โป๊ปขอพระเจ้าประทานความสงบสุขให้โลกในมิสซาคริสต์มาสสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงวอนขอพระเจ้าโปรดประทานความสงบและสันติให้กับโลก เช่นเดียวกับยุติการนองเลือดทั่วทุกแห่งบนโลก พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นคริสตชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ประหนึ่งเขาเป็นพี่น้องแท้ๆของเรา

วานนี้ (24 ธ.ค.) พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 12,000 คน มิสซาในคืนนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวาติกันได้วางกำลังอารักขาพระสันตะปาปาอย่างแน่นหนา หลังจากปีที่แล้ว ซูซานน่า มาโยโล่ สตรีวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิต ได้กระโจนข้ามรั้วเพื่อเข้าไปสัมผัสพระสันตะปาปา โดยเธอได้กระชากปัลลิอุมจนทำให้พระสันตะปาปาเสียหลักล้มลง แต่กระนั้น พิธีมิสซาคริสต์มาสประจำปีนี้ ก็ผ่านพ้นไปแบบปราศจากเหตุร้ายใดๆ

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงเน้นหนักไปที่ความสงบสุขของโลก เฉพาะอย่างยิ่ง สันติสุขและความรักภายในจิตใจมนุษย์ เนื่องจากพระองค์ทรงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า ถ้าใจของมนุษย์สงบและรักกัน ความอาฆาตและการแก้แค้นก็จะไม่เกิดอย่างแน่นอน

"เราต่างซาบซึ้งที่พระเจ้าทรงมอบพระองค์เอง เพื่อลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางเรา การที่พระเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทำให้ความห่างไกลระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ได้ถูกทำลายลง พระเจ้าเสด็จมาบนโลกเพื่อประทับกับเรา พระองค์มายังโลก เพื่อเชิญเราให้อุทิศตนแก่พระองค์ พระกุมารที่บังเกิดมาคือการทำให้คำว่า เอ็มมานูเอล กลายเป็นความจริง เพราะในวันนี้ พระเจ้าได้สถิตกับเรา"

"คืนนี้ จึงเป็นคืนแห่งความชื่นชมยินดีที่เราจะวอนขอพระเจ้าเกี่ยวกับการประทานความรักและสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ ความชื่นชมยินดีคือคำภาวนาวอนขอพระเจ้าโปรดประทานให้พระสัญญาของพระองค์กลายเป็นความจริง"

"ขอพระองค์โปรดทำลายไม้ตะบองของผู้กดขี่ข่มเหง โปรดเผาทำลายเกือกที่พวกเขาใช้ย่ำยีผู้อื่น และโปรดทำให้ช่วงเวลาแห่งการนองเลือดสิ้นสุดลงด้วยเถิดพระเจ้าข้า ขอพระองค์โปรดทำให้ถ้อยคำที่ประกาศก(อิสยาห์) กล่าวไว้ว่า สันติภาพจะไม่มีวันดับสูญ เป็นความจริงด้วยเถิด"

"พวกเราขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้ ขอพระองค์โปรดแสดงฤทธานุภาพเพื่อเสริมสร้างสัจธรรมความจริงและความรักให้แก่โลก เช่นเดียวกับ เสริมสร้างพระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความรัก และสันติภาพ ให้เกิดขึ้นด้วยเถิด" พระสันตะปาปา ผู้ทรงพระชนมายุ 83 ชันษา ตรัสแบ่งปันบทภาวนา ผ่านทางบทเทศน์

ตอนท้าย พระสันตะปาปา ยังแบ่งปันความรู้สึกที่อยากเห็นมนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน ได้เกิดขึ้นจริงๆ พระองค์จึงชวนสัตบุรุษรำพึงว่า "ขอพระเจ้าโปรดช่วยเราให้ตระหนักถึงใบหน้าของผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ, ผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก รวมไปถึงผู้ถูกทอดทิ้ง ขอพระเจ้าช่วยเราให้ระลึกถึงพวกเขาด้วยความเป็นพี่น้องที่แท้จริงในพระคริสตเจ้า ทั้งนี้ เพื่อที่เราทุกคนจะได้หลอมรวมเป็นครอบครัวเดียวกัน นั่นคือ ครอบครัวของพระเจ้า" ผู้นำชาวคาทอลิกทั่วโลก ตรัสในตอนท้าย ก่อนที่ทุกคนในมหาวิหารนักบุญเปโตร จะรำพึงและไตร่ตรองบทเทศน์ของพระสันตะปาปา

ทั้งนี้ อีกหนึ่งพิธีการสำคัญที่พระสันตะปาปาจะปฏิบัติในวันคริสต์มาส (25 ธ.ค.) ก็คือ การประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) โดยพระสันตะปาปาจะอวยพรเป็นภาษาต่างๆกว่า 70 ภาษา หนึ่งในนั้น มีภาษาไทยด้วย พิธีจะเริ่มเวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
บรรยากาศคริสต์มาส 2010 จากวาติกัน

เหตุการณ์ปี 2009 ที่พระสันตะปาปาถูกชนล้ม
Comments