โป๊ปชี้สังคมที่เมินเฉยผู้ป่วยคือสังคมที่ไร้มนุษยธรรมสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงย้ำ สังคมใดก็ตามที่มองข้ามความเจ็บป่วยของผู้คน สังคมนั้นก็วิกฤติและไร้มนุษยธรรม ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา


วานนี้ สันตะสำนักได้เปิดตัวสารวันผู้ป่วยสากล ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิก กำหนดให้ระลึกถึงในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยสารประจำปี 2011 พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำความสำคัญของการเพิ่มความใส่ใจต่อผู้ป่วยยากไร้ในสังคม

พระสันตะปาปาทรงระบุในสาร ด้วยการนำจดหมายของนักบุญเปโตร "ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย (1 เปโตร 2:24) มาแบ่งปันว่า "วันผู้ป่วยสากลเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่เราจะแบ่งปันธรรมล้ำลึกของความเจ็บป่วย เหนือสิ่งอื่นใด เราจะได้ทำให้ชุมชนและสังคมของเรา เกิดความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นต่อพี่น้องชายหญิงทุกคนที่กำลังเจ็บป่วย อาศัยความเจ็บป่วยเหล่านี้ พระบุตรของพระเจ้าได้มอบเครื่องหมายแห่งการอภัยและทำให้เราได้ร่วมคืนดีกับพระบิดา"

"ในสมณสาส์น รอดพ้นด้วยความหวัง พ่อได้ระบุว่า สังคมใดที่ไม่สามารถยอมรับความเจ็บป่วยของสมาชิก, ไม่มีความสามารถมากพอที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันความเจ็บป่วยเหล่านั้น สังคมนั้นก็กำลังเผชิญภาวะวิกฤติและเป็นสังคมที่ไร้มนุษยธรรม"

นอกจากนี้ ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ยังตรัสเป็นพิเศษกับบรรดาเยาวชนชายหญิงที่กำลังเจ็บป่วย พระองค์เชิญชวนพวกเขาให้กล้าแบกรับกางเขนของพระคริสตเจ้า เพราะนี่คือการแสดงออกให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเรา ความรักนี้คือบ่อเกิดของชีวิตนิรันดร พระสันตะปาปาทรงย้ำว่า เมื่อใดที่เราเจ็บป่วย ขอให้เรามองไปที่ไม้กางเขน เพราะพระเยซูทรงเจ็บป่วยยิ่งกว่าเราหลายเท่า
Comments