Posts

Showing posts from June, 2015

1 ก.ค. 2015 "Pope Report" ปรับวิธีการนำเสนอข่าวแบบใหม่

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าอัครสังฆราชไม่ดำเนินชีวิตตามที่เทศน์สอน ชีวิตเขาจะไม่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "คนสิ้นหวังที่วางใจในพระเยซู เขาจะกลับมาดำเนินชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง"

โป๊ปฟรังซิส: "เราเป็นคริสตชนที่กล้ายื่นมือออกไปช่วยคนที่ถูกกีดกันจากพระศาสนจักรหรือไม่"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าคิดว่าดินต้องพร้อมเสมอสำหรับการหว่าน แต่เราต้องเตรียมคันไถด้วยมือของเราเอง"

โป๊ปฟรังซิส: "ผู้อภิบาลตัวปลอมจะพูดมาก แต่ไร้ความสามารถในการฟังเสียงพระ"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพ่อแม่ลงมือทำร้ายกัน แผลนี้จะติดอยู่ในใจลูกไปตลอดกาล"

โป๊ปฟรังซิส: "ข้าพเจ้าขอโทษนิกายวัลเดเซ่ สำหรับการเบียดเบียนที่คาทอลิกเคยทำกับท่าน"

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนต้องรักษาความบริสุทธิ์ของตน ความรักต้องเป็นการกระทำมากกว่าคำพูด"

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อถูกปลูกฝังตามวิถีซาเลเซียนตั้งแต่เด็ก"

โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราเสมอ แม้เราจะไม่ซื่อสัตย์กับพระองค์ก็ตาม"

โป๊ปฟรังซิส: "ระบบเศรษฐกิจควรให้ความดีเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เงินเหมือนที่หลายคนทำกัน"

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรเจ็บป่วยจากการออกไปตามท้องถนน ดีกว่าป่วยเพราะไม่ทำอะไรเลย"

โป๊ปฟรังซิส: "ความโลภคือจุดเริ่มต้นของการโกงและสงคราม"

โป๊ปฟรังซิส: "ชาติที่ร่ำรวยจากการผลาญทรัพยากรโลก ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โลกของเรา"

โป๊ปฟรังซิส: "ความตายเป็นเรื่องเจ็บปวดที่ทุกคนต้องประสบ แบบไม่มีข้อยกเว้น"

โป๊ปฟรังซิส: "การที่สงฆ์และนักบวชเน้นย้ำความยากจน ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนที่เข้าวัดวันอาทิตย์ แต่ทำตัวยังกับคนไม่นับถือพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อแม่ห้ามพูดจาให้ร้ายกันต่อหน้าลูกเด็ดขาด เพราะนี่คือการสอนที่ผิด"

โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของพระเจ้าแปรเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ ให้ทำประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้"

โป๊ปฟรังซิส: "ลูกเสือเป็นส่วนสำคัญในพระศาสนจักรคาทอลิก"