหตุรุนแรงที่สอง เกิดในพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพที่โบสถ์คาทอลิกโจโย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองอิสระมุสลิมมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ คนร้ายได้นำระเบิดไปซุกไว้ข้างพระแท่นถวายมิสซา ทำให้พระสงฆ์ที่เป็นประธานในพิธี รวมไปถึงสัตบุรุษ 5 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัส และความรุนแรงสุดท้าย เกิดทางตอนเหนือของปากีสถาน เมื่อคนร้ายใจนรกได้ "คาร์บอมบ์"

โป๊ปวอนยุติความขัดแย้งทุกทวีปทั่วโลกพร้อมอวยพรคริสต์มาสภาษาไทย

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งทุกภาคส่วนของโลก อาทิ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์, โซมาเลีย, โก๊ตติวัวร์ (ไอวอรี่โคสต์), ซูดาน, มาดากัสการ์, ปากีสถาน, อัฟกานิสถาน รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ พร้อมกันนี้ ทรงเชิญชวนภาวนาเพื่อผู้ประสบภัยอหิวาห์ในเฮติ และภัยพิบัติในเวเนซูเอล่า, กัวเตมาลา, คอสตาริก้า และโคลอมเบีย เช่นเดียวกับภาวนาให้คริสตังอิรักที่หนีหัวซุกหัวซุนจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตอนท้าย ทรงให้กำลังใจ "คริสตังจีน" อย่าสูญเสียศรัทธาจากการถูกจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา ช่วงเที่ยงวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) การประทานพรดังกล่าว เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่ พระสันตะปาปา จะทรงปฏิบัติปีละ 2 ครั้ง คือ วันคริสต์มาส และ วันอาทิตย์สมโภชปาสกา โดยปีนี้ มีสัตบุรุษฝ่าสายฝนมาร่วมรับพรจาก พระสันตะปาปา ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ถึง 60,000 คน อิสราเอลและปาเลสไตน์ ประเทศแรกที่ พระสันตะปาปา ตรัสถึงคืออิสราเอลและปาเล

โป๊ปขอพระเจ้าประทานความสงบสุขให้โลกในมิสซาคริสต์มาส

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงวอนขอพระเจ้าโปรดประทานความสงบและสันติให้กับโลก เช่นเดียวกับยุติการนองเลือดทั่วทุกแห่งบนโลก พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นคริสตชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ประหนึ่งเขาเป็นพี่น้องแท้ๆของเรา วานนี้ (24 ธ.ค.) พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 12,000 คน มิสซาในคืนนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวาติกันได้วางกำลังอารักขาพระสันตะปาปาอย่างแน่นหนา หลังจากปีที่แล้ว ซูซานน่า มาโยโล่ สตรีวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิต ได้กระโจนข้ามรั้วเพื่อเข้าไปสัมผัสพระสันตะปาปา โดยเธอได้กระชากปัลลิอุมจนทำให้พระสันตะปาปาเสียหลักล้มลง แต่กระนั้น พิธีมิสซาคริสต์มาสประจำปีนี้ ก็ผ่านพ้นไปแบบปราศจากเหตุร้ายใดๆ ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเน้นหนักไปที่ความสงบสุขของโลก เฉพาะอย่างยิ่ง สันติสุขและความรักภายในจิตใจมนุษย์ เนื่องจากพระองค์ทรงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า ถ้าใจของมนุษย์สงบและรักกัน ความอาฆาตและการแก้แค้นก็จะไม่เกิดอย่างแน่นอน "เราต

โป๊ปนำจุดเทียนสันติภาพหน้าถ้ำพระกุมารที่วาติกัน

Image
ช่วงเย็นวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเป็นประธานนำจุดเทียนแห่งสันติภาพ หน้าถ้ำพระกุมาร ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พิธีดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสายฝน แต่กระนั้น ก็มิอาจหยุดยั้งความศรัทธาของสัตบุรุษที่มาร่วมงานได้ ทั้งนี้ การจุดเทียนสันติภาพ เป็นประเพณีที่พระสันตะปาปาจะกระทำทุกปี โดยจะปฏิบัติเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่กลางคืน พระองค์จะถวายมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ต่อไป ประมวลภาพ : โป๊ปนำจุดเทียนสันติภาพหน้าถ้ำพระกุมารที่วาติกัน  

