โป๊ปนำจุดเทียนสันติภาพหน้าถ้ำพระกุมารที่วาติกันช่วงเย็นวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเป็นประธานนำจุดเทียนแห่งสันติภาพ หน้าถ้ำพระกุมาร ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พิธีดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสายฝน แต่กระนั้น ก็มิอาจหยุดยั้งความศรัทธาของสัตบุรุษที่มาร่วมงานได้


ทั้งนี้ การจุดเทียนสันติภาพ เป็นประเพณีที่พระสันตะปาปาจะกระทำทุกปี โดยจะปฏิบัติเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่กลางคืน พระองค์จะถวายมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ต่อไปประมวลภาพ : โป๊ปนำจุดเทียนสันติภาพหน้าถ้ำพระกุมารที่วาติกัน


 


Comments