Posts

Showing posts from June, 2015

1 ก.ค. 2015 "Pope Report" ปรับวิธีการนำเสนอข่าวแบบใหม่

Image
ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2015 เป็นต้นไป Pope Report จะปรับวิธีการนำเสนอข่าวใหม่ จากสไตล์การทำงานเดิมที่เน้น "เกมบุก เล่นเร็ว กล้าลุย บู๊ทุกสถานการณ์ นอนดึกหรือนอนเช้าก็ไม่หวั่น ขอแค่ได้รายงานข่าวทุกวันที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปาให้คนไทยได้ทราบ" สไตล์แบบนี้ กำลังจะกลายเป็นอดีตแล้วนะครับ สาเหตุเพราะผมได้รับ "กระแสเรียกใหม่" นั่นคือ "กระแสเรียกของการเป็นพ่อ" (ตอนนี้ ภรรยาของผมตั้งครรภ์ได้ 4 เดือนแล้ว) ผมคิดว่า นี่คือกระแสเรียกล่าสุดที่พระเจ้าทรงมอบให้ตัวผมเอง และมันเป็น "กระแสเรียกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ว่าได้" ย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ช่วงที่ผมไปร่วมงานแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ ผมคิดถึงเรื่องการ "วางมือ" และหยุดงาน Pope Report เพื่อทุ่มเวลาให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ หลังจากครุ่นคิดผ่านทางการรำพึงภาวนาและอ่านสัญญาณแห่งกาลเวลาหลายๆ อย่าง อาทิ การไปสวดหน้าหลุมศพนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 และขอคำแนะนำบุคคลที่น่าเคารพหลายท่าน มันเหมือนกับมีเสียงในใจผมว่า "อย่าหยุดทำ แต่จงเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ" เมื

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าอัครสังฆราชไม่ดำเนินชีวิตตามที่เทศน์สอน ชีวิตเขาจะไม่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าพระอัครสังฆราชไม่ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ตนเทศน์สอน ชีวิตของเขาจะไม่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเหมือนนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ พระอัครสังฆราชต้องเป็นบุรุษแห่งการภาวนาและสนองตอบต่อเสียงเรียกแห่งความเชื่อ ช่วงสายวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของกรุงโรม พร้อมมอบ "ปัลลิอุม" ให้กับพระอัครสังฆราช 46 องค์ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อรอบปีที่ผ่านมา มิสซานี้ พระสังฆราช จอห์น ซิซิอูลาส ผู้แทนพระศาสนจักรออโธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล ก็มาร่วมพิธีในในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกันด้วย มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันความกล้าหาญของอัครสาวกทั้งสองท่านซึ่งถูกเบียดเบียนข่มเหงอย่างหนักจากผู้คุมกฏในยุคนั้น พระสันตะปาปาทรงย้ำว่า อัครสาวกทั้งสองเป็นเหมือนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในยุคนี้ซึ่งตกเป็นเหยื่อของการเบียดเบียนอย่างโหดร้าย ป่าเถื่อน และยากจนเกินจะเข้าใจได้ในหลายภาคส่วนของโลก พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิด 3 ประการให้กับบรรดาพระอัครสังฆราชใหม่ ใจความว

โป๊ปฟรังซิส: "คนสิ้นหวังที่วางใจในพระเยซู เขาจะกลับมาดำเนินชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คนที่สิ้นหวัง ถ้าวางใจในความรักของพระเยซู เขาจะกลับมาดำเนินชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในตูนิเซียและฝรั่งเศสด้วย ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงรักษาสตรีที่มีอาการตกเลือดและปลุกหญิงสาวให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "ทั้งสองเหตุการณ์ในวันนี้ มีความเชื่อเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ในความเป็นจริงแล้ว พระวรสารทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด้วยแสงแห่งความเชื่อ อาทิ พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงเอาชนะความตายผ่านทางพระสิริรุ่งโรจน์ พวกเราก็เช่นกัน เราต้องกลับเป็นขึ้นมาใหม่เหมือนกับพระองค์ "แต่ความเชื่อสำหรับคริสตชนยุคแรกเริ่ม บางครั้งมันทำให้เราต้องเสื่อมเสียและไม่ปลอดภัย แต่พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเชิญเราให้ดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงในการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือปีศาจและความตาย พระองค์ทรงต้องการนำ