อย่าพลาด! 6 โมงเย็นโป๊ปประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" และอวยพรภาษาไทยด้วย

Image
วันนี้ (เสาร์ที่ 25 ธ.ค.) เวลา 18.00 น.ตามเวลาประเทศไทย สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 จะเป็นประธานในการอวยพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) นอกจากนี้ พระองค์จะทักทายสัตบุรุษเป็นภาษาต่างๆ เกือบ 70 ภาษา และแน่นอนว่า หนึ่งในนั้นมีภาษาไทยด้วย โดยท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) ได้ที่ "โป๊ป รีพอร์ต" เริ่มตั้งแต่ 17.55 น. เป็นต้นไป สำหรับมิสซาคริสต์มาสที่วาติกัน "โป๊ป รีพอร์ต" ก็ได้นำสัญญาณถ่ายทอดสดจากวาติกัน ส่งตรงถึงจอคอมพิวเตอร์ทุกท่านไปแล้ว ในส่วนของผู้ที่พลาด เราก็มีคลิปแบบสั้นๆมาให้ได้ติดตามกัน

โป๊ปชี้พระเจ้ามักทำเรื่องไม่คาดฝันที่ทำให้เราสมหวังได้เสมอ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาที่ให้ไว้เสมอ นอกจากนี้ พระองค์มักจะทำเรื่องไม่คาดฝันที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของเราอีกด้วย วันนี้ (24 ธ.ค.) ในรายการ "ทอช ออฟ เดอะ เดย์" (Thought For The Day) ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุบีบีซี 4 ในสหราชอาณาจักร ได้มีการออกอากาศเทปบันทึกเสียงของ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส โดยเทปดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันความหมายของวันคริสต์มาสกับผู้คนบนเกาะอังกฤษ ใจความสำคัญของพระดำรัส พระสันตะปาปาตรัสว่า "ทารกคนหนึ่งที่เกิดที่เมืองเบ็ธเลเฮม เกิดมาเพื่อปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระ ทารกคนนี้ไม่ได้ปลดปล่อยมวลชนในแง่ของกองกำลังทหารหรือการเมือง แต่เกิดมาเพื่อช่วยทุกคนให้เป็นอิสระจากบาป ถ้ามนุษย์ทุกคนปฏิบัติตนตามที่พระเยซูสอนอย่างเคร่งครัด เขาก็จะเป็นอิสระจากบาป มนุษยชาติได้เฝ้ารอพระเมสซิยาห์ และพระเจ้าก็ทรงส่งพระบุตรลงมาตามที่สัญญาไว้ พระเจ้าไม่้เพียงแต่จะซื่อสัตย์ต่อคำสัญญา แต่พระองค์ยังทำเรื่องไม่คาดคิดมากมายที่้เติมเต็มชีวิตของเรา" นอกจากนี้ พระสันตะปาปาย

"โป๊ป รีพอร์ต" ยิงสดมิสซาคริสต์มาสและการประทานพรแด่โรมและโลกจากวาติกัน

Image
"โป๊ป รีพอร์ต" (www.popereport.com) เว็บไซต์แฟนพันธุ์แท้พระสันตะปาปาภาคภาษาไทย เอาใจคริสตังไทยสุดๆ เมื่อจัดการลากสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ รวมไปถึง การประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) จากวาติกัน ส่งตรงถึงจอคอมพิวเตอร์คริสตังไทยทุกคน งานนี้ "โป๊ป รีพอร์ต" ได้สัญญาณมาจากสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง 2 แห่ง เรียกได้ว่า ถ้าสถานีใดขัดข้อง ก็พร้อมเปลี่ยนคลื่นให้แฟนๆ ติดตามพระสันตะปาปาทุกย่างก้าวเลยทีเดียว บ่ายวันนี้ (23 ธ.ค.) "โป๊ป รีพอร์ต" ได้จัดการเชื่อมสัญญาณจาก "ทีวี 2000" สถานีโทรทัศน์คาทอลิก 24 ชั่วโมงซึ่งบริหารงานโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศอิตาลี เข้าสู่ตัวเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการบริการคริสตังชาวไทยที่สนใจจะติดตามพิธีคริสต์มาสจากวาติกันแบบสดๆ โดย ทีวี 2000 เป็นสถานีโทรทัศน์คาทอลิกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอิตาลี ซึ่งทาง "โป๊ป รีพอร์ต" ก็ภูมิใจมากที่สามารถนำสิ่งดีๆเช่นนี้ มาแบ่งปันคริสตังไทย นอกจากจะได้สัญญาณจาก ทีวี 2000 แล้ว "โป๊ป รีพอร์ต" ยังได้สัญญาณจาก "อีดับเบิ้ลยูท

