โป๊ปชี้คริสต์มาสคือความสุขง่ายๆที่เติมใจเราให้เต็มสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแบ่งปัน เทศกาลคริสต์มาสคือความสุขแบบเรียบง่ายที่เติมใจเราให้เต็ม นอกจากนี้ ทรงปลื้มพระทัยที่การตกแต่งถ้ำพระกุมารตามบ้านเรือนยังมีให้เห็นมากมาย ในยุคสังคมมองว่าพระเจ้าไม่มีจริง

ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2010 ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันความรู้สึกก่อนจะถึงวันคริสต์มาส วันแห่งความสุขของคริสตชนทั่วโลก โดยพระองค์ทรงชี้ว่า คริสต์มาสคือการแบ่งปันความสุขแบบเงียบและเรียบง่าย เพื่อให้หัวใจของเราได้รับการเติมเต็มจากพระผู้ไถ่ที่เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "สามวันสุดท้ายก่อนจะถึงวันคริสต์มาส พระศาสนจักรเชื้อเชิญเราให้ไตร่ตรองธรรมล้ำลึกแห่งการบังเกิดของพระคริสตเจ้า และยังเชื้อเชิญเราให้รอรับของขวัญซึ่งก็คือการเสด็จมาประทับของพระองค์ สิ่งเหล่านี้ได้เติมเต็มความหวังที่ลึกสุดหัวใจของมนุษยชาติ วันคริสต์มาสคือวันที่เราแบ่งปันความสุขแบบเรียบง่าย ซึ่งครั้งหนึ่ง ความสุขแบบเงียบๆและเรียบง่ายเช่นนี้ ได้เติมเต็มหัวใจของแม่พระและนักบุญโยเซฟ รวมไปถึงทุกคนที่มีโอกาสได้รับเสด็จพระผู้ไถ่ ผู้ทรงประสูติตามพระสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับมนุษยชาติ"

"พระผู้ไถ่ทรงมีพระนามว่า เอ็มมานูเอล แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา อาศัยพระวจนาตถ์ที่ประทับอยู่กับเรา พระเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากบาปซึ่งมนุษย์คู่แรกของโลกได้ทำไว้ บัดนี้ พระเจ้าทรงทำให้เราเป็นเหมือนพระองค์ พระเจ้าทรงทำให้เรามองเห็นโลกด้วยสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้จิตใจของเราแปรเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้และความดีอันเหลือคณานับ" พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปัน

พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปา ยังตรัสแสดงปลื้มพระทัยที่คริสตชนยังรักษาขนบธรรมเนียมการทำถ้ำพระกุมารจำลองไว้ที่บ้าน เพราะตอนนี้ หากใครได้ไปเดินในอิตาลี เฉพาะอย่างยิ่งกรุงโรม คงจะหาถ้ำพระกุมารซึ่งถูกสร้างไว้ตามที่สาธารณะได้ยากเต็มทน เพราะคนส่วนใหญ่พยายามกำจัดพระเจ้าออกจากการดำเนินชีวิต

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อดีใจมากที่ทราบมาว่า พวกท่านหลายคนยังรักษาประเพณีการทำถ้ำพระกุมารไว้ที่บ้าน ประเพณีดังกล่าวคือเครื่องหมายรูปธรรมของการรอคอยพระเจ้าผู้กำลังเสด็จมา ด้วยจิตใจใสบริสุทธิ์เหมือนเด็กๆกำลังรอคอยของขวัญด้วยใจจดจ่อ ดังนั้น พ่อขอเชิญชวนคริสตังทุกครอบครัวเตรียมจิตใจอย่างดี อย่าเตรียมเพียงแค่การตกแต่งบ้านให้สวยงามเท่านั้น แต่จงชำระจิตวิญญาณให้ใสบริสุทธิ์ เพื่อรอรับการเสด็จมาประทับของพระเจ้าในจิตใจของเรา" ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ตรัสส่งท้าย

อนึ่ง การเข้าเฝ้าทั่วไปครั้งนี้ จัดเป็นครั้งส่งท้ายปี 2010 สำหรับตารางเวลาปฏิบัติพันธกิจของพระสันตะปาปาในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพ มีดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 24 ธ.ค. - พระสันตะปาปาเป็นประธานมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เวลา 22.00 น. (ตรงกับ 04.00 น.ของเช้ามืดวันที่ 25 ธ.ค. ตามเวลาประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค. - พระสันตะปาปาเป็นประธานในการประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เวลา 12.00 น. (ตรงกับ 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)

วันศุกร์ที่ 31 ธ.ค. - พระสันตะปาปาเป็นประธานการสวดทำวัตรเย็น โอกาสฉลองพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสันติภาพ จากนั้น พระองค์จะอวยพรศีลมหาสนิท, ขับบทเพลง "เต เดอุม" เวลา 18.00 น. (ตรงกับ 00.00 น.ของเช้ามืดวันที่ 1 ม.ค. ตามเวลาประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ 1 ม.ค. - พระสันตะปาปาเป็นประธานมิสซาสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีย์ของพระเจ้า ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เวลา 10.00 น. (ตรงกับ 16.00 น.ตามเวลาประเทศไทย)


Comments