โป๊ปฟรังซิส: "เราเป็นคริสตชนที่กล้ายื่นมือออกไปช่วยคนที่ถูกกีดกันจากพระศาสนจักรหรือไม่"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถาม เราเป็นคริสตชนที่กล้ายื่นมือออกไปสัมผัสคนที่ถูกกีดกันจากพระศาสนจักร ให้กลับเข้าสู่พระศาสนจักรหรือเปล่า เรากล้าทำเหมือนที่พระเยซูทรงยื่นมือไปรักษาคนโรคเรื้อนซึ่งถูกสังคมปฏิเสธ จนเขาหายและกลับมามีที่ยืนในสังคมหรือไม่ ทรงย้ำ ถ้าเราทำแบบนี้ไม่ได้ เราจะไม่เป็นกลุ่มคริสตชนและไม่สามารถทำความดีได้เลย ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนให้หาย พร้อมสั่งให้เขาไปแสดงตนต่อหน้าสมณะที่มองว่าคนโรคเรื้อนเป็นคนสกปรก พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "โรคเรื้อนเป็นเหมือนการลงโทษจำคุกตลอดชีวิต การรักษาคนโรคเรื้อนให้หายได้ มันยากเหมือนกับการปลุกคนตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง คนโรคเรื้อนถูกกีดกันออกจากสังคม แต่พระเยซูทรงยื่นมือออกไปช่วยเหลือและแสดงให้ทุกคนเห็นว่า มันมีความหมายอย่างไรที่จะอยู่ใกล้ชิดพวกเขาเหล่านี้ "พวกเราจะไม่เป็นกลุ่มคริสตชน พวกเราจะไม่สามารถสร้างสันติ และพวกเราจะไม่สามารถทำความดีได้เลยถ้าเราไม่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขา พระเย

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าคิดว่าดินต้องพร้อมเสมอสำหรับการหว่าน แต่เราต้องเตรียมคันไถด้วยมือของเราเอง"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนนักศึกษาสถาบันการทูตในสันตะสำนัก "ทั้งชีวิตของท่านคือการรับใช้พระวรสารและพระศาสนจักร อย่าลืมสิ่งนี้เด็ดขาด" ทรงชี้ มีเพียงความเมตตาเท่านั้นที่จะทำให้พระศาสนจักรเปี่ยมด้วยความน่าเชื่อถือ เราต้องสร้างสะพานเข้าหากัน ไม่ใช่สร้างกำแพงกีดกันมนุษยชาติออกจากกัน ทรงสอน อย่าคาดหวังว่า พื้นดินต้องพร้อมเสมอสำหรับการหว่าน แต่เราต้องรู้จักเตรียมคันไถเพื่อเตรียมการหว่านด้วยมือของเราเอง ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกของสมณสถาบันการทูตในสันตะสำนัก (Pontifical Eccesiastical Academy) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า "มีเพียงความเมตตาของพระคริสตเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พระศาสนจักรแห่งกรุงโรม มีความเป็นสากลและน่าเชื่อถือต่อมนุษย์และโลก นี่คือหัวใจของความจริงซึ่งไม่ได้สร้างกำแพงของการแบ่งแยกและกีดกัน แต่นี่คือการสร้างสะพานที่สร้างความกลมเกลียวและเรียกให้มนุษยชาติทุกเผ่าพันธุ์เป็นหนึ่งเดียวกัน "กระแสเรียกแห่งการรับใช้ที่พวกท่านได้รับ เรียกร้องพวกท่านให้ปกป้องเสรีภาพของสันตะสำนัก