สัตบุรุษทั่วโลกส่งของขวัญคริสต์มาสถวายพระสันตะปาปา

Image
ของขวัญวันคริสต์มาสที่สัตบุรุษทั่วโลกส่งถึงพระสันตะปาปา เริ่มทยอยมาถึงวาติกันแล้ว โดยหนึ่งในนั้น มี "ปาเน็ตโตเน่" เค้กที่ชาวอิตาเลี่ยนจะมอบให้กันในวันคริสต์มาส ซึ่งบรรดาผู้ต้องขังจำนวน 232 คนจากเรือนจำทางตอนเหนือของอิตาลี ส่งมาถวายพระสันตะปาปาด้วย คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกัน ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ วังที่ประทับของพระสันตะปาปา เริ่มเต็มไปด้วยของขวัญที่สัตบุรุษทั่วโลกส่งมาเป็นของขวัญวันคริสต์มาส เพื่อแสดงถึงความรักและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก อาทิ ขนมเค้กและแผ่นภาพยนตร์ "พระสันตะปาปาทรงได้รับของขวัญคริสต์มาสจากทั่วโลก พระองค์ทรงได้รับจากคริสตังที่รักพระองค์ นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังได้รับของขวัญชิ้นเล็กๆอีกมากมาย บ่อยครั้ง สิ่งของเล็กๆเหล่านี้ ก็สามารถแสดงถึงความรักที่สัตบุรุษร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์" "หนึ่งในของขวัญพิเศษที่พระองค์ได้รับ ก็คือ เค้กปาเน็ตโตเน่ ซึ่งผู้ต้องขัง 232 คนจากเรือนจำเมืองปาโดว่า (ปาดัว) ได้ส่งมาถวายพระองค์ พวกเขาวิเศษมาก เพราะส่งเค้กมาถึง 232 ชิ้น พระสันตะปาปาจึงตัดสินพระท

ระอุ! จีนจวกวาติกันเป็นพวกแทรกแซงการเมืองโดยใช้ศาสนาบังหน้า

Image
"มังกรอันตราย" จีน เริ่มพิโรธ หลัง วาติกัน ออกแถลงการณ์ตำหนิเรื่องใช้การเมืองแทรกแซงศาสนา โดยคราวนี้ จีน ออกมาตอบโต้แบบแสบๆว่า วาติกันนั่นแหละที่แทรกแซงการเมืองในประเทศ โดยใช้ศาสนาบังหน้า ทั้งนี้ ตามรายงานจากกรุงปักกิ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา สงครามวิวาทะ ระหว่าง จีนกับวาติกัน เกิดขึ้นตั้งแต่ รัฐศาสนจักรคาทอลิกจีน จัดการอภิเษกสังฆราชใหม่โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากพระสันตะปาปา วาติกันได้ออกแถลงการณ์ตำหนิการกระทำของรัฐบาลจีนที่แทรกแซงกิจการภายในพระศาสนจักรคาทอลิกมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ส่วนจีนก็สวนกลับไปหลายครั้งว่า จีนให้เสรีภาพคนในชาตินับถือศาสนา แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐบาลกำหนดไว้เท่านั้น ล่าสุด หลังจากถูกวาติกันออกแถลงการณ์ประณามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐบาลจีน ก็ออกมาสวนกลับวาติกันอีกระรอก โดยแถลงการณ์จากจีน ระบุว่า "พฤติกรรมและคำกล่าวหาของวาติกัน เป็นเรื่องไร้สาระและไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย ชื่อเสียงของวาติกันเป็นที่ร่ำลือในวงกว้างว่า เป็นพวกชอบยุ่งเรื่องการเมือง โดยนำศาสนามาบังหน้า นี่คือการกระทำที่สุดอันตรายและยังทำลายความมั่นคงในการพัฒนาศาสนจั

