พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมหอสมุดวาติกันสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงใช้เวลาว่างวันเสาร์เสด็จไปยังหอสมุดวาติกันยุคปรับปรุงใหม่ หลังถูกปิดซ่อมมานาน 3 ปีเต็มๆ ทั้งนี้ ตามรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา


ครั้งสุดท้ายที่ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ เสด็จมาใช้บริการหอสมุดแห่งนี้ ต้องย้อนกลับไปในวันที่ 25 มิ.ย. 2007 หลังจากนั้นไม่นาน หอสมุดก็ถูกปิดตัวลงเพื่อซ่อมแซมครั้งใหญ่ ก่อนจะเปิดบริการอีกครั้ง เมื่อเดือนกันยายน 2010 การเปิดบริการครั้งนี้ ทำให้นักวิชาการหลายคนได้กลับมาใช้บริการกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียว

สำหรับหอสมุดวาติกัน เปิดบริการเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 5 ซึ่งตรงกับสมณสมัย สมเด็จพระสันตะปาปา นิโคลาส ที่ 5 ผู้ทรงประสงค์ให้หอสมุดสันตะสำนักมีเอกสารค้นคว้าเป็นภาษาลาติน, กรีก และฮีบรู

Comments