โป๊ปชี้คริสตชนต้องฝึกจิตให้ชนะการประจญล่อลวงสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงชี้ คริสตังต้องมีความอดทนฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อเอาชนะการประจญล่อลวง โดยทรงยก "นักบุญแคทเธอรีนแห่งโบโลญญ่า" นักบวชหญิง มาเป็นแบบอย่างสอนใจสัตบุรุษ

ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2010 ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปาทรงนำชีวประวัติ นักบุญแคทเธอรีนแห่งโบโลญญ่า นักบวชหญิงในศตวรรษที่ 15 มาเป็นบทสอนทุกคน โดยพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงยกย่องนักบุญองค์นี้ว่า เปี่ยมด้วยปรีชาญาณและความสุภาพอย่างแท้จริง

พระสันตะปาปาทรงเล่าประวัติ นักบุญแคทเธอรีนแห่งโบโลญญ่า แบบย่อๆว่า "นักบุญแคทเธอรีน เกิดในครอบครัวร่ำรวย ท่านใช้ชีวิตวัยเด็กที่เมืองแฟร์ราร่า พออายุ 14 ปี ท่านก็สมัครเข้าอารามคาปูชิน ในส่วนของการเดินทางฝ่ายจิตวิญญาณ แคทเธอรีนใช้เวลากลางคืนไปกับการสวดภาวนาและเพิ่มประสบการณ์ฝ่ายจิตด้วยการรำพึงภาวนา เพื่อเอาชนะการประจญล่อลวง ในงานเขียนส่วนตัว ท่านก็ระบุอย่างชัดเจนว่า พระหรรษทานมากมายที่ท่านได้รับ ล้วนเป็นผลมาจากการฝึกจิตใจให้เอาชนะการประจญล่อลวงจากปีศาจ"

"นอกจากนี้ นักบุญแคทเธอรีนยังกล่าวด้วยว่า ในการดำเนินชีวิตคริสตชน เราต้องสุภาพถ่อมตนและเชื่อฟังเสียงของพระเจ้า นักบุญแคทเธอรีนระบุอย่างชัดเจนว่า หากเราใช้ชีวิตแบบหยิ่งผยองและไม่ฟังเสียงพระเจ้า จิตวิญญาณของเราก็จะถูกทำลายด้วยความชั่ว ที่สุดแล้ว คุณงามความดีที่ทำมา ก็จะพังทลายทันที"

"ดังนั้น พ่อขอเชิญชวนเราดู นักบุญแคทเธอรีนแห่งโบโลญญ่า เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านการเชื่อฟังพระเจ้าและการฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงทางความเชื่อในองค์พระเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Comments