"บีบีซี เรดิโอ" เตรียมออกอากาศคำอวยพรคริสต์มาสของพระสันตะปาปา

Image
"บีบีซี เรดิโอ 4" สถานีวิทยุชื่อดังของเกาะอังกฤษ เตรียมออกอากาศคำอวยพรวันคริสต์มาสของ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ให้ผู้คนในสหราชอาณาจักรได้รับฟังในวันคริสต์มาสอีฟ ทั้งนี้ ตามรายงานเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา วานนี้ (พุธที่ 22 ธ.ค.) พระสันตะปาปาทรงอัดเทปเสียงอวยพรวันคริสต์มาสแก่ชาวอังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ เพื่อให้สถานีวิทยุบีบีซี 4 ได้นำมาออกอากาศในเช้าวันศุกร์ที่ 24 ธ.ค. เวลา 7.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น (ตรงกับ 14.45 น.ตามเวลาประเทศไทย) โดยการบันทึกเสียงดังกล่าว ถือเป็นของขวัญพิเศษที่พระสันตะปาปามอบให้ผู้คนบนเกาะอังกฤษ หลังจากพระองค์เสด็จอภิบาลคริสตังที่นั่น เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา กวินเน็ธ วิลเลี่ยมส์ ผู้ควบคุมรายการ "ทอช ออฟ เดอะ เดย์" (Thought For The Day) ซึ่งเป็นรายการออกอากาศเทปเสียงพระสันตะปาปา กล่าวด้วยความปลื้มปิติว่า "มันยอดเยี่ยมมากที่พระสันตะปาปาทรงพระกรุณากับรายการของเรา พระองค์ทรงอัดเสียงแบบสดๆ โดยไม่มีบทสคริปท์ นี่จะเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนในเกาะอังกฤษแน่แท้" ทั้งนี้ เทปบันทึกเสียงดังกล่าว จะเป็นคำอวยพรของพระสั

โป๊ปชี้คริสต์มาสคือความสุขง่ายๆที่เติมใจเราให้เต็ม

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแบ่งปัน เทศกาลคริสต์มาสคือความสุขแบบเรียบง่ายที่เติมใจเราให้เต็ม นอกจากนี้ ทรงปลื้มพระทัยที่การตกแต่งถ้ำพระกุมารตามบ้านเรือนยังมีให้เห็นมากมาย ในยุคสังคมมองว่าพระเจ้าไม่มีจริง ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2010 ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันความรู้สึกก่อนจะถึงวันคริสต์มาส วันแห่งความสุขของคริสตชนทั่วโลก โดยพระองค์ทรงชี้ว่า คริสต์มาสคือการแบ่งปันความสุขแบบเงียบและเรียบง่าย เพื่อให้หัวใจของเราได้รับการเติมเต็มจากพระผู้ไถ่ที่เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระสันตะปาปา ตรัสว่า "สามวันสุดท้ายก่อนจะถึงวันคริสต์มาส พระศาสนจักรเชื้อเชิญเราให้ไตร่ตรองธรรมล้ำลึกแห่งการบังเกิดของพระคริสตเจ้า และยังเชื้อเชิญเราให้รอรับของขวัญซึ่งก็คือการเสด็จมาประทับของพระองค์ สิ่งเหล่านี้ได้เติมเต็มความหวังที่ลึกสุดหัวใจของมนุษยชาติ วันคริสต์มาสคือวันที่เราแบ่งปันความสุขแบบเรียบง่าย ซึ่งครั้งหนึ่ง ความสุขแบบเงียบๆและเรียบง่ายเช่นนี้ ได้เติมเต็มหัวใจของแม่พระและนัก

ฟาติมาสาร : อำลา 2010 ... ปีบอบช้ำของพระศาสนจักร (26 ธ.ค. 2010)

