พระสันตะปาปาเตรียมปฏิรูปโครงสร้างธนาคารวาติกันสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเตรียมยกเครื่องโครงสร้างธนาคารวาติกันครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากลและกำจัดปัญหาการฟอกเงินให้หมดไป


"ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่ " หนังสือพิมพ์ประจำนครรัฐวาติกัน รายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เตรียมออกเอกสารแจ้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และประกาศความร่วมมือระหว่างธนาคารวาติกัน กับ องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organisation for Security and Co-operation in Europe) ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของธนาคารวาติกัน ให้เป็นไปตามระบบสากลมากขึ้น หลังก่อนหน้านี้ ธนาคารวาติกัน ถูกดำเนินคดีฟ้องร้องมากมาย อาทิ การฟอกเงิน อันนำมาซึ่งความฉาวโฉ่ให้สันตะสำนักเป็นอย่างมาก

ในส่วนของรายละเอียดการปฏิรูปโครงสร้าง ยังไม่ได้การเปิดเผยอย่างแน่ชัด โดยมีการเปิดเผยแค่ว่า จะประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่งในวันที่พระสันตะปาปาทรงออกเอกสารดังกล่าวComments