สภาสังฆราชญี่ปุ่นเฮี้ยบ! สั่งกลุ่มวิถีคริสตชนให้ออกจากประเทศภายใน 5 ปีสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศญี่ปุ่น เอาจริง ส่งจดหมายเชิญให้ "กลุ่มวิถีคริสตชน" (Neocatechumenal Way) องค์กรฆราวาสจากสเปน เก็บข้าวของออกจากญี่ปุ่น ภายใน 5 ปี ภายหลังกลุ่มดังกล่าว ไม่นบนอบต่อพระสังฆราชท้องถิ่น และยังทำกิจกรรมลึกลับหลายอย่างที่อาจทำลายเอกภาพในกลุ่มคริสตังแดนอาทิตย์อุทัย ทั้งนี้ ตามรายงานเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา

สัปดาห์ที่แล้ว บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกชาวญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 รวมถึงพบคณะพระคาร์ดินัล เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ปัญหากลุ่มวิถีคริสตชน ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนอย่างมากในประเทศของตน

แม้จะไม่เป็นที่แน่ชัดว่า กลุ่มวิถีคริสตชนสร้างปัญหาอะไรให้พระศาสนจักรคาทอลิกญี่ปุ่น แต่หลายฝ่ายคาดกันว่า กลุ่มดังกล่าวได้จัดพิธีกรรมซึ่งขัดต่อแนวทางปฏิบัติหลายอย่างของพระศาสนจักร รวมทั้งโน้มน้าวให้คริสตังญี่ปุ่นแข็งข้อต่อพระสังฆราชท้องถิ่นด้วย

ล่าสุด สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ออกแถลงการณ์ด่วนแจ้งให้ทราบว่า สภาฯได้มีมติให้กลุ่มวิถีคริสตชน ยุติกิจกรรมต่างๆในญี่ปุ่น และเชิญให้ออกจากประเทศภายในเวลา 5 ปี โดยมติดังกล่าว พระสันตะปาปาและคณะพระคาร์ดินัล ได้เห็นชอบแล้วด้วย
Comments