วาติกันเดือดประณามจีนตัวทำลายเสรีภาพนับถือศาสนาวาติกัน เริ่มเดือดกับพฤติกรรมของรัฐศาสนจักรคาทอลิกจีน ที่พยายามบังคับคริสตังที่ยอมขึ้นตรงกับกรุงโรมให้ไปอยู่ภายใต้การควบคุมของตน โดยออกมาประณามรัฐบาลจีนที่หนุนหลังว่า เป็นการทำลายเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน


หลังจากรัฐศาสนจักรคาทอลิกจีน ศาสนจักรที่รัฐบาลจีนต้องการให้แยกตัวจากการปกครองของวาติกัน ได้จัดการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ ด้วยการบังคับให้พระสังฆราชคาทอลิกจีนทั้งหมดเข้าร่วมการประชุม ไม่ว่าเขาคนนั้นจะขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือวาติกันก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น คริสตังบางคนที่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปา ก็ถูกเกณฑ์ไปร่วมการประชุมทั้งที่ไม่เต็มใจก็ตาม เรื่องดังกล่าว ทำให้ วาติกัน ไม่พอใจการกระทำของรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการทำลายเสรีภาพในการนับถือศาสนาอย่างชัดเจน

วาติกัน จึงออกแถลงการณ์ประณาม จีน อีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค. ใจความว่า "ในจดหมายเปิดผนึกที่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงส่งถึงคริสตังจีน พระองค์ทรงระบุอย่างชัดเจนว่า พระศาสนจักรคาทอลิกไม่สามารถถูกควบคุมได้โดยรัฐบาล หรือถูกผู้มีอำนาจในรัฐศาสนจักรจีนเป็นผู้ควบคุม มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องเห็นพระสังฆราชหลายองค์ได้รับการอภิเษกโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากพระสันตะปาปา ยิ่งไปกว่านั้น พระสังฆราชที่ไม่ได้รับความเห็นชอบเหล่านั้น ยังได้รับเลือกให้ปกครองคริสตังจีน ดังนั้น สิ่งที่เกิดคือการตอกย้ำถึงการทำลายเสรีภาพในการนับถือศาสนาของรัฐศาสนจักรจีนอย่างแท้จริง"

"วาติกัน ไม่สามารถยอมรับการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกจีน ซึ่งจัดโดยรัฐบาลจีน เพราะการประชุมดังกล่าว มีการบังคับ พระสังฆราชใต้ดิน (พระสังฆราชที่ยอมรับอำนาจพระสันตะปาปา) ให้เข้าร่วม ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลจีนยังออกคำสั่งขู่ว่า หากพระสังฆราชองค์ไหนไม่มาประชุม จะถูกดำเนินคดีสถานหนัก การกระทำเช่นนี้ วาติกัน ไม่สามารถรับได้ และเราขอประณามสิ่งที่เกิดว่าเป็นการทำลายเสรีภาพแท้จริงของการนับถือศาสนา สิ่งที่จีนทำ แสดงถึงความต้องการแทรกแซงกิจการของพระศาสนจักรคาทอลิก รวมทั้งการไม่เคารพความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์อีกด้วย"

"สันตะสำนัก เสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่าง สันตะสำนัก กับ จีน ได้รับความบอบช้ำอย่างมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว สันตะสำนักจึงของให้กำลังใจคริสตังจีนที่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปา และขอให้คริสตังทั่วโลก ช่วยกันสวดภาวนาให้พระศาสนจักรคาทอลิกในจีนด้วย" แถลงการณ์ระบุในตอนท้ายComments