Image
ตั้งแต่ย่างเท้าเข้าสู่วงการนักข่าวสายพระสันตะปาปาและวาติกัน มา 8 ปี (2002-ปัจจุบัน) ผมว่า ปี 2010 เป็นปีที่พระศาสนจักรคาทอลิกเจอเรื่องเลวร้ายมากสุด ถ้าหากติดตามบทความของผมตั้งแต่วันแรกที่ลงในฟาติมาสาร (26 พ.ค. 2002) น่าจะสังเกตได้ว่า นี่คือปีที่ผมเขียนถึงเรื่องร้ายๆในพระศาสนจักรมากที่สุดตั้งแต่เริ่มเขียนงานมา (ใจจริงไม่อยากเขียนเรื่องพวกนี้ แต่ “พระสันตะปาปาผู้พิทักษ์ความจริง” เบเนดิกต์ ที่ 16 สอนผมว่า อย่ากลัวเรื่องในมุมมืดของพระศาสนจักร แต่จงเชิดหน้าสู้กับมัน เพราะการยอมรับความจริง จะทำให้เราเป็นอิสระจากอันตรายทั้งปวง) ในมุมมองของผม สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นบุคคลที่น่าสงสารมาก เรื่องร้ายๆที่สะสมนานหลายสิบปี ดันมาปะทุขึ้นในสมณสมัยของพระองค์ นอกจากนี้ ผมมั่นใจว่า ต่อให้พยายามมากขนาดไหน มันก็ยากที่พระองค์จะก้าวผ่านเงาของ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ซูเปอร์ฮีโร่ของใครหลายคน (รวมทั้งผมด้วย)   เรื่องร้ายๆที่เกิดนั้น เกิดในสมณสมัยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ก็จริง แต่หากมีใครชี้นิ้วฟันธงว่า ทุกอย่างเป็นความผิดของพระองค์ ผมว่า คนนั้นต้องบ้าไปแล้ว ถ้าเราอ่านข่าวอย่างละเอียด จะ

ศาลอิตาเลี่ยนยังสั่งอายัติเงินในคดีฟอกเงินธนาคารวาติกัน

Image
ศาลอิตาเลี่ยน ยืนกรานรอบสอง ไม่อนุมัติคำร้องของธนาคารวาติกันที่ขอให้ยกเลิกการอายัติเงิน 23 ล้านยูโร ซึ่งถูกธนาคารกลางอิตาลีสั่งอายัติ เนื่องจากตรวจพบความผิดปกติในการโอนเงินของธนาคารวาติกัน ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ธนาคารกลางของอิตาลีได้สั่งอายัดเงินจำนวน 23 ล้านยูโร (ประมาณ 920 ล้านบาท) ซึ่งถูกโอนจากธนาคารวาติกัน ไปยังธนาคารเครดิโต้ อาร์ติจาโน่ สปา เนื่องจากการโอนดังกล่าว ไม่ทำตามข้อกำหนดป้องกันการฟอกเงินที่ต้องเปิดเผยรายชื่อผู้โอนเงินและผู้รับเงิน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ตั้งข้อหากับธนาคารวาติกันในข้อหาฟอกเงินอีกด้วย ล่าสุด ในการพิจารณาคดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารวาติกัน ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ยกเลิกการอายัติเงินดังกล่าว แต่ทว่า ศาลไม่อนุมัติคำขอ เนื่องจากเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารวาติกัน เตรียมมาอธิบายนั้น ไม่ชัดเจน ทำให้ธนาคารวาติกันยังต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไป ท่ามกลางความกังขาของผู้คนจำนวนมากว่า นี่คือธนาคารที่ลึกลับสุดในโลก เพราะระบบต่างๆ ไม่เป็นไปตามหลักสากล

