โป๊ปหวังอิตาลีไม่กำจัดพระเจ้าออกจากชีวิตสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงหวังเห็นอิตาลีไม่กำจัดพระเจ้าออกจากสังคมและการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ ทรงย้ำอย่างหนักแน่น พระศาสนจักรคาทอลิกยุคนี้ ไม่หวังสิทธิพิเศษจากอิตาลีแต่อย่างใด โดยพระองค์ตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการต้อนรับ ฟรานเชสโก้ เกรโก้ ทูตอิตาลีที่มาเข้าเฝ้าถวายอักษรสาส์นตราตั้ง โอกาสเข้ารับหน้าใหม่ที่ประจำสันตะสำนัก เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา

ย้อนกลับไปเมื่อ ค.ศ.1929 ราชอาณาจักรอิตาลี ได้ลงนามสนธิสัญญากับ สันตะสำนัก เพื่อแบ่งแยกอิตาลีและจัดตั้งนครรัฐวาติกัน สนธิสัญญาดังกล่าว เป็นการจำกัดบทบาทของศาสนาให้อยู่แต่ในเขตวาติกันเท่านั้น และยังทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาถูกจำกัดอยู่แค่เขตวาติกันอีกด้วย

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ทรงรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า "นับตั้งแต่ลงนามในสนธิสัญญาลาเตรัน อิตาลีได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแบ่งแยกศาสนาออกจากสังคม เรื่องนี้จัดว่าน่าเศร้า เพราะเมื่อใดที่ศาสนาถูกปฏิเสธ, มองข้าม และถูกทำให้เป็นส่วนเกินในสังคม เมื่อนั้น ผลที่ตามมาก็จะอันตรายมาก สังคมจะขาดสมดุลและพร้อมจะเกิดบาดแผลได้ทุกเวลา"

"ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงอยากให้อิตาลี เสาะแสวงหาและรักษาศาสนาไว้กับจิตใจ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ได้มาเรียกร้องขอสิทธิพิเศษใดๆจากประเทศอิตาลี เราแค่ต้องการให้ประเทศแห่งนี้ ทำนุบำรุงเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่ให้กับประชาชนไปตราบนานเท่านาน"

"สุดท้าย ข้าพเจ้าขอชื่นชมรัฐบาลอิตาลี ที่ให้สิทธิแก่พลเมืองในการปฏิบัติศาสนกิจในที่สาธารณะ นี่คือตัวอย่างให้ประเทศอื่นๆได้เห็นถึงเสรีภาพแท้จริงในการนับถือศาสนา เหนือสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวอิตาลีจะไม่กำจัดพระเจ้าออกจากการดำเนินชีวิต เพราะถ้าอิตาลีกำจัดพระเจ้าออกไป มรดกและประวัติศาสตร์ของอิตาลี ก็จะไร้คุณค่าในทันที" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้ายComments