โป๊ปฟรังซิส: "ผู้อภิบาลตัวปลอมจะพูดมาก แต่ไร้ความสามารถในการฟังเสียงพระ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ผู้อภิบาลตัวปลอมจะพูดมากและอาจทำสิ่งดี แต่ไร้ความสามารถในการฟังเสียงของพระเจ้า เราต้องระวังคนแบบนี้เพราะการพูดแล้วทำ อาจเป็นแค่ภาพลวงตา ทรงยก "บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า" เป็นแบบอย่างของผู้อภิบาลที่พูดน้อย แต่ฟังเสียงพระเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติอย่างมากมาย งานอภิบาลของท่านจึงไม่พบกับความล้มเหลวเลย ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วจะได้เข้าสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาต่างหากที่จะได้เข้าสวรรค์ แม้หลายคนจะพูดว่าเขาประกาศพระนามพระเจ้าและขับไล่ปีศาจในนามของพระองค์ แต่เมื่อถึงวันนั้น พระเยซูจะตรัสกับเขาว่า "เราไม่รู้จักท่านทั้งหลาย ท่านผู้ทำความชั่ว จงไปให้พ้นหน้าเรา" พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "พระวรสารวันนี้ทำให้พ่ออยากแบ่งปันองค์ประกอบ 3 ประการที่จะชี้วัดการเป็นผู้อภิบาลที่ดีซึ่งคริสตชนจะยอมรับในอำนาจและความสม่ำเสมอของเขา สามสิ่งที่ว่านี้คือว

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพ่อแม่ลงมือทำร้ายกัน แผลนี้จะติดอยู่ในใจลูกไปตลอดกาล"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เวลาพ่อแม่มีปัญหากัน อย่าสะสมปัญหาโดยไม่แก้ไข เพราะถ้าบาดแผลความขัดแย้งนี้กรีดลึกลงไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นลงมือทำร้ายกัน สิ่งนี้จะกลายเป็นความทุกข์ที่ติดในใจของลูกไปตลอดกาล ทรงชี้ สามีภรรยาคือเนื้อเดียวกัน ถ้ามีแผลในใจเกิดขึ้น มันจะส่งผลไปที่ลูกโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ช่วงสายวันพุธที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปายังคงเทศน์สอนเรื่องครอบครัว โดยเน้นเรื่องความขัดแย้งของพ่อแม่ และผลร้ายจะไปตกอยู่ที่ลูก พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "พวกเราทราบดีว่า ทุกๆ ครอบครัวต้องทนทุกข์ระทมเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวทำร้ายกัน แทนที่เราจะมอบความรักให้กับคู่ชีวิตหรือลูกๆ เรากลับมาทำร้ายกันด้วยคำพูด การกระทำ หรือการเมินเฉยต่อกัน บางครั้ง พวกเราทำลายหรือลดคุณค่าของความรักลงไป "การปิดบังความเจ็บปวดเหล่านี้ยิ่งจะทำให้บาดแผลนั้นลึกลงไปอีก และมันยังนำไปสู่การสร้างความโกรธและความขัดแย้งกันระหว่างคนรัก ถ้าบาดแผลเหล่านี้ลึกลงไปเรื่อยๆ และไม่ได้รับการเยียวยา

โป๊ปฟรังซิส: "ข้าพเจ้าขอโทษนิกายวัลเดเซ่ สำหรับการเบียดเบียนที่คาทอลิกเคยทำกับท่าน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวขอโทษคริสตจักรนิกายวัลเดเซ่ สำหรับทัศนคติและความประพฤติที่ไม่เป็นคริสตชนของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งได้ทำการเบียดเบียนข่มเหงพวกเขา ทรงย้ำ สิ่งที่คาทอลิกและวัลเดเซ่ทำร่วมกันได้ก็คือการประกาศพระนามของพระเยซูและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากร่วมกัน Photo: L'Osservatore Romano ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังคริสตจักรวัลเดเซ่ (โปรเตสแตนท์) เมืองตูริน ประเทศอิตาลี เพื่อพบปะสมาชิกของคริสตจักรวัลเดเซ่กว่า 30,000 คน โดยการเยือนครั้งนี้ ทำให้พระสันตะปาปา ฟรังซิส เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในประวัติศาสตร์ที่เสด็จมาเยือนโบสถ์ของคริสตจักรวัลเดเซ่ สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า "ความเป็นหนึ่งเดียวกันคือผลของพระจิต แต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมด โชคร้ายที่ความแตกต่างนี้ไม่ได้รับการยอมรับและมันยังเป็นต้นเหตุให้เกิดความรุนแรงและการทะเลาะกัน ทั้งที่เราอุทิศตนให้กับความเชื่อเดียวกัน "ประวัติศาสตร์นี้ให้ความทุกข์ระทมแก่เราผู้ซึ่งสวดภาวนาขอพระหรรษทานเพื่อให้เกิดการตระ

