โป๊ปขอบคุณผู้นำมุสลิมในตะวันออกกลางที่ปกป้องคริสตชนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงกล่าวขอบคุณ ผู้นำมุสลิมในตะวันออกกลาง ทั้งในจอร์แดน, อิสราเอล, และเลบานอน ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องสันติภาพให้กับคริสตชนในภูมิภาคดังกล่าว นอกจากนี้ ทรงเรียกร้องให้รัฐบาลในตะวันออกกลาง ช่วยกวาดล้างลัทธิฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คริสตชนให้หมดไป


ในการถวายพระพรเทศกาลคริสต์มาสแด่พระสันตะปาปา ซึ่งจัดโดยสมาชิกโรมันคูเรีย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธ.ค. นอกจาก พระสันตะปาปา จะตรัสแบ่งปันความรู้สึก "ช็อก" จากเหตุการณ์สงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นข่าวใหญ่สุดในรอบปีที่ผ่านมา พระสันตะปาปายังได้ตรัสขอบคุณผู้นำมุสลิมในตะวันออกกลาง ที่ช่วยเป็นปากเสียงให้กับคริสตชนในละแวกนั้นด้วย

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อรู้สึกซาบซึ้งกับเสียงเรียกแห่งเหตุผลที่พี่น้องผู้นำมุสลิม ได้ลุกขึ้นเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกลุ่มคริสตชนในตะวันออกกลาง แม้เสียงเหล่านี้จะลดกำลังลงไปบ้าง เนื่องจากกลุ่มคริสตชนยังตกเป็นเป้าโจมตีอย่างไร้เหตุผลก็ตาม"

"นอกจากนี้ พ่อขอเรียกร้องไปยังบรรดาผู้นำประเทศและผู้นำศาสนาในตะวันออกกลาง โปรดช่วยกันกำจัดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คริสตชน รวมไปถึงโปรดช่วยปกป้องคริสตชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยให้แคล้วคลาดจากภยันตราย เช่นเดียวกับ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงครามด้วยจิตใจแห่งความเมตตาและให้อภัยกัน"
Comments