พระสันตะปาปาต้อนรับกลุ่มนักขับร้องยุวชนนานาชาติสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงต้อนรับสมาชิกสหพันธ์ยุวชนนักขับร้องนานาชาติ "ปูเอรี่ คันโตเรส" ที่มาเข้าเฝ้า ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าค่ายอบรมซึ่งจัดที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค.ที่ผ่านมา


คณะยุวชนนักขับร้องกลุ่มนี้ มาจากหลากหลายเชื้อชาติ พระสันตะปาปาจึงต้องตรัสกับเด็กๆ เป็นภาษาต่างๆ อาทิ อิตาเลี่ยน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, โปแลนด์ และยูเครน

ใจความสำคัญของพระดำรัส พระองค์ตรัสว่า "พวกลูกได้ใช้พรสวรรค์และความเชื่อในการสรรเสริญพระเจ้า พวกลูกได้ถวายเสียงใสๆตามธรรมชาติในการขับร้องสดุดีพระองค์ บทเพลงอันงดงามที่สามารถแสดงออกถึงธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา รวมไปถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์"

"หัวข้อหลักในการเข้าค่ายครั้งนี้ มีว่า พระเจ้าเป็นความรัก พ่อก็ขอให้พวกลูกตระหนักเสมอว่า การร้องเพลงคือการรับใช้พระเจ้า สิ่งสำคัญที่สุดคือเรามาร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระองค์ ส่วนหน้าที่รองลงไปคือการรับใช้สัตบุรุษที่มาร่วมพิธี เราสามารถช่วยพวกเขาให้ยกจิตใจเข้าหาพระเจ้าผ่านทางบทเพลงและคำภาวนา นอกจากนี้ การร้องเพลงยังเป็นการรับใช้และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร เหมือนอย่างที่บรรดาทูตสวรรค์และบรรดานักบุญ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าตลอดนิรันดร" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ทั้งนี้ สหพันธ์คณะยุวชนนักขับร้องนานาชาติ "ปูเอรี่ คันโตเรส" ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1907 ที่ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบัน สหพันธ์ฯ ดำเนินงานรับใช้พระศาสนจักรใน 33 ประเทศ โดยมียุวชนนักขับร้องประมาณ 40,000 คน สำหรับนักบุญองค์อุปถัมภ์ ได้แก่ "นักบุญโดมินิก ซาวีโอ" นักบุญขวัญใจเด็กๆ นั่นเอง


ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาต้อนรับกลุ่มนักขับร้องยุวชนนานาชาติ

Comments