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนต้องรักษาความบริสุทธิ์ของตน ความรักต้องเป็นการกระทำมากกว่าคำพูด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เยาวชนต้องรักษาความบริสุทธิ์ของตน เพราะความรักคือความบริสุทธิ์ ส่วนการใช้ความรักมาแสวงหาความสุขส่วนตนไม่จัดเป็นความรักที่แท้จริง ทรงแบ่งปัน เศร้าใจที่เยาวชนบางคนเลิกทำงานตั้งแต่อายุ 20 ปี ทรงย้ำ ความรักต้องเป็นการกระทำมากกว่าคำพูด ทรงกระตุ้นเยาวชน อย่าเอาแต่เรียนอย่างเดียว แต่จงออกไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมด้วย ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะและเทศน์สอนเยาวชนกว่า 90,000 คน ณ จัตุรัสวิตตอริโอ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี โดยนี่เป็นพิธีสุดท้ายประจำวันแรกของการเสด็จอภิบาลคริสตชนเมืองตูริน ในส่วนของพระดำรัสตรัสสอนเยาวชน พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนแบบสดๆ จากใจอีกครั้ง ส่วนพระดำรัสที่ร่างเตรียมไว้นั้น พระองค์ทรงสั่งให้นำไปแจกให้เยาวชนได้รำพึงตามไปพร้อมๆ กัน พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า "การเป็นเยาวชนต้องทำตัวให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา รู้ไหม พ่อเสียใจมากนะเวลาที่เห็นเยาวชนบางคน เกษียณอายุจากการทำงาน หรือพูดง่ายๆ ว่าไม่ทำงาน ทั้งที่ตัวเองอายุแค่ 20 ปีเท่านั้น! "การเป็นเยาวชนหมายถึงการเจริญเติบโตขึ้นในทุกๆ ด้าน ไ

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อถูกปลูกฝังตามวิถีซาเลเซียนตั้งแต่เด็ก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ชีวิตวัยเด็กมีความผูกพันกับคณะซาเลเซียนอย่างมาก เพราะบิดาและคุณย่าของพระองค์ปลูกฝังวิถีซาเลเซียนให้ตั้งแต่เด็กๆ ทรงกระตุ้นซาเลเซียน จงนำความชื่นชมยินดีและการศึกษาไปมอบให้เยาวชน เฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ตามท้องถนนและเยาวชนที่ตกงาน ทรงย้ำ ซาเลเซียนต้องกล้าเสี่ยงและทำงานเป็นรูปธรรม ถ้าเห็นปัญหาแล้ว จงคิดหาทางแก้พร้อมลงมือทำทันที ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะและให้โอวาทแก่สมาชิกคณะซาเลเซียนและซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ภายในมหาวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี โดยตอนเริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงวางช่อดอกไม้ที่หน้าหลุมศพของ "นักบุญจอห์น บอสโก" บิดาของเยาวชนด้วย สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับสมาชิกซาเลเซียนทุกคน พระองค์ทรงกล่าวสอนแบบสดๆ จากใจว่า "พ่อขอไม่พูดตามสิ่งที่เตรียมมาแล้วกัน เพราะมันดูทางการเกินไป! ขอพูดแบบออกมาจากใจนี่แหละ ดีที่สุดแล้ว (ทุกคนปรบมือชอบใจกันใหญ่) "พ่ออยากแบ่งปันเรื่องราวในวัยเด็กของตัวพ่อเองให้พวกท่านฟังกัน ตอนเด็ก พ่อมีประสบการณ์มากมายกับคณะซาเล

โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราเสมอ แม้เราจะไม่ซื่อสัตย์กับพระองค์ก็ตาม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความรักของพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราเสมอ แม้เราจะไม่ซื่อสัตย์กับพระองค์ก็ตาม ความรักของพระเจ้าสามารถแปรเปลี่ยนเราให้เป็นคนใหม่ และความรักของพระเจ้ามั่นคงเหมือนหินตามหน้าผา ที่คอยปกป้องเราจากคลื่นที่ซัดเข้าใส่ พร้อมกันนี้ ทรงรำลึกความหลังเมื่อได้กลับมาถวายมิสซาที่แคว้นบ้านเกิดของบรรพบุรุษ และร่วมแบ่งปันหลังจากได้ภาวนาต่อหน้าผ้าพันพระศพแห่งตูริน ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซา ณ จัตุรัสวิตตอริโอ เมืองตูริน ท่ามกลางสัตบุรษที่มาร่วมกว่า 120,000 คน โดยก่อนจะถวายมิสซา พระสันตะปาปาได้เสด็จไปยังอาสนวิหารซาน โจวานนี่ บัตติสต้า (จอห์น บัปติสต์) เพื่อภาวนาหน้าผ้าพันพระศพแห่งตูริน ซึ่งเป็นผ้าที่เชื่อกันว่าพันพระศพของพระเยซูตอนที่นำพระองค์ลงจากไม้กางเขน จากนั้น ยังทรงภาวนาหน้าหลุมศพของ "บุญราศี เปียร์จอร์โจ้ ฟราสซาติ" องค์อุปถัมภ์ของเยาวชนอิตาเลี่ยนอีกด้วย สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่ออยากแบ่งปันภาพลักษณ์สำคัญ 3 ประการเกี่ยวกับความรักพระเจ้าให้พวกท่านได้ไตร่ตรอง ได้แก่ ความรักของพระ

โป๊ปฟรังซิส: "ระบบเศรษฐกิจควรให้ความดีเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เงินเหมือนที่หลายคนทำกัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ระบบเศรษฐกิจควรให้ความดีเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เงินเหมือนที่หลายคนทำกัน เพราะถ้าเราให้เงินเป็นตัวตั้ง มันจะกำจัดคนที่หมดประโยชน์ออกจากระบบทันที ทรงชี้ การทำงานไม่ได้หมายถึงการหาเลี้ยงปากท้องเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทรงสอน การที่ผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นในสังคมต่างๆ เราอย่าไปต่อว่าผู้ลี้ภัย เพราะที่จริงแล้ว พวกเขาคือเหยื่อของความไม่เสมอภาคและสงคราม ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังเมืองตูริน ประเทศอิตาลี เพื่ออภิบาลคริสตชนที่นั่นเป็นเวลา 2 วัน โดยพันธกิจแรกของพระองค์คือการเสด็จมาพบปะและให้โอวาทแก่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา และผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองตูริน พิธีนี้ จัดที่จัตุรัสเรเบาเดนโก้ สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา พระองค์ทรงเน้นถึงสถานการณ์ความยากลำบากจากวิกฤติเศรษฐกิจ พระสันตะปาปาชาวอาร์เจนไตน์ ตรัสว่า "งานจัดเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อชีวิต เราทำงานไม่ได้เพื่อการหาเลี้ยงปากท้องอย่างเดียว แต่เรายังทำเพื่อให้ความเป็นคนของเราสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รวมไปถึงสร้างศักดิ์ศรีความเ

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรเจ็บป่วยจากการออกไปตามท้องถนน ดีกว่าป่วยเพราะไม่ทำอะไรเลย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวกับสมาชิกสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (ซีบีเอฟ) โดยหนึ่งในนี้มี "พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์" แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ รวมอยู่ด้วย โดยพระสันตะปาปาทรงย้ำคำเดิม อยากเห็นพระศาสนจักรเจ็บป่วยจากการออกไปตามท้องถนน มากกว่าเจ็บป่วยจากการเก็บตัวเงียบแล้วไม่ทำอะไรเลย Photo: L'Osservatore Romano ช่วงสายวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (ซีบีเอฟ) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน หนึ่งในผู้เข้าเฝ้าในวันนี้ก็คือ "พระสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์" แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกคือหน่วยงานระดับโลก ซึ่งสมาชิกมาจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกจากประเทศต่างๆ รวมไปถึงผู้แทนจากสถาบันพระคัมภีร์คาทอลิกจากหลายฝ่าย ทั้งหมดมาประชุมกันที่กรุงโรมระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2015 เพื่อร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการประกาศพระวรสารใหม่ เฉพาะอย่างยิ่งใต้หัวข้อจากบทจดหมายของนักบุญจอห์น ฉบับที่ 1 "สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายได

