โป๊ปลงนามกฤษฎีกาความโปร่งใสการเงินของวาติกันสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงลงพระนามในสมณกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงานดูแลการเงินวาติกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล รวมถึงป้องกันการฟอกเงินและนำเงินสันตะสำนักไปใช้ในทางทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา


รายละเอียดในสมณกฤษฎีกาดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงอนุมัติให้ตั้ง "สำนักงานข้อมูลทางการเงิน" (Autorità di Informazione Finanziaria) องค์กรอิสระที่จะมาตรวจสอบและควบคุมการทำธุรกรรมทางการเงินของทุกหน่วยงานในสันตะสำนัก รวมไปถึงตรวจสอบธนาคารวาติกันด้วย นอกจากนี้ กฤษฎีกาดังกล่าว ยังมีการกำหนดบทลงโทษผู้ที่ประพฤติผิดและทุจริตฉ้อโกง โดยโทษหนักสุดคือการจำคุก

สำหรับกฤษฎีกาใหม่นี้ เป็นฉบับที่ 7 ในสมณสมัย สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 โดยพระสันตะปาปาต้องรีบลงนามอนุมัติให้ทันก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2010 ซึ่งเป็นเส้นตายที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ พระสันตะปาปาทรงคาดหวังว่า มาตรการใหม่นี้จะช่วยกำจัดปัญหาคอร์รัปชั่นในธนาคารวาติกันและสันตะสำนัก, ป้องกันการฟอกเงิน, ป้องกันการนำเงินสันตะสำนักไปใช้ในทางทุจริต และป้องกันการนำเงินไปใช้ในการก่อการร้าย โดยกฏหมายฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2011

ปัจจุบัน ธนาคารวาติกัน มีสาขาเดียวในโลก โดยตั้งอยู่ในอาณาเขตนครรัฐวาติกัน ธนาคารแห่งนี้ มีการว่าจ้างนายธนาคารมืออาชีพมาบริหาร โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะพระคาร์ดินัล 5 องค์ ซึ่งเป็นบอร์ดบริหารได้ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ ธนาคารวาติกันยังมีความพิเศษตรงที่ไม่มีผู้ถือหุ้น ผลกำไรจากการดำเนินงานจะถูกนำไปใช้ในการกุศลของพระศาสนจักรคาทอลิก คาดกันว่า ทรัพย์สินที่ธนาคารวาติกัน ถือครอง มีประมาณ 3,760 ล้านยูโร (ประมาณ 150,400 ล้านบาท)

ทางด้านมุมมองของคนในวาติกันที่มีต่อเรื่องดังกล่าว คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกัน ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยความโล่งใจที่ปัญหาฟอกเงินในธนาคารวาติกัน จะได้รับการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะกลับมาหลอกหลอนในอนาคต

"น่ายินดีที่ความผิดพลาดจากการดำเนินงานที่นำไปสู่ปัญหาฟอกเงิน จะได้รับการแก้ไข เรื่องดังกล่าวสร้างความอัปยศให้พระศาสนจักรคาทอลิกเป็นอย่างมาก สิ่งที่เกิดกลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในกลุ่มคนทั่วไปและคริสตชน ที่สุดแล้ว พ่อดีใจที่พระศาสนจักรจะกอบกู้ความน่าเชื่อถือจากเหตุร้ายแบบนี้ได้เสียที"


ประวัติโดยย่อธนาคารวาติกัน

- ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1942 โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12
- มีสาขาเดียวในโลกคือที่วาติกัน
- ไม่ใช้กฏหมายการเงินของสหภาพยุโรปในการบริหารงาน (แต่จะใช้ในวันที่ 1 เม.ย. 2011 หลังสมณกฤษฎีกามีผลบังคับ)
- ไม่มีผู้ถือหุ้น และไม่มีการกำหนดนโยบายที่แน่ชัดให้สาธารณชนรับรู้
- ผู้มีบัญชีเงินฝากคือพระสันตะปาปา พระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชที่ทำงานในวาติกัน
- ซีอีโอเป็นฆราวาส แต่บอร์ดบริหารเป็นคณะพระคาร์ดินัล 5 องค์


Comments