โป๊ปขอบคุณผู้นำมุสลิมในตะวันออกกลางที่ปกป้องคริสตชน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงกล่าวขอบคุณ ผู้นำมุสลิมในตะวันออกกลาง ทั้งในจอร์แดน, อิสราเอล, และเลบานอน ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องสันติภาพให้กับคริสตชนในภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ ทรงเรียกร้องให้รัฐบาลในตะวันออกกลาง ช่วยกวาดล้างลัทธิฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คริสตชนให้หมดไป ในการถวายพระพรเทศกาลคริสต์มาสแด่พระสันตะปาปา ซึ่งจัดโดยสมาชิกโรมันคูเรีย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธ.ค. นอกจาก พระสันตะปาปา จะตรัสแบ่งปันความรู้สึก "ช็อก" จากเหตุการณ์สงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นข่าวใหญ่สุดในรอบปีที่ผ่านมา พระสันตะปาปายังได้ตรัสขอบคุณผู้นำมุสลิมในตะวันออกกลาง ที่ช่วยเป็นปากเสียงให้กับคริสตชนในละแวกนั้นด้วย พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อรู้สึกซาบซึ้งกับเสียงเรียกแห่งเหตุผลที่พี่น้องผู้นำมุสลิม ได้ลุกขึ้นเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มคริสตชนในตะวันออกกลาง แม้เสียงเหล่านี้จะลดกำลังลงไปบ้าง เนื่องจากกลุ่มคริสตชนยังตกเป็นเป้าโจมตีอย่างไร้เหตุผลก็ตาม" "นอกจากนี้ พ่อขอเรียกร้องไปยังบรรดาผู้นำประเทศและผู้นำศาสนาในตะวันออกกลาง โปรดช่วยกันกำจัดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

โป๊ปย้ำพระศาสนจักรต้องใช้โทษบาปและแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 พระสันตะปาปาผู้พิทักษ์ความจริง ทรงประกาศชัด พระศาสนจักรคาทอลิกต้องสะสางปัญหาสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยการใช้โทษบาปและทำทุกทางเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับเหยื่อผู้บริสุทธิ์โดยเร็ว นอกจากนี้ พระศาสนจักรต้องพยายามเต็มที่ เพื่อกำจัดมารร้ายล่วงละเมิดทางเพศให้หมดไป เมื่อช่วงสายวันจันทร์ที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ออกมาต้อนรับคณะพระคาร์ดินัล, พระสังฆราช และคณะผู้บริหารโรมันคูเรีย ที่มาเข้าเฝ้าถวายพระพรโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ การถวายพระพรดังกล่าว เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ความพิเศษของพิธีนี้ อยู่ที่ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ จะตรัสแบ่งปันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปี รวมทั้งให้โอวาทสอนใจทุกคน รอบปี 2010 ที่ผ่านมา แม้พระศาสนจักรคาทอลิกจะประกาศให้เป็น "ปีพระสงฆ์" แต่กระนั้น ข่าวที่ดังที่สุดกลับเป็นคดีสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ โดยพระสันตะปาปาทรงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก พระองค์ทรงเตรียมโอวาทเกี่ยวกับคดีสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศไว้ถึง 7 หน้ากระดาษเลยทีเดียว พระสันตะปาปา ทรงเริ่มต้นตรัสว่า "ปี 2010 ขณะที่พระศาสนจ

โป๊ปย้ำพระศาสนจักรสำนึกบุญคุณ "น.โยเซฟ" ที่ตอบรับแผนการพระเจ้า

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ทรงยืนยัน พระศาสนจักรสำนึกในบุญคุณของ "นักบุญโยเซฟ" ภัสดาของแม่พระ ซึ่งตอบรับแผนการของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ รวมทั้งดูแลพระกุมารเยซูอย่างสุดความสามารถ โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการสวดเทวทูตถือสารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา พระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า นักบุญแม็ทธิวได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูประสูติ เฉพาะอย่างยิ่ง ตอนที่นักบุญโยเซฟยินดีรับแม่พระเป็นภรรยา ทั้งที่ตั้งครรภ์ด้วยเดชะพระจิตเจ้า (มธ. 1:18-24) พระสันตะปาปาจึงแบ่งปันเรื่องดังกล่าวกับสัตบุรุษกว่า 16,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ใจความว่า "วันนี้ เราได้ยินพระวรสารพูดเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของนักบุญโยเซฟ ท่าน(โยเซฟ)คือผู้ที่เหมาะสมและชอบยิ่งนักที่จะเป็นผู้รับหน้าที่ดังกล่าวตามแผนการของพระเจ้า นักบุญโยเซฟเหมาะสมทำหน้าที่พ่อเลี้ยงให้พระเยซู ท่านพร้อมและตอบรับแผนการของพระเจ้าอย่างไม่ลังเล" "ด้วยเหตุนี้ นักบุญโยเซฟจึงมีส่วนร่วมทั้งครบในธรรมล้ำลึกแห่งการบังเกิดของพระวจนาตถ์ พระศาสนจักรคาทอลิกจึงซาบซึ้งแ