โป๊ปฟรังซิส: "ความโลภคือจุดเริ่มต้นของการโกงและสงคราม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความโลภคือจุดเริ่มต้นของการโกงและสงครามทุกรูปแบบ ความโลภทำให้เราหลงคิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญและทำให้เราหยิ่งยะโส ทรงชี้ ไม่ง่ายที่จะเป็นผู้บริหารที่ซื่อสัตย์ในบ้านเมืองหรือองค์กรต่างๆ เพราะมีการประจญล่อลวงจากความโลภในอำนาจและการต้องเป็นคนสำคัญตลอดเวลา สิ่งนี้ไม่ต่างอะไรจาก "การเล่นกับไฟ"  ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า "อย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติบนสวรรค์เถิด" พระสันตะปาปา ทรงเทศน์แบ่งปันว่า "มีอันตรายมากมายที่เกิดจากความโลภและความทะเยอทะยานของมนุษย์ ความเลวร้ายเหล่านี้จบลงด้วยการคดโกงและหัวใจของเราก็ตกเป็นทาสของมัน การสะสมความร่ำรวยเพื่อตัวเอง สุดท้ายแล้ว ความร่ำรวยไม่ได้ให้หลักประกันที่มั่นคงแก่เรา ในทางตรงกันข้าม มันลดทอนศักดิ์ศรีของเรา นี่คือสิ่งที่เกิดในครอบครัว หลายครอบครัวต้องแตกแยกเพราะเรื่องแบบนี้ ความทะเยอทะยาน(ที่ฝักใฝ่แต่ความร่ำรวย)แบบนี้นี่แหละที่ทำลายและโกงทุกสิ่ง นี่ค

โป๊ปฟรังซิส: "ชาติที่ร่ำรวยจากการผลาญทรัพยากรโลก ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โลกของเรา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำในสมณสาส์นฉบับใหม่ "บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า" ชาติที่ร่ำรวยจากการ "ผลาญ" ทรัพยากรโลกไปสร้างความมั่งคั่งให้ตนเอง ต้องชดใช้ค่าเสียหายนี้ให้กับโลกของเรา ทรงชี้ มนุษย์ไม่สามารถอ้างว่าตัวเองเคารพธรรมชาติ ถ้าหากคนนั้นส่งเสริมการทำแท้ง ทรงสอน รัฐบาลชาติต่างๆ ต้องเข้มงวดกับการแก้ปัญหาโลกร้อน สิ่งนี้เรียกร้อง "ความกล้า" เพราะระยะสั้น มันอาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว แต่ระยะยาวมันคือการวางรากฐานให้กับลูกหลานของตน ทรงเรียกร้องทุกฝ่ายช่วยกันปกป้องสิทธิการทำกินของเกษตรกรรายย่อย ทรงหวังเห็นคาทอลิกรื้อฟื้นการสวดก่อนอาหาร เพราะนี่คือนิสัยที่เตือนใจว่า อาหารที่เราจะทานคือของขวัญที่พระเจ้ามอบให้เรา เช่นเดียวกัน หวังเห็นคาทอลิกร่วมลดโลกร้อนด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วหันมาใช้รถขนส่งสาธารณะมากขึ้น ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา สันตะสำนักได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสมณสาส์นฉบับที่สองในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ซึ่งมีชื่อว่า "บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า" (Laudato Si - เป็นบทที่นักบุญฟรานซิส อัสซีซี ใช้สรรเสริญพระเจ้า) สมณสาส์

โป๊ปฟรังซิส: "ความตายเป็นเรื่องเจ็บปวดที่ทุกคนต้องประสบ แบบไม่มีข้อยกเว้น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความตายของคนรักในครอบครัวเป็นเรื่องเจ็บปวดที่ทุกคนต้องประสบแบบไม่มีข้อยกเว้น เฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ที่ต้องเห็นลูกตายจากไปต่อหน้าของตน อย่างไรก็ตาม พระเยซูทรงมีความเห็นอกเห็นใจและเป็นทุกข์ไปกับทุกคนที่ต้องสูญเสียคนรักในครอบครัว พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นทุกคนเปิดใจต้อนรับสมณสาส์นฉบับใหม่ของพระองค์ "บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า" ซึ่งกำลังจะได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายนนี้ ช่วงสายวันพุธที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 50,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนภายใต้หัวข้อ "การสูญเสียคนรักในครอบครัว" พระสันตะปาปา ทรงเทศน์สอนว่า "ในการสอนคำสอนประจำวันนี้ พ่ออยากแบ่งปันเรื่องน่าเจ็บปวดที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแบบไม่มียกเว้น นั่นคือ การตายของสมาชิกในครอบครัว "พระเยซูทรงมีความเห็นใจต่อทุกคนที่กำลังโศกเศร้าอันเกิดจากความตายของบุคคลที่เรารัก สิ่งนี้ไม่มีทางที่จะไม่นำพาความเจ็บปวดสำหรับสมาชิกในครอบครัว เ

