โป๊ปวอนยุติความขัดแย้งทุกทวีปทั่วโลกพร้อมอวยพรคริสต์มาสภาษาไทยสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งทุกภาคส่วนของโลก อาทิ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์, โซมาเลีย, โก๊ตติวัวร์ (ไอวอรี่โคสต์), ซูดาน, มาดากัสการ์, ปากีสถาน, อัฟกานิสถาน รวมไปถึงความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ พร้อมกันนี้ ทรงเชิญชวนภาวนาเพื่อผู้ประสบภัยอหิวาห์ในเฮติ และภัยพิบัติในเวเนซูเอล่า, กัวเตมาลา, คอสตาริก้า และโคลอมเบีย เช่นเดียวกับภาวนาให้คริสตังอิรักที่หนีหัวซุกหัวซุนจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตอนท้าย ทรงให้กำลังใจ "คริสตังจีน" อย่าสูญเสียศรัทธาจากการถูกจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา

ช่วงเที่ยงวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) การประทานพรดังกล่าว เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่ พระสันตะปาปา จะทรงปฏิบัติปีละ 2 ครั้ง คือ วันคริสต์มาส และ วันอาทิตย์สมโภชปาสกา โดยปีนี้ มีสัตบุรุษฝ่าสายฝนมาร่วมรับพรจาก พระสันตะปาปา ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร ถึง 60,000 คน

อิสราเอลและปาเลสไตน์

ประเทศแรกที่ พระสันตะปาปา ตรัสถึงคืออิสราเอลและปาเลสไตน์ "วันคริสต์มาสคือบ่อเกิดแห่งความหวังของมนุษย์ที่ถูกทำร้ายและถูกใช้ความรุนแรง พระกุมารที่บังเกิดในเมืองเบ็ธเลเฮมคือผู้จะมาปลดปล่อยชายและหญิงให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาป ดังนั้น ขอให้ความสว่างของวันคริสต์มาส ส่องแสงนำหน้าแผ่นดินที่พระเยซูประสูติ และบันดาลให้ชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ดิ้นรนแสวงหาความยุติธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ"

อิรัก

"ขอให้สารแห่งการปลอบประโลมแห่งการเสด็จมาขององค์เอ็มมานูเอล ลบบาดแผลและนำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดท่ามกลางพี่น้องคริสตชนอิรักและตะวันออกกลาง ซึ่งกำลังถูกเบียดเบียนอย่างหนัก ขอให้วันคริสต์มาสนำความหวังสู่อนาคตที่สดใสและนำทางผู้นำประเทศต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม"

เฮติ, เวเนซูเอล่า, กัวเตมาลา, คอสตาริก้า และโคลอมเบีย

"ขอให้วันคริสต์มาสเป็นวันที่ชวนเราภาวนาถึงชาวเฮติที่กำลังทนทุกข์จากโรคระบาดและอหิวาตกโรค เช่นเดียวกัน ขอให้เราภาวนาเพื่อพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในโคลอมเบีย, เวเนซูเอล่า, กัวเตมาลา และ คอสตาริก้า ที่ต้องประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ"

ชาติที่กำลังมีความขัดแย้งอย่างหนัก

"ขอให้การบังเกิดมาของพระผู้ไถ่เปิดน่านฟ้าแห่งสันติภาพให้กับประชาชนในโซมาเลีย และ โก๊ตติวัวร์ ขอพระองค์ช่วยนำความมั่นคงทางการเมืองและสังคมมาสู่พี่น้องในมาดากัสการ์ เช่นเดียวกับ นำเสถียรภาพและความเคารพสิทธิมนุษยชนมายังพี่น้องในอัฟกานิาสถานและปากีสถาน ขอพระองค์ประทานความกล้าในการเจรจาสันติภาพระหว่าง นิคารากัว และ คอสตาริก้า และขอโปรดนำการให้อภัยและคืนดีกันมาสู่คาบสมุทรเกาหลี ด้วยเถิดพระเจ้าข้า"

แด่คริสตังจีนที่ถูกเบียดเบียนอย่างโหดร้าย

"ขอให้การบังเกิดมาของพระผู้ไถ่เสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความเชื่อ, ความอดทน และความกล้าหาญให้กับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศจีน ณ ที่นั่น ขอให้พวกเขาไม่สูญเสียความเชื่อ แม้จะถูกข่มเหงและถูกจำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา ขอพระองค์โปรดปกป้องความนบนอบของคริสตังจีนที่มีต่อพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร ขอให้พวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยความหวังตลอดเวลา ขอให้ความรักแห่ง "พระเจ้าสถิตกับเรา" (เอ็มมานูเอล) ปกปักรักษาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนและถูกกำจัดออกจากสังคม ขอพระเจ้าโปรดนำทางผู้นำทางการเมืองและศาสนา ให้อุทิศตนอย่างหนักในการส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนา"

"พี่น้องชายหญิงที่รัก พระวจนาตถ์ทรงรับเอากาย พระองค์ได้มาประทับอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์คือองค์เอ็มมานูเอล พระเจ้าผู้ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ อาศัยพระองค์ ขอให้เรารำพึงถึงธรรมล้ำลึกแห่งความรัก ขอให้จิตใจของเราถูกเติมเต็มไปด้วยความสว่างซึ่งส่องแสงอย่างมั่นคงจากเมืองเบ็ธเลเฮม ... และสำหรับทุกคน พ่อขอกล่าวคำว่า สุขสันต์วันพระคริสตสมภพแด่ทุกท่าน" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังจากนี้ พระสันตะปาปาทรงทักทายและอวยพรคริสต์มาสเป็นภาษาต่างๆ รวมแล้ว 65 ภาษา หนึ่งในนั้นมีภาษาไทยด้วย โดยพระสันตะปาปาตรัสอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า "สุขสันต์วันคริสตสมภพ แด่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกคน!" (ชมคลิปได้ข้างล่าง โดยพระสันตะปาปาตรัสภาษาไทย นาทีที่ 4:28) 

"อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก)
พระสันตะปาปาตรัสภาษาไทย นาทีที่ 4:28Comments