โป๊ปชี้สังคมที่เมินเฉยผู้ป่วยคือสังคมที่ไร้มนุษยธรรม

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ สังคมใดก็ตามที่มองข้ามความเจ็บป่วยของผู้คน สังคมนั้นก็วิกฤติและไร้มนุษยธรรม ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา วานนี้ สันตะสำนักได้เปิดตัวสารวันผู้ป่วยสากล ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิก กำหนดให้ระลึกถึงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยสารประจำปี 2011 พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำความสำคัญของการเพิ่มความใส่ใจต่อผู้ป่วยยากไร้ในสังคม พระสันตะปาปาทรงระบุในสาร ด้วยการนำจดหมายของนักบุญเปโตร "ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย (1 เปโตร 2:24) มาแบ่งปันว่า "วันผู้ป่วยสากลเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่เราจะแบ่งปันธรรมล้ำลึกของความเจ็บป่วย เหนือสิ่งอื่นใด เราจะได้ทำให้ชุมชนและสังคมของเรา เกิดความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นต่อพี่น้องชายหญิงทุกคนที่กำลังเจ็บป่วย อาศัยความเจ็บป่วยเหล่านี้ พระบุตรของพระเจ้าได้มอบเครื่องหมายแห่งการอภัยและทำให้เราได้ร่วมคืนดีกับพระบิดา" "ในสมณสาส์น รอดพ้นด้วยความหวัง พ่อได้ระบุว่า สังคมใดที่ไม่สามารถยอมรับความเจ็บป่วยของสมาชิก, ไม่มีความสามารถมากพอที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันความเจ็บป่วยเหล่าน

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมหอสมุดวาติกัน

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงใช้เวลาว่างวันเสาร์เสด็จไปยังหอสมุดวาติกันยุคปรับปรุงใหม่ หลังถูกปิดซ่อมมานาน 3 ปีเต็มๆ ทั้งนี้ ตามรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ครั้งสุดท้ายที่ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ เสด็จมาใช้บริการหอสมุดแห่งนี้ ต้องย้อนกลับไปในวันที่ 25 มิ.ย. 2007 หลังจากนั้นไม่นาน หอสมุดก็ถูกปิดตัวลงเพื่อซ่อมแซมครั้งใหญ่ ก่อนจะเปิดบริการอีกครั้ง เมื่อเดือนกันยายน 2010 การเปิดบริการครั้งนี้ ทำให้นักวิชาการหลายคนได้กลับมาใช้บริการกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียว สำหรับหอสมุดวาติกัน เปิดบริการเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 5 ซึ่งตรงกับสมณสมัย สมเด็จพระสันตะปาปา นิโคลาส ที่ 5 ผู้ทรงประสงค์ให้หอสมุดสันตะสำนักมีเอกสารค้นคว้าเป็นภาษาลาติน, กรีก และฮีบรู ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมหอสมุดวาติกัน

สภาสังฆราชญี่ปุ่นเฮี้ยบ! สั่งกลุ่มวิถีคริสตชนให้ออกจากประเทศภายใน 5 ปี

Image
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศญี่ปุ่น เอาจริง ส่งจดหมายเชิญให้ "กลุ่มวิถีคริสตชน" (Neocatechumenal Way) องค์กรฆราวาสจากสเปน เก็บข้าวของออกจากญี่ปุ่น ภายใน 5 ปี ภายหลังกลุ่มดังกล่าว ไม่นบนอบต่อพระสังฆราชท้องถิ่น และยังทำกิจกรรมลึกลับหลายอย่างที่อาจทำลายเอกภาพในกลุ่มคริสตังแดนอาทิตย์อุทัย ทั้งนี้ ตามรายงานเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา สัปดาห์ที่แล้ว บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกชาวญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 รวมถึงพบคณะพระคาร์ดินัล เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ปัญหากลุ่มวิถีคริสตชน ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนอย่างมากในประเทศของตน แม้จะไม่เป็นที่แน่ชัดว่า กลุ่มวิถีคริสตชนสร้างปัญหาอะไรให้พระศาสนจักรคาทอลิกญี่ปุ่น แต่หลายฝ่ายคาดกันว่า กลุ่มดังกล่าวได้จัดพิธีกรรมซึ่งขัดต่อแนวทางปฏิบัติหลายอย่างของพระศาสนจักร รวมทั้งโน้มน้าวให้คริสตังญี่ปุ่นแข็งข้อต่อพระสังฆราชท้องถิ่นด้วย ล่าสุด สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ออกแถลงการณ์ด่วนแจ้งให้ทราบว่า สภาฯได้มีมติให้กลุ่มวิถีคริสตชน ยุติกิจกรรมต่างๆในญี่ปุ่น และเชิญให้ออกจากประเทศภายในเวลา 5 ปี โดยมติดังกล่าว พระส