โป๊ปฟรังซิส: "การที่สงฆ์และนักบวชเน้นย้ำความยากจน ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การที่พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวช เน้นย้ำความยากจนตลอดเวลา ไม่ได้แปลว่า เขาคนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ แต่เป็นเพราะความยากจนคือหัวใจของพระวรสาร ใครที่นำความยากจนออกไปจากพระวรสาร เขาจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่พระเยซูต้องการตรัสกับเรา  ช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ท่านกล่าวว่า "แม้พระเจ้าจะเป็นคนร่ำรวย แต่ก็ทรงยอมกลายมาเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่พวกเรา เพื่อที่เราจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์" พระสันตะปาปา ทรงเทศน์แบ่งปันว่า "บทอ่านวันนี้บอกเล่าเรื่องราวว่า นักบุญเปาโลบริหารจัดการเงินบริจาคในพระศาสนจักรที่โครินธ์อย่างไร เงินทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของพระศาสนจักรแห่งเยรูซาเล็มซึ่งสมาชิกที่นั่นกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส ทุกวันนี้ ความยากจนคือถ้อยคำที่ทำให้เกิดความอับอายอยู่เสมอ หลายๆ ครั้ง พวกเราได้ยินคนพูดกันว่า 'พระสงฆ์คนนี้พูดถึงเรื่องความยากจนมากเกินไปแล้ว พระสังฆราชชอบพูดถึงความยากจน คริสตชนคน

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนที่เข้าวัดวันอาทิตย์ แต่ทำตัวยังกับคนไม่นับถือพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าเป็นคริสตชนที่ไปร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์ แต่ทำตัวเหมือนกับคนไม่นับถือพระเจ้า เพราะพฤติกรรมอย่างนี้คือการทำเรื่องเสื่อมเสียให้กับการเป็นคริสตชน ทรงย้ำ หัวใจของเราต้องเปี่ยมด้วยสันติ ความสุภาพถ่อมตน และปฏิเสธความขัดแย้ง เพื่อที่ว่าเราจะไม่ทำตามคำสอนที่ว่า "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน" ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ท่านสอนว่า "ในฐานะผู้ร่วมงานของพระเจ้า อย่าเพียงรับพระหรรษทานของพระองค์ไว้โดยไม่เกิดผล" ส่วนพระวรสารวันนี้ตามคำบอกเล่าของนักบุญแม็ทธิว พระเยซูทรงสอนว่า "คนอื่นกล่าวว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน แต่เรากล่าวกับท่านว่า ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย" พระสันตะปาปา ทรงกล่าวแบ่งปันว่า "พระเจ้าทรงมอบพระหรรษทานให้เราแบบฟรีๆ ดังนั้น พวกเราต้องพร้อมเสมอที่จะรับของขวัญนี้จากพระเจ้า พวกเราต้องเตรียมหัวใจของเราเอง เพื่อที่ว่า เราจะไม่รับพระหรรษทานจากพระเจ้าแบบเสียเปล่า พวกเราต้องให้ความใส่ใจกับพระ

