โป๊ปชี้พระเจ้ามักทำเรื่องไม่คาดฝันที่ทำให้เราสมหวังได้เสมอสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาที่ให้ไว้เสมอ นอกจากนี้ พระองค์มักจะทำเรื่องไม่คาดฝันที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของเราอีกด้วย


วันนี้ (24 ธ.ค.) ในรายการ "ทอช ออฟ เดอะ เดย์" (Thought For The Day) ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุบีบีซี 4 ในสหราชอาณาจักร ได้มีการออกอากาศเทปบันทึกเสียงของ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส โดยเทปดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันความหมายของวันคริสต์มาสกับผู้คนบนเกาะอังกฤษ

ใจความสำคัญของพระดำรัส พระสันตะปาปาตรัสว่า "ทารกคนหนึ่งที่เกิดที่เมืองเบ็ธเลเฮม เกิดมาเพื่อปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระ ทารกคนนี้ไม่ได้ปลดปล่อยมวลชนในแง่ของกองกำลังทหารหรือการเมือง แต่เกิดมาเพื่อช่วยทุกคนให้เป็นอิสระจากบาป ถ้ามนุษย์ทุกคนปฏิบัติตนตามที่พระเยซูสอนอย่างเคร่งครัด เขาก็จะเป็นอิสระจากบาป มนุษยชาติได้เฝ้ารอพระเมสซิยาห์ และพระเจ้าก็ทรงส่งพระบุตรลงมาตามที่สัญญาไว้ พระเจ้าไม่้เพียงแต่จะซื่อสัตย์ต่อคำสัญญา แต่พระองค์ยังทำเรื่องไม่คาดคิดมากมายที่้เติมเต็มชีวิตของเรา"

นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังทรงทักทายพลเมืองชาวอังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ หลังจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา พระองค์ได้เสด็จอภิบาลพวกเขามาแล้ว "ข้าพเจ้ายังรู้สึกปลื้มปิติมากๆที่ได้เดินทางเยือนสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้ายินดียิ่งที่มีโอกาสได้ทักทายพวกท่านอีกครั้ง เช่นเดียวกับมีโอกาสได้ทักทายผู้ฟังที่อยู่ทั่วโลกในโอกาสที่เราเตรียมตัวสมโภชการบังเกิดของพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะระลึกถึงพวกท่านผ่านทางคำภาวนาตลอดเทศกาลอันศักดิ์สิทธิ์นี้" พระสันตะปาปา ตรัสผ่านสถานีวิทยุบีบีซี 4
Comments