โป๊ปหวังอิตาลีไม่กำจัดพระเจ้าออกจากชีวิต

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงหวังเห็นอิตาลีไม่กำจัดพระเจ้าออกจากสังคมและการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ทรงย้ำอย่างหนักแน่น พระศาสนจักรคาทอลิกยุคนี้ ไม่หวังสิทธิพิเศษจากอิตาลีแต่อย่างใด โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการต้อนรับ ฟรานเชสโก้ เกรโก้ ทูตอิตาลีที่มาเข้าเฝ้าถวายอักษรสาส์นตราตั้ง โอกาสเข้ารับหน้าใหม่ที่ประจำสันตะสำนัก เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา ย้อนกลับไปเมื่อ ค.ศ.1929 ราชอาณาจักรอิตาลี ได้ลงนามสนธิสัญญากับ สันตะสำนัก เพื่อแบ่งแยกอิตาลีและจัดตั้งนครรัฐวาติกัน สนธิสัญญาดังกล่าว เป็นการจำกัดบทบาทของศาสนาให้อยู่แต่ในเขตวาติกันเท่านั้น และยังทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาถูกจำกัดอยู่แค่เขตวาติกันอีกด้วย พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ทรงรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า "นับตั้งแต่ลงนามในสนธิสัญญาลาเตรัน อิตาลีได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแบ่งแยกศาสนาออกจากสังคม เรื่องนี้จัดว่าน่าเศร้า เพราะเมื่อใดที่ศาสนาถูกปฏิเสธ, มองข้าม และถูกทำให้เป็นส่วนเกินในสังคม เมื่อนั้น ผลที่ตามมาก็จะอันตรายมาก สังคมจะขาดสมดุลและพร้อมจะเกิดบาดแผลได้ทุกเวลา" "ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงอยากใ

วาติกันเดือดประณามจีนตัวทำลายเสรีภาพนับถือศาสนา

Image
วาติกัน เริ่มเดือดกับพฤติกรรมของรัฐศาสนจักรคาทอลิกจีน ที่พยายามบังคับคริสตังที่ยอมขึ้นตรงกับกรุงโรมให้ไปอยู่ภายใต้การควบคุมของตน โดยออกมาประณามรัฐบาลจีนที่หนุนหลังว่า เป็นการทำลายเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน หลังจากรัฐศาสนจักรคาทอลิกจีน ศาสนจักรที่รัฐบาลจีนต้องการให้แยกตัวจากการปกครองของวาติกัน ได้จัดการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ ด้วยการบังคับให้พระสังฆราชคาทอลิกจีนทั้งหมดเข้าร่วมการประชุม ไม่ว่าเขาคนนั้นจะขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือวาติกันก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น คริสตังบางคนที่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปา ก็ถูกเกณฑ์ไปร่วมการประชุมทั้งที่ไม่เต็มใจก็ตาม เรื่องดังกล่าว ทำให้ วาติกัน ไม่พอใจการกระทำของรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทำลายเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างชัดเจน วาติกัน จึงออกแถลงการณ์ประณาม จีน อีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค. ใจความว่า "ในจดหมายเปิดผนึกที่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงส่งถึงคริสตังจีน พระองค์ทรงระบุอย่างชัดเจนว่า พระศาสนจักรคาทอลิกไม่สามารถถูกควบคุมได้โดยรัฐบาล หรือถูกผู้มีอำนาจในรัฐศาสนจักรจีนเป็นผู้ควบคุม มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องเห็นพระสังฆราชหลายอง