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแม่ห้ามพูดจาให้ร้ายกันต่อหน้าลูกเด็ดขาด เพราะนี่คือการสอนที่ผิด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คนเป็นพ่อหรือแม่ อย่าพูดจาให้ร้ายกันต่อหน้าลูกของตนเด็ดขาด เพราะนี่เป็นการสอนลูกแบบผิดๆ ทรงย้ำ เวลาคุยกันในครอบครัว อย่าลืมยกย่องปู่ย่าตายายให้ลูกฟัง เพราะพวกท่านเหล่านั้นคือผู้มีพระคุณที่่ช่วยสอนลูกๆ ของเราด้วย ทรงชี้ พ่อแม่ต้องอย่าโกรธเวลาสอนลูก แล้วลูกไม่ฟัง เพราะแม้จะไม่ฟัง แต่ลูกๆ ก็มองมายังพ่อแม่ พวกเขาเรียนรู้จากพ่อแม่เหมือนกัน ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 70,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสเปิดการสัมมนาของสังฆมณฑลโรม ในหัวข้อเกี่ยวกับการสอนคำสอนในครอบครัว โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนพวกเขาว่า "ยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ นี่คือยุคที่ยังคงมีการล่าอาณานิคม แต่เป็นการล่าอาณานิคมทางความคิด มันทำให้เราตกเป็นทาสของบางสิ่งอย่างไม่ลืมหูลืมตา ฉะนั้น ครอบครัวต้องช่วยเหลือลูกๆ ในการต่อสู้กับการล่าอาณานิคมทางความคิด เพราะสิ่งนี้ทำให้เกิดความสับสนในชีวิตครอบครัว "การเป็นพ่อหรือแม่คือการเติมเต็มขั้นสูงสุดในชีวิต สิ่งนี้ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับภาพลักษณ์ของพระ

โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของพระเจ้าแปรเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ ให้ทำประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความรักของพระเจ้าแปรเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ ที่ดูเหมือนไร้ค่าให้กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ให้โลกได้ ทรงย้ำ คริสตชนควรพกพระวรสารเล่มเล็กๆ ติดกระเป๋าไว้เสมอ เพื่อจะได้อ่านและรำพึงทุกวัน พร้อมกันนี้ ทรงแจ้งการออกสมณสาส์นฉบับใหม่ "บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า" ซึ่งจะถูกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายนนี้ โดยสาระสำคัญจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสัตบุรุษกว่า 45,000 คน สวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารประจำวันอาทิตย์นี้ พระเยซูทรงเปรียบอาณาจักรสวรรค์เป็นเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด เมื่อหว่านลงไปในดิน มันจะเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง แต่เมื่อเติบโตขึ้น มันจะกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตกว่าพืชผักทุกชนิด มีกิ่งก้านใหญ่โตจนนกในอากาศมาอาศัยอยู่ได้ พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า "อาศัยภาพลักษณ์ของอาณาจักรสวรรค์ที่พระเยซูตรัสกับเราเกี่ยวกับพลังของพระวาจาทรงชีวิต เราจะเห็นได้ว่า ความรักของพระเจ้าทรงแปรเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ ที่เรียบง่ายให้กลายเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ให้กับโลกได้ ดังนั้

โป๊ปฟรังซิส: "ลูกเสือเป็นส่วนสำคัญในพระศาสนจักรคาทอลิก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ลูกเสือเป็นส่วนสำคัญในพระศาสนจักรคาทอลิก เพราะการเป็นลูกเสือได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับสถาบันครอบครัว ผ่านทางการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ทรงสอน ลูกเสือต้องผสมผสานตัวเองเข้าไปกับแผนงานอภิบาลในพระศาสนจักร ที่สำคัญ อย่าปล่อยตัวเองเป็นแค่ "ตัวประกอบเล็กๆ" ในพิธีสำคัญๆ ในวันอาทิตย์หรืองานใหญ่ๆ เท่านั้น ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับลูกเสือคาทอลิกอิตาเลี่ยนกว่า 100,000 คน ที่มาเข้าเฝ้า ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปากล่าวกับพวกเขาว่า "ลูกเสือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกอิตาลี เพราะพวกท่านได้มอบสิ่งดีงามมากมายให้กับสถาบันครอบครัว รวมไปถึงการให้การศึกษาแก่บรรดาเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำกล่าวให้กำลังใจนี้ จะทำให้พวกท่านรู้สึกว่า ลูกเสือก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญยิ่งของกลุ่มคริสตชนด้วย "การเป็นลูกเสือสามารถนำความศรัทธาแรงกล้าไปสู่การประกาศพระวรสาร และยังเปี่ยมด้วยความสามารถในการสร้างสะพานเชื่อมทุกคนในสังคมเข้าหากัน โดยผ่านทางการทำความดีและ