รัฐบาลจีนตำหนิโป๊ปที่หาว่าไม่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนารัฐบาลคอมมิวนิสต์จีน ฉุนควันออกหู หลังได้ยินสารประทานพรแด่โรมและโลก ซึ่ง สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงกล่าวให้กำลังใจคริสตังจีนที่ถูกจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยครั้งนี้ จีนเปรียบ พระสันตะปาปา ปฏิบัติตัวเป็นนักการเมืองมากกว่าผู้นำทางจิตวิญญาณ พร้อมแถต่อ จีนให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาเต็มที่ แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในความควบคุมของรัฐบาล


ในสารประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ตรัสให้กำลังใจคริสตังจีน อย่าสูญเสียความเชื่อ แม้จะถูกข่มเหงและถูกจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา เรื่องดังกล่าว สร้างความเกรี้ยวกราดให้กับรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างมาก เพราะนี่คือการตำหนิจีนแบบถ่ายทอดสดทั่วโลก

แถลงการณ์จากรัฐบาลจีน ระบุว่า "เราหวังว่า วาติกันจะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า คนจีนทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา นอกจากนี้ ศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิกในจีน ก็มีการพัฒนาไปมากด้วย เราให้เสรีภาพทุกคนในการเลือกนับถือศาสนา แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับกฏหมายและอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล"

"จีนผิดหวังกับพระดำรัสของพระสันตะปาปาเป็นอย่างมาก สิ่งที่พระองค์ปฏิบัติ เป็นเหมือนนักการเมืองชาติตะวันตก มากกว่าจะเป็นผู้นำศาสนาเสียอีก" แถลงการณ์ โต้แบบเจ